0

WROTTERSNIEUWS DECEMBER 2021 Denkt u er om dat de huur en contributie vóór 1 maart 2022 betaald is? Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN

INHOUDSOPGAVE Van de voorzitter December 2021 3 Bestuurszaken/borg/van de Redactie Van de blokhutwinkel/plaats aardappels/afscheidswoord secretaris Jaarverslag 2021 Halloween/red de slak Balans/ Winst en Verliesrekening Financieel verslag/begroting/ledenadministratie/vacature maaiers/ Huurzitting/ledenkaarten Invasieve exoten/snoeicursus/bestellijst Uit het verleden/zelf vetbollen maken/65 jaar Wrottersploech Inning contributie/bestellingen/tarieven Samenstelling bestuur/openingstijden winkel 6/7 4/5 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Postadres Wrottersploech: Noorderend 20a, 9207AL Drachten Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl 2

Van de voorzier Weer een raar jaar In z’n jaarverslag beschrij onze secretaris hoe corona van invloed is geweest op het reilen en zeilen bij De Wroersploech. Ook in 2022 zullen we de gevolgen merken. Zo kunnen we in januari weer niet onze jaarvergadering houden. We hopen deze nu te kunnen organiseren in het voorjaar. Verder hebben we de verhuur van ons infocentrum weer stopgezet. Wat de gevolgen voor de winkel zijn, leest u nog wel in een bijdrage van Dico van Toor. Afscheid Joop en Marn We hebben twee bestuursleden die aredend en niet herkiesbaar zijn. Joop de Vries neemt na 7 jaar secretariaat afscheid van het bestuur. Wel blij hij gelukkig lid van de klusgroep en werkt hij aan een jubileum magazine. We kennen Joop als een aljd blijmoedig man met een tomeloze inzet voor onze vereniging en een groot rechtvaardigheidsgevoel. De Wroersploech hee veel aan Joop te danken. Marn moet helaas om persoonlijke redenen stoppen. Marn is een betrokken man. Hij hoopt later onder andere omstandigheden opnieuw beschikbaar te kunnen zijn voor het bestuur en/of de klusgroep. Vrijwilligers Joop en Marn zijn slechts twee van de vele vrijwilligers die acef zijn voor onze vereniging. Net als vorig jaar, wil ik opnieuw op deze plaats, al die vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet en betrokkenheid. Met elkaar hebben we weer veel werk verzet voor De Wroersploech. Geniet van dit mooie blad, jullie tuin en blijf vooral gezond. Jan van Houten 3

Bestuurszaken Aredend (per 1 februari 2022) Joop de Vries niet herkiesbaar Marn Adema niet herkiesbaar Klaas Ferbeek herkiesbaar Toetredend (per 1 februari 2022) Meine Hofman Johannes de Jong Het bestuur stelt voor om Klaas Ferbeek opnieuw als bestuurslid te benoemen. Verder stelt het bestuur voor om Meine Hofman en Johannes de Jong als nieuw bestuurslid te benoemen. Waarbij Meine Hofman de nieuwe secretaris wordt ter vervanging van Joop de Vries. Beide kandidaten worden door ons van harte aanbevolen. Ze hebben al een poosje meegedraaid in het bestuur en zijn beiden lid van onze klusgroep. Daardoor weten we al aardig wat we aan elkaar hebben. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 18 januari worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. Deze kandidaatstelling moet door 25 leden worden ondersteund en een schrielijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. In onze vergadering van januari zullen we als bestuur afscheid nemen van Joop en Martin. In de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering willen we dat als vereniging de Wrottersploech doen. We hopen dat de corona situatie toestaat dat dit komend voorjaar plaatsvindt. Voorstel verhogen borg Nieuwe tuinders betalen € 20 borg per are. Als men stopt met tuinieren, krijgt men dat geld terug als de tuin schoon en opgeruimd wordt achtergelaten. Als de klusgroep in ace moet komen vervalt de borg aan de Wroersploech. Soms is de situae nog erger en moet er groot materieel aan te pas komen om een tuin weer verhuurbaar te krijgen. Meestal een minikraan met machinist. Dit kost onze vereniging veel geld en gaat dus ten koste van de overige leden. Het bestuur hee hier uitvoerig over gesproken. Wij vinden dat dit niet meer te verantwoorden is. Het bestuur hee daarom besloten om ingaande 1 januari 2022 de borg per are te verhogen naar € 50. Dit geldt dus voor nieuwe tuinders en bij mutaes. Op grond van arkel 1, lid 3 van het huishoudelijk reglement, stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) de borg vast. Door de corona situae wordt deze vergadering niet op het gebruikelijke jdsp in januari gehouden maar verschoven naar het voorjaar. Toch wil het bestuur daar niet op wachten. We zijn van plan om de verhoging vooreerst op 1 januari 2022 in te laten gaan. Tijdens de volgende ALV zullen we dan om instemming met terugwerkende kracht vragen. Als de ALV, tegen onze verwachng in, besluit om de verhoging terug te draaien, dan zullen we de teveel ontvangen borg terug betalen. Ook kunt u eventueel nu al vast reageren. Het bestuur. 4

Van de redace Alweer een einde jaar Wroersnieuws. Een beetje dunner dan gewoonlijk omdat de jaarvergadering verviel en de datum van de jaarvergadering voor 2022 nog niet bekend is i.v.m. Corona Ik heb begrepen dat niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt terwijl wel het emailadres aan ons is doorgegeven. Wellicht komt hij dan in de “spam” Dit is op te lossen door in het “spam postvak” te kijken of er mail van de Wroersploech in zit. Dan moet je aankelijk van de provider aangeven dat het mailadres geen ongewenste is. Hierna moet het mogelijk zijn de Nieuwsbrief in de normale “postvak in “ te ontvangen. Wat een jaar weer. Elk jaar is er wel wat nieuws. Het wordt heet, nat, of anders. Dit jaar begon met een erg koud voorjaar. Later werd het beter, maar door de vochge atmosfeer kon een bepaald diertje zich uitstekend voortplanten. Ik durf de naam haast niet uit te spreken….naaktslakken. Wat een ellende. Haast niet te bestrijden omdat alle bestrijdingsmiddelen door de nagheid gewoon wegspoelden. Wel heb ik overigens ontdekt dat als je ergens een stukje zeil hebt liggen of wat afgeplukte bladeren van bijvoorbeeld rabarber en je lt die op, er een grote bron van leven onder zit waaronder dit jaar veel eitjes van de slakken. Opruimen is dus een goede zaak soms. De bloemetjes en daarmee de bijen hebben hun werk gedaan. We hadden een redelijke opbrengst van alles. We gaan ondanks alles weer met volle moed verder. Er zijn helaas veel leden, die enthousiast waren en een tuin wilden hebben, afgehaakt na het afgelopen seizoen. In de winkel zeg ik aljd weer: Als het een jaartje tegenzit, houd vol en blijf in de natuur aan het werk, het gee zoveel voldoening. Dico van Toor, redace De redace Jan van Houten Joop de Vries Dico van Toor tel: 06-42445170 e-mail: wroer.janvanhouten@kpnmail.nl tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com Begin 2020 lanceerde tuintelling.nl een oproep om lijstjes in te leveren van favoriete en ongewenste tuingasten. Bij de meest ongewenste gasten scoorde (andermans) kat het hoogst, gevolgd door de mug. De teek en de naaktslak deelden de derde plaats. Andere weinig geliefde tuingasten zijn onder meer de ekster, bruine rat, kauw, wesp, buxusmot en muis. Bij de favoriete tuinbezoeker gingen de meeste stemmen naar het roodborstje gevolgd door de merel, de staartmees, de pimpelmees en de egel. 5

Van de blokhutwinkel Wat een jaar weer. Elk jaar is er wel wat nieuws. Het wordt heet, nat, of anders. Dit jaar begon met een erg koud voorjaar. Dit kwam vooral naar voren toen we de groenteplanten op bestelling moesten leveren. Heel veel courgees en vooral de komkommerplanten lieten het er bij zien omdat ze ergens in het traject te koud hadden gestaan. Bij het leveren leek het nog oké, maar een paar dagen later gingen veel planten dood. Overmacht. Maar dit hoop ik niet al te vaak mee te maken. Een kostenpost voor de vereniging en teleurstelling omdat je geen deugdelijk materiaal kunt leveren. Ondanks de Corona die ons nog steeds parten speelt is het in de winkel redelijk doorgegaan. We hebben maatregelen genomen met het ophalen van de bestellingen. Dit jaar waren er meer bestellingen dan ooit, en dit hee een gunsg effect op de inkoop. Je weet dan wat er nodig is. Ook de verkoop van de geraniums en begonia’s op bestelling lijkt een succes. Dit doen we het komende seizoen dan ook weer. Het is overzichtelijk. Hier en daar is er wel een verbetering noodzakelijk, maar over het geheel liep het prima! De rest van het jaar hebben we ook weer aardig wat klanten gehad. Maar als ik dan hoor dat de bezeng van de tuinen vrijwel totaal was op de complexen zou je een beter resultaat verwachten. Ik heb het idee dat leden ons nog wel meer kunnen steunen door in de blokhutwinkel te kopen. Al is het onmogelijk met de grootgruers te concurreren, je steunt de vereniging met het kopen in de winkel, en het contact is ook belangrijk en leuk! Er zijn leden die haast elke opening komen, en dan hebben we het even over het weer of andere zaken. Graag weer tot ziens in de winkel het komende seizoen. Bestel vooral via de bestellijst Dit jaar in de bestellijst opgenomen de geraniums en begonia’s. Dico van Toor, coördinator/inkoop winkel. Plaats van de aardappels op de Zandige Wijk: Voor het jaar 2022 is de plaats van de aardappels op de Zandige Wijk op het MIDDEN van de percelen. Voor de Dwarsvaart kunt u Jaap Nijboer, en voor ‘t Soethoudt Rinus Vermeer raadplegen. 6

Afscheidswoord van secretaris Joop de Vries In 2011 ben ik lid geworden van de Wroersploech. Ik heb aljd belangstelling gehad voor de natuur en door toeval kwam ik bij de Wroersploech terecht. Ik kreeg het toezicht voor twee maanden in de zomer om op een tuin te passen. Dat was prima, want de opbrengst mocht ik meenemen naar huis. Toen kreeg ik samen met mijn vrouw het idee om ook een tuin te huren. Een tuin langs de noordkant had onze voorkeur en daar kwam een tuin vrij! Deze tuin is aljd voor ons een mooie plek geweest. In 2014 kwam Tjibbe bij mij op de tuin met de vraag om een jdje mee te draaien in het bestuur. Dat voldeed goed en in januari 2015 werd ik benoemd op de Algemene Ledenvergadering tot nieuwe secretaris. Van Karel Verhagen heb ik veel geleerd. Hij gaf op zaterdagmorgen in zijn unit informae over tuinieren en hij kon prachg uitleggen wat het beste voor de tuin was. Dat waren aljd gezellige momenten. Een paar jaar geleden is Karel overleden. Toen kwamen er koffieochtenden op zaterdagmorgen om tuiniers te helpen. Door corona zijn deze ochtenden niet meer mogelijk, maar hopelijk kunnen ze volgend jaar weer gehouden worden. Na 7 jaar als secretaris stop ik hiermee. Ik heb een mooie jd gehad met het bestuurswerk waarin vooral de laatste jaren de acviteiten toenamen. Elke dinsdagmorgen bezig met het klussenwerk en door de week met het bestuurswerk maakten dat ik mij bezig hield met zaken van de Wroersploech. Het is heel goed dat het werk van secretaris wordt over genomen door Meine Hofman. Ik wens hem en ook het bestuur veel sterkte toe voor de komende jd. Ook wil ik de leden van de Wroersploech bedanken voor de goede medewerking met mij. Het waren soms spannende jden, maar dat zal aljd wel zo blijven. Het volgend jaar staat in het teken van het 65-jarig jubileum. Hieraan hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen. Bovendien blijf ik lid van de klussengroep. Die kan ik niet missen! Joop de Vries NB: Namens de redace van het Wroersnieuws waar Joop ook in zat wil ik zijn werk voor de redace zeker ook nog toevoegen. Vanaf 2016 hee Joop ook zijn “steen” bijgedragen aan het tot stand komen van het Wroersnieuws waarvoor de redace hem zeer erkentelijk is. (Dico van Toor, red.) 7

Jaarverslag 2021. Opnieuw hebben we het afgelopen jaar een bewogen jaar gehad. En ook heerste er de corona pandemie. De tradionele jaarvergadering in januari kon niet gehouden worden wegens de corona maatregelen. In de loop van het jaar kwamen er versoepelingen, maar opnieuw werden er extra maatregelen gemeld. Doordat er veel thuis werd gewerkt, werd het tuinieren populair. Er kwam zelfs een wachtlijst voor een nieuwe tuin op de Zandige Wijk. Dat was hier nog niet eerder voorgekomen. Vooral veel jonge gezinnen maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheden om de tuin ook voor recreae te gebruiken. Inmiddels is de wachtlijst op de Zandige Wijk niet meer van toepassing. Door mindere weersomstandigheden van dit jaar viel het vaak tegen om dan op de tuin te zijn. Ook veel oudere tuiniers hebben hierdoor de tuin opgezegd. Toch zien we aan het einde van het jaar dat er belangstelling voor een tuin blij. Het afgelopen jaar hee geen temperatuurrecords gebroken, zoals in de voorgaande jaren herhaaldelijk gebeurde. Het is geen goed jaar voor de tuin geweest door kou en nagheid. Toch neemt de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer toe en zal de opwarming doorzeen. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de natuur op de wereld. Ecosystemen en gemeenschappen worden verwoest. Helaas hee de klimaaop in Glasgow onlangs een halfslachg besluit genomen door fossiele brandstoffen niet uit te bannen! Het jaar 2021 begint met kwakkelweer; somber en te nat. In de maand februari krijgen we echt winterweer. Er valt een behoorlijk pak sneeuw en we hebben drie dagen flinke vorst gehad met ijs om op te schaatsen. Zelf ben ik drie dagen lang op de schaats geweest buiten Drachten en zelfs op de vaart naar het centrum bij het carillon. Als klein jongetje schaatste ik jaren geleden hier ook, maar toen bij de hoofdbrug. Oude jden keren even terug! Het voorjaar is vrij droog en zonnig geweest. Er zijn in april en in mei weinige zonnige dagen geweest, zelfs aan de koele kant. Juni hee veel warme dagen gehad, maar de andere zomermaanden is het niet erg zonnig geweest met nogal vrij koel weer. Ook zijn er zware buien geweest. Op sommige plaatsen is wateroverlast geweest en ook op de moestuinen valt te veel water. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, o.a. de aardappelen hebben er veel last van gehad. Op sommige tuinen is een behoorlijk deel ervan verrot. Gelukkig volgt in het najaar een goede nazomer. Mens en natuur kunnen na de nae zomer lekker opdrogen onder de milde herfstzon. Helaas te laat voor een herstel van de oogst. Maar ook in oktober valt op sommige plaatsen weer veel regen en hee november frisser weer. Het is jd om de tuin winterklaar te maken. Afgelopen jaar zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest. Door strengere coronamaatrelen is de vergadering van januari alleen door het Dagelijks Bestuur (voorzier, secretaris, penningmeester) gehouden. De vergadering van februari is komen te vervallen. In maart zijn twee vergaderingen geweest. 8

In het voorjaar kregen we 1500 gras perenbomen. Deze bomen zijn eerst onder de belangstellende leden verspreid en daarna aan mensen die ook graag een boompje wilden hebben. Een belangrijk aandachtspunt is de aanleg van een schouwpad langs de middensloot geweest. Zowel de sloot aan de noordkant (Folgeren) als aan de zuidkant (vliegveld) wordt gehekkeld met een kraan. Huurders die een tuin langs de middensloot hebben, zijn verplicht om te hekkelen. Inmiddels is er al een start gemaakt voor een schouwpad aan de zuidkant van de middensloot. Er zijn nog wel veel obstakels. De omgeving van de blokhut is vernieuwd. Er is een nieuwe wc gekomen. De beide oude wc’s zullen worden afgebroken. Het parkeerterrein voor de blokhutwinkel is geheel vernieuwd. De blokhut en het Informaecentrum zijn beiden geverfd. Helaas is er houtworm in de blokhut. We zullen dit proberen te bestrijden. Het Informaecentrum is bijna niet verhuurd door de coronamaatregelen. Gelukkig hee de blokhutwinkel een goed jaar gehad. Ook is het waterbeheer regelmag aan de orde geweest. Er zijn nieuwe stuwen gekomen waardoor het slootwater beter kan doorstromen. Naast de nieuwe stuwen zijn er nieuwe schouwpaden met hekken gekomen. Er is nog geen oplossing voor de bermen. De maaiers klagen dat er veel door de bermen gereden wordt. Dit komt ook doordat de parkeer plaatsen vrij smal zijn en de auto’s breder! Komend jaar zullen er proeven worden genomen voor een goede oplossing. Een compliment mag zeker gegeven worden aan de klussengroep van ruim en vrijwilligers die bijna alle dinsdagochtenden veel werk hee verzet. Het complex ziet er goed uit en de camera’s doen zeker nug werk. Het aantal diefstallen is flink afgenomen. Tot slot het jubileum. De jaarlijkse ledenvergadering in januari is komen te vervallen door de corona maatregelen en ook de vrijwilligersacviteiten konden geen doorgang vinden. In juni 2022 bestaat onze vereniging 65 jaar. We zijn al druk bezig om een jubileumboekje uit te geven en een jubileum dag te laten houden. Voor volgend jaar is het onzeker of de ledenvergadering in het voorjaar gehouden kan worden. Laten we hopen dat er gauw een einde komt aan de pandemie en dat er weer meer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten. Ook het plezier om op de tuin te werken en een goede oogst te krijgen. We wensen iedereen een goed tuinjaar. Joop de Vries, secretaris. Foto: Winter op de Zandige Wijk met sneeuwjacht. 9

Halloween We zijn op vrijdag 22 oktober weer naar het pompoen snijden geweest, als begeleider van mijn broertje. Het was leuk om dit na 2 jaar weer te mogen doen. Jan Akkerman gaf ons uitleg hoe we het allemaal moesten doen. Na het uithollen en gezichtje maken met de pompoen hebben we drinken gekregen met een plakje cake, ook was er popoensoep, dat was zoals aljd weer heerlijk! Na de pauze was er de gelegenheid om een tekening te kleuren, na een gezamenlijke groepsfoto was het feest weer voorbij. Wroersploech bedankt! Iris Hooiveld 10

van de tuinscheurkalender Romke van de Kaa en Paul Geerts Red de slak Er zijn bedrijven die niet helemaal begrepen hebben wat biodiversiteit precies inhoudt. Dat zijn de verkopers van de slakkenkorrels die ook wel op tv adverteren. Met hun lofzang op de milieuvriendelijke arkelen die zo veilig zijn voor man, vrouw, kind, egel en huisdier. Het verhaal gaat als volgt: de moderne biologische slakkenkorrel bevat ijzerfosfaat, een stof die in de natuur voorkomt. Dat klinkt geruststellende, al komt arsenicum ook in de natuur voor. En wat gebeurt er met de zieken slak? De slakkenkorrel verkoper beschrij dat bijna aandoenlijk: “de slak trekt zich terug in zijn schuilplaats en gaat daar rusg dood. Zijn dode lichaampje wordt weer opgenomen door de natuur….ach gut… Een Amerikaans onderzoek naar het effect van biologische slakkenkorrels op de fauna hee aangetoond dat het aantal regenwormen afneemt na het strooien van ijzerfosfaat. Regenwormen zijn van enorm belang voor een gezonde bodem. Voeg daarbij dat het feit dat tuinplanten samenleven met bodemschimmels die de plant van fosfor voorzien. Die samenwerking wordt verstoord als wij extra fosfor in de tuin gaan strooien. Als het aantal vogels afneemt, of het aantal insecten, reageren we geschokt. Maar over de biodiversiteit binnen het slakkenrijk maken we ons minder druk. Alsof de slak geen funce hee in de natuur. Slakken zijn de opruimers en spelen in de tuin een belangrijke rol. Je kunt niet ongestra schakels uit de koolstoringloop verwijderen. Daarom: Boycot de biologische slakkenkorrel en red de slak. (Van de redace Dico) Ik denk dat velen dit stukje uit het blad willen scheuren en verbranden na het afgelopen jaar met een overdadig slakkenaanbod. Maar het is toch wel goed om te weten hoe alles met elkaar te maken hee. In de winkel hebben we zowel wormenmest als biologische slakkenkorrels. Tegenstrijdig dat wel, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dico van Toor 11

12

13

Financieel jaarverslag We hebben het boekjaar 2020/2021 afgesloten met een verlies van € 2028,00. Wat het meeste opvalt is de post ‘onderhoud complex’. Dit komt voornamelijk door het opnieuw bestraten rond de blokhut. Ook het spien van tuinen hee veel gekost. Zie ook het voorstel om de borg te verhogen. Een grote beurt voor de iseki (mini trekker) is een andere flinke kostenpost. Op de balans staat een nog te betalen bedrag van € 8516,95. Dit is voor huur die we nog aan de gemeente moeten betalen. De gemeente hee een achterstand in de administrae, waardoor we de factuur niet op jd hebben ontvangen. De winkel sluit af met een posief resultaat van € 2533. Al jaren een prachge inkomsten bron voor onze vereniging. Begrong Het onderhoud voor gebouwen is hoger begroot dan verwacht kon worden. Er blijkt in onze blokhut op veel plaatsen houtworm te zien. We zoeken nog een betrouwbaar bedrijf voor inspece en eventuele bestrijding. Kosten leden, aenes en PR’ zijn verhoogd vanwege het 65 jarig jubileum. De ‘overige baten’ zijn aljd slecht in te schaen. Hier valt ook de borg onder die niet wordt terugbetaald ivm slecht achterlaten van de tuin. Ledenadministrae Sinds 2020 werken we met een boekhoudprogramma waar ook de complete ledenadministrae in bijgehouden wordt. Tot nu toe hee de secretaris nog zijn eigen administrae. Dat veroorzaakt af en toe doublures en hiaten. Daarom werken we vanaf 1 januari 2022 nog met één programma en dus één ledenadministrae. Dit betekent dat vanaf 1 januari alle mutaes aan de penningmeester kunnen worden doorgegeven. Zoals verhuizingen, nieuw telefoonnummer, nieuw mailadres enz enz Ook het opzeggen van een tuin gaat vanaf januari via de penningmeester. Voor bellen / sms / whatsApp: tel 06-82223840. Of nog liever via de mail: penningmeester@wroersploech.nl Vacature maaiers We zijn op zoek naar maaiers voor ons complex de Zandige Wijk. We hebben twee maaigroepen. De éne ploeg maait op dinsdag / woensdag / donderdag en het andere team op vrijdag of zaterdag. 14

Geen huurzing meer Door de corona is de vorige huurzing vervallen. Ook de komende zing kan daardoor niet doorgaan. Inmiddels betaalt vrijwel iedereen via de bank. Daarom zullen we ook in de toekomst geen ochtenden organiseren waar contant kan worden betaald. Voor de hele enkeling die persé niet per bank kan of wil betalen, wordt maatwerk geregeld. Ledenkaart De leden die een zaadpakket bestellen en voor 15 februari de factuur hebben betaald, krijgen hun ledenkaart mee in het pakket. De anderen kunnen de ledenkaart aalen in de winkel jdens de reguliere openingsjden. Let op: U bent de kaart officieel nodig om van de tunnel naar de ingang van het complex te rijden. De polie kan bij een controle er naar vragen. Verder moet u de ledenkaart tonen bij het huren van een aanhanger van de vereniging en bij het huren van het informae centrum. Namens het bestuur Derk Hooiveld Zeefdruk blokhut “de Wroersploech” 15

Invasieve Exoten Op complex Zandige Wijk groeiden ook dit jaar weer reuzeberenklauwen bij de vleet. Vele dinsdagen werden besteed aan het aflopen van de plekken waar ze groeien. In 2020 was er op Omrop Fryslân een reportage te zien over de berenklauw-aanpak door de gemeente Leeuwarden. Hun aanpak is als volgt: uitgaande van het feit dat deze planten elk jaar weer nieuw zaad produceren is het dus voldoende om te zorgen dat ze geen nieuw zaad geven. Daarvoor haal je tegen de jd dat het zaad zich zet de bloemstengel uit de plant. De bestaande plant hee dan zijn taak om zich voort te planten verricht en gaat dood. Omdat zaad 7 jaar kiemkrachg blij zul je dit 7 jaar moeten volhouden en daarna zullen er dus geen zaden meer ontkiemen. Dit jaar hebben we deze werkwijze ook toegepast, wat wel weer de nodige dinsdagochtenden in beslag hee genomen, maar minder dan vorige jaren waarin soms met twee man een hele ochtend geschoffeld werd. In het kort: dit betekent dat we de planten laten groeien tot het moment dat ze zaad zeen en dan pas knippen we de bloemen er uit. Wilt u voorkomen dat u last van deze planten zult krijgen, (aanraking met de bladeren kan een behoorlijk heige, brandwond-achge uitwerking hebben), dan zult u de planten in de windsingel en/ of op uw tuin zelf moeten schoffelen. Het snoeiafval kunt u gerust in de groene container gooien. Een andere plant die problemen gee is de Japanse Duizendknoop. Die staat op 4 plekken op de Zandige Wijk. Hij plant zich voort door middel van zijn wortels, zaait zich niet uit. Daarom blij hij op de plekken staan waar hij staat en breidt zich via zijn wortels uit. Ook deze plant zou weg moeten ware het niet dat hij bijna niet weg te krijgen is. De methoden die daarvoor gebruikt worden zijn geen van alle erg effecef óf duur óf niet te gebruiken op de Zandige Wijk, deze zijn: maaien en afgraven, stomen, branden en/of elektrocuteren. Dit jaar hebben 3 tuinders deze planten gekort o.i.d., bij een vierde groeien ze nog steeds. Maar omdat daar bijna geen uitbreiding te zien is, is daar dit jaar niets aan gedaan. Wat we kunnen doen is schoffelen en afvoeren. Het maaisel kunnen we kwijt op het ecostaon, want gelukkig is de verwerker van het groenafval in onze gemeente, Orgaworld, gecerficeerd voor het verwerken van invasieve exoten. Zelf composteren wordt afgeraden: u zult waarschijnlijk veel nieuwe plantjes zien waar deze compost gebruikt is. Wilt u reageren dan kunt u uw reace per mail sturen naar k.ferbeek@upcmail.nl Klaas Ferbeek Foto (Klaas Ferbeek): Gekopte Berenklauw 16

Snoeicursus 2022 We gaan de snoeicursus 2022 voorbereiden ook al weten we nu natuurlijk nog niet welke coronaregels dan zullen gelden en, daarvan aankelijk, of hij wel door zal gaan. Eerst even wat over de cursus. Ieder voorjaar eind februari/begin maart organiseerden wij als vereniging een snoeicursus die gegeven werd door Eliza Janse uit Hardegarijp waar hij, na eerder docent geweest te zijn op het Nordwin college, nu een eigen bedrijf hee: Natuurtuinen Eliza Janse ( www.tuinnatuurlijkelizajanse.nl ) Het eerste deel van een ochtend vertelt hij over de theorie van het snoeien van vruchtbomen/ struiken. Vervolgens een korte koffie/thee pauze en daarna laat hij zien hoe je de theorie toepast in de prakjk. Hiervoor hebben we natuurlijk demonstraemateriaal nodig op complex Zandige Wijk. Leden die hiervoor hun bomen/struiken beschikbaar willen stellen kunnen dit laten weten op mijn e-mailadres. De cursus wordt gegeven in het informaecentrum. Voor onze leden is deelname gras, mocht er nog ruimte zijn voor niet-leden dan zullen we van hen een bijdrage ad € 5,00 vragen. Gezien de corona situae willen we graag zo vroeg mogelijk weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Wilt u zich daarom vóór 31 januari 2022 opgeven op het volgende mail adres: k.ferbeek@upcmail.nl Zodra we weten hoe we de cursus gaan organiseren krijgt u daarover een mail waarin dan zal staan op welke datum en hoe laat u verwacht wordt. Tot ziens op de cursus. Klaas Ferbeek Gebruik de bestellijst !! Net als vorig jaar vragen we u gebruik te maken van de bestellijst die u ook dit jaar weer ontvangt samen met het Tuinmagazine van Sluis Garden. De bestellijst is een belangrijk middel voor u en onze winkel. U heeft de meeste kans op de bij voorbeeld door u gewenste pootaardappelen als u uw bestelling doet met de bestellijst. De bestellijst kan tot en met 1 februari 2022 worden ingeleverd. De inleveradressen zijn: Dico van Toor, Stelpswijk 14, de brievenbus van de blokhutwinkel, en bij Joop de Vries, Middelwijk 172a. Omdat de jaarvergadering niet doorgaat kunnen de leden van ‘t Soethoudt en de Dwarsvaart de lijsten in een op het complex aangebrachte voorziening inleveren. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot 1 februari. Hoe eerder de lijst wordt ingeleverd hoe meer tijd er is om uw bestelling klaar te maken. Dus hoe eerder hoe liever! Dico van Toor 17

Uit de notulen van een vergadering van het bestuur van de Wroerploech: 1957 Na de opening van de voorzitter wordt vermeld : “Daar de Secr. door zijn schorheid niet in staat is de Notulen van de vorige vergadering voor te lezen, wordt dit door de penningmeester gedaan.” Een leuke anekdote uit zijn voorlichting ging over bemesting. De belangrijke meststoffen: Stikstof, Fosfor en Kali kon men vergelijken met Brood, Boter en Kaas. De verhoudingen moesten goed zijn. Dus geen pakje boter op een dun sneetje brood en dan nog een dikke plak kaas want dat was natuurlijk geen juiste verhouding ! Zo werkte het ook bij meststoffen. Een goede verhouding! Uit de oude doos: Dia van Jan de Boer (jaar onbekend), Een man die in mijn beleving model heeft gestaan voor het Wrottersmannetje. Uit een tijd dat er achter de blokhut nog platte bakken waren waarin alle groenteplantjes voor de verkoop werden gekweekt. Nu krijgen we de plantjes kant en klaar van de leverancier, omdat er geen tijd en man/vrouwkracht meer is om de planten zelf te kweken. Dico van Toor, red. Zelf vetbollen maken: Neem 3 pond ongezouten rundvet, en smelt het. Laat het niet koken, dan krijg je stremsel. Voeg een paar ons maanzaad, hennepzaad en zonnepitten toe. Als de brij lastig te roeren is, voeg dan een scheutje lijnzaadolie toe. Geen margarine! Dat werkt als laxeermiddel voor vogels. Giet het vet met de zaden in een ronde vorm. Je kunt een theekopje nemen, maar ook een conservenblikje is makkelijk en goedkoper. Steek er een draadje in en laat het stollen. Na een dag kun je de zelfgemaakte vetbol eruit halen en ophangen. 18

65 jaar Wrottersploech Op 3 juni 1957 is De Wroersploech officieel opgericht. Dit betekent dat we in 2022 een jubileum te vieren hebben. Op dit moment wordt er nagedacht over hoe we hier aandacht aan kunnen geven. Er zijn al enkele mooie ideeën. Zo is Joop de Vries bezig met interviews met (oud)tuiniers. Ook verzamelt hij foto’s, dia’s enz. De bedoeling is een mooi magazine samen te stellen dat aan elk lid cadeau wordt gedaan. Joop hee inmiddels al mooie reaces, materiaal en verhalen binnen gekregen. (verhalen en foto’s naar joopdv@gmail.com) Daarnaast hebben we een jubileumcommissie die kijkt of er nog andere goede ideeën zijn te verzinnen. We kijken wat haalbaar is en waar belangstellenden voor zijn om aan de uitvoering mee te werken. Oproep Hee u mooie verhalen over één van onze complexen of tuinen en tuiniers dan kunt u terecht bij Joop de Vries. Ook foto’s, dia’s enz zijn van harte welkom. Deze krijgt u ter zijner jd van hem terug. Hee u andere ideeën voor onze jubileumviering dan kunt u die kwijt bij Jan van Houten (wroer.janvanhouten@kpnmail.nl) 19

INNING CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE U ontvangt vóór 24 december een factuur met het Wrottersnieuws of per mail. Betaling vóór 1 maart 2022 onder vermelding van het factuurnummer. Ontvangt u geen mail in uw postvak IN check dan uw Spam postvak. Er is geen zitting voor het betalen van de tuinhuur, doe dit als dit mogelijk is dus zo spoedig mogelijk via een overschrijvingsformulier van uw bank. Gebruik de bestellijst voor zaad, poters en komkommers etc. !! Bij dezen nogmaals de oproep zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestellijsten en deze op tijd in te leveren. Dit om teleurstellingen te voorkomen en om de vrijwilligers van de winkel voldoende tijd te geven de bestellingen klaar te maken. De zaden op de bestellijst zijn een selectie van gehele aanbod uit het magazine. Alleen deze selectie bieden wij aan. = = Bestellijst 2022 Inleveren vóór 1 februari 2022 In de brievenbus van de Blokhut in de aangebrachte voorziening op “t Soethoudt en de Dwarsvaart De bestellijst kan ook worden ingeleverd bij Joop de Vries, Middelwijk 172a, Drachten en bij Dico van Toor, Stelpswijk 14, Drachten Deponeer uw bestellijst op tijd op één van de genoemde locaties. ZAADPAKKET OPHALEN (indien Corona het toelaat) Afhalen bestelde zaadpakketten: * zaterdag 12 februari 2022 (9.00—11.30 uur) * zaterdag 19 februari 2022 (9.00—11.30 uur) * zaterdag 26 februari 2022 (9.00—11.30 uur) Mocht de situatie met betrekking tot Corona gelijk zijn aan vorig jaar, dan krijgt u bericht wanneer uw zaadpakket opgehaald kan worden. Het winkelpersoneel wenst u fijne feestdagen en Een gezond en voorspoedig 2022 We zien u graag het komende seizoen in de winkel tijdens de openingsuren. 20

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2021 Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 50.00 € 10.00 Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tjibbe van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) Sipke Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 50.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Joke Gruppen telf. 06 11977304 (ná 13.00 uur) mail: joke.gruppen@gmail.com Vertoon van de ledenkaart is ook hier verplicht CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * * * * * lidmaatschap/contributie tuinhuur per are borg per are (was €20,00) nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs € 35.00 € 15.00 € 50.00 € 2.50 € 12.50 per dag per dag* 21

Voor 2021/2022 gelden de volgende openingsjden voor het hek op de Zandige Wijk 25/10 t/m 28/02 28/03 t/m 30/04 01/08 t/m 14/08 01/09 t/m 14/09 01/10 t/m 14/10 07:30 tot 18:00 06:00 tot 21:30 06:00 tot 22:00 06:30 tot 21:00 07:00 tot 20:00 01/03 t/m 27/03 01-05 t/m 31/07 15/08 t/m 31/08 15/09 t/m 30/09 15/10 t/m 30/10 Aanvang winterjd 07:30 tot 18:00 Dit zijn heel veel jden, vooral op het eind van de zomer om insluing te voorkomen, bij minder wisseling grotere kans dat hek dicht gaat als het niet helemaal donker is. Is het hek nog gesloten als u s ’morgens komt dan graag contact opnemen met het bestuur. De zomervakane duurt tot 3 september bij mooi weer blij het hek dan tot 22:30 open, houd de klok bij de ingang in de gaten. 22 06:00 tot 20:00 05:30 tot 22:30 06:00 tot 21:30 06:30 tot 20:30 07:00 tot 19:30

23

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 24

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication