7

Afscheidswoord van secretaris Joop de Vries In 2011 ben ik lid geworden van de Wroersploech. Ik heb aljd belangstelling gehad voor de natuur en door toeval kwam ik bij de Wroersploech terecht. Ik kreeg het toezicht voor twee maanden in de zomer om op een tuin te passen. Dat was prima, want de opbrengst mocht ik meenemen naar huis. Toen kreeg ik samen met mijn vrouw het idee om ook een tuin te huren. Een tuin langs de noordkant had onze voorkeur en daar kwam een tuin vrij! Deze tuin is aljd voor ons een mooie plek geweest. In 2014 kwam Tjibbe bij mij op de tuin met de vraag om een jdje mee te draaien in het bestuur. Dat voldeed goed en in januari 2015 werd ik benoemd op de Algemene Ledenvergadering tot nieuwe secretaris. Van Karel Verhagen heb ik veel geleerd. Hij gaf op zaterdagmorgen in zijn unit informae over tuinieren en hij kon prachg uitleggen wat het beste voor de tuin was. Dat waren aljd gezellige momenten. Een paar jaar geleden is Karel overleden. Toen kwamen er koffieochtenden op zaterdagmorgen om tuiniers te helpen. Door corona zijn deze ochtenden niet meer mogelijk, maar hopelijk kunnen ze volgend jaar weer gehouden worden. Na 7 jaar als secretaris stop ik hiermee. Ik heb een mooie jd gehad met het bestuurswerk waarin vooral de laatste jaren de acviteiten toenamen. Elke dinsdagmorgen bezig met het klussenwerk en door de week met het bestuurswerk maakten dat ik mij bezig hield met zaken van de Wroersploech. Het is heel goed dat het werk van secretaris wordt over genomen door Meine Hofman. Ik wens hem en ook het bestuur veel sterkte toe voor de komende jd. Ook wil ik de leden van de Wroersploech bedanken voor de goede medewerking met mij. Het waren soms spannende jden, maar dat zal aljd wel zo blijven. Het volgend jaar staat in het teken van het 65-jarig jubileum. Hieraan hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen. Bovendien blijf ik lid van de klussengroep. Die kan ik niet missen! Joop de Vries NB: Namens de redace van het Wroersnieuws waar Joop ook in zat wil ik zijn werk voor de redace zeker ook nog toevoegen. Vanaf 2016 hee Joop ook zijn “steen” bijgedragen aan het tot stand komen van het Wroersnieuws waarvoor de redace hem zeer erkentelijk is. (Dico van Toor, red.) 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication