17

Snoeicursus 2022 We gaan de snoeicursus 2022 voorbereiden ook al weten we nu natuurlijk nog niet welke coronaregels dan zullen gelden en, daarvan aankelijk, of hij wel door zal gaan. Eerst even wat over de cursus. Ieder voorjaar eind februari/begin maart organiseerden wij als vereniging een snoeicursus die gegeven werd door Eliza Janse uit Hardegarijp waar hij, na eerder docent geweest te zijn op het Nordwin college, nu een eigen bedrijf hee: Natuurtuinen Eliza Janse ( www.tuinnatuurlijkelizajanse.nl ) Het eerste deel van een ochtend vertelt hij over de theorie van het snoeien van vruchtbomen/ struiken. Vervolgens een korte koffie/thee pauze en daarna laat hij zien hoe je de theorie toepast in de prakjk. Hiervoor hebben we natuurlijk demonstraemateriaal nodig op complex Zandige Wijk. Leden die hiervoor hun bomen/struiken beschikbaar willen stellen kunnen dit laten weten op mijn e-mailadres. De cursus wordt gegeven in het informaecentrum. Voor onze leden is deelname gras, mocht er nog ruimte zijn voor niet-leden dan zullen we van hen een bijdrage ad € 5,00 vragen. Gezien de corona situae willen we graag zo vroeg mogelijk weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Wilt u zich daarom vóór 31 januari 2022 opgeven op het volgende mail adres: k.ferbeek@upcmail.nl Zodra we weten hoe we de cursus gaan organiseren krijgt u daarover een mail waarin dan zal staan op welke datum en hoe laat u verwacht wordt. Tot ziens op de cursus. Klaas Ferbeek Gebruik de bestellijst !! Net als vorig jaar vragen we u gebruik te maken van de bestellijst die u ook dit jaar weer ontvangt samen met het Tuinmagazine van Sluis Garden. De bestellijst is een belangrijk middel voor u en onze winkel. U heeft de meeste kans op de bij voorbeeld door u gewenste pootaardappelen als u uw bestelling doet met de bestellijst. De bestellijst kan tot en met 1 februari 2022 worden ingeleverd. De inleveradressen zijn: Dico van Toor, Stelpswijk 14, de brievenbus van de blokhutwinkel, en bij Joop de Vries, Middelwijk 172a. Omdat de jaarvergadering niet doorgaat kunnen de leden van ‘t Soethoudt en de Dwarsvaart de lijsten in een op het complex aangebrachte voorziening inleveren. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot 1 februari. Hoe eerder de lijst wordt ingeleverd hoe meer tijd er is om uw bestelling klaar te maken. Dus hoe eerder hoe liever! Dico van Toor 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication