14

Financieel jaarverslag We hebben het boekjaar 2020/2021 afgesloten met een verlies van € 2028,00. Wat het meeste opvalt is de post ‘onderhoud complex’. Dit komt voornamelijk door het opnieuw bestraten rond de blokhut. Ook het spien van tuinen hee veel gekost. Zie ook het voorstel om de borg te verhogen. Een grote beurt voor de iseki (mini trekker) is een andere flinke kostenpost. Op de balans staat een nog te betalen bedrag van € 8516,95. Dit is voor huur die we nog aan de gemeente moeten betalen. De gemeente hee een achterstand in de administrae, waardoor we de factuur niet op jd hebben ontvangen. De winkel sluit af met een posief resultaat van € 2533. Al jaren een prachge inkomsten bron voor onze vereniging. Begrong Het onderhoud voor gebouwen is hoger begroot dan verwacht kon worden. Er blijkt in onze blokhut op veel plaatsen houtworm te zien. We zoeken nog een betrouwbaar bedrijf voor inspece en eventuele bestrijding. Kosten leden, aenes en PR’ zijn verhoogd vanwege het 65 jarig jubileum. De ‘overige baten’ zijn aljd slecht in te schaen. Hier valt ook de borg onder die niet wordt terugbetaald ivm slecht achterlaten van de tuin. Ledenadministrae Sinds 2020 werken we met een boekhoudprogramma waar ook de complete ledenadministrae in bijgehouden wordt. Tot nu toe hee de secretaris nog zijn eigen administrae. Dat veroorzaakt af en toe doublures en hiaten. Daarom werken we vanaf 1 januari 2022 nog met één programma en dus één ledenadministrae. Dit betekent dat vanaf 1 januari alle mutaes aan de penningmeester kunnen worden doorgegeven. Zoals verhuizingen, nieuw telefoonnummer, nieuw mailadres enz enz Ook het opzeggen van een tuin gaat vanaf januari via de penningmeester. Voor bellen / sms / whatsApp: tel 06-82223840. Of nog liever via de mail: penningmeester@wroersploech.nl Vacature maaiers We zijn op zoek naar maaiers voor ons complex de Zandige Wijk. We hebben twee maaigroepen. De éne ploeg maait op dinsdag / woensdag / donderdag en het andere team op vrijdag of zaterdag. 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication