4

Bestuurszaken Aredend (per 1 februari 2022) Joop de Vries niet herkiesbaar Marn Adema niet herkiesbaar Klaas Ferbeek herkiesbaar Toetredend (per 1 februari 2022) Meine Hofman Johannes de Jong Het bestuur stelt voor om Klaas Ferbeek opnieuw als bestuurslid te benoemen. Verder stelt het bestuur voor om Meine Hofman en Johannes de Jong als nieuw bestuurslid te benoemen. Waarbij Meine Hofman de nieuwe secretaris wordt ter vervanging van Joop de Vries. Beide kandidaten worden door ons van harte aanbevolen. Ze hebben al een poosje meegedraaid in het bestuur en zijn beiden lid van onze klusgroep. Daardoor weten we al aardig wat we aan elkaar hebben. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 18 januari worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. Deze kandidaatstelling moet door 25 leden worden ondersteund en een schrielijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. In onze vergadering van januari zullen we als bestuur afscheid nemen van Joop en Martin. In de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering willen we dat als vereniging de Wrottersploech doen. We hopen dat de corona situatie toestaat dat dit komend voorjaar plaatsvindt. Voorstel verhogen borg Nieuwe tuinders betalen € 20 borg per are. Als men stopt met tuinieren, krijgt men dat geld terug als de tuin schoon en opgeruimd wordt achtergelaten. Als de klusgroep in ace moet komen vervalt de borg aan de Wroersploech. Soms is de situae nog erger en moet er groot materieel aan te pas komen om een tuin weer verhuurbaar te krijgen. Meestal een minikraan met machinist. Dit kost onze vereniging veel geld en gaat dus ten koste van de overige leden. Het bestuur hee hier uitvoerig over gesproken. Wij vinden dat dit niet meer te verantwoorden is. Het bestuur hee daarom besloten om ingaande 1 januari 2022 de borg per are te verhogen naar € 50. Dit geldt dus voor nieuwe tuinders en bij mutaes. Op grond van arkel 1, lid 3 van het huishoudelijk reglement, stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) de borg vast. Door de corona situae wordt deze vergadering niet op het gebruikelijke jdsp in januari gehouden maar verschoven naar het voorjaar. Toch wil het bestuur daar niet op wachten. We zijn van plan om de verhoging vooreerst op 1 januari 2022 in te laten gaan. Tijdens de volgende ALV zullen we dan om instemming met terugwerkende kracht vragen. Als de ALV, tegen onze verwachng in, besluit om de verhoging terug te draaien, dan zullen we de teveel ontvangen borg terug betalen. Ook kunt u eventueel nu al vast reageren. Het bestuur. 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication