8

Jaarverslag 2021. Opnieuw hebben we het afgelopen jaar een bewogen jaar gehad. En ook heerste er de corona pandemie. De tradionele jaarvergadering in januari kon niet gehouden worden wegens de corona maatregelen. In de loop van het jaar kwamen er versoepelingen, maar opnieuw werden er extra maatregelen gemeld. Doordat er veel thuis werd gewerkt, werd het tuinieren populair. Er kwam zelfs een wachtlijst voor een nieuwe tuin op de Zandige Wijk. Dat was hier nog niet eerder voorgekomen. Vooral veel jonge gezinnen maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheden om de tuin ook voor recreae te gebruiken. Inmiddels is de wachtlijst op de Zandige Wijk niet meer van toepassing. Door mindere weersomstandigheden van dit jaar viel het vaak tegen om dan op de tuin te zijn. Ook veel oudere tuiniers hebben hierdoor de tuin opgezegd. Toch zien we aan het einde van het jaar dat er belangstelling voor een tuin blij. Het afgelopen jaar hee geen temperatuurrecords gebroken, zoals in de voorgaande jaren herhaaldelijk gebeurde. Het is geen goed jaar voor de tuin geweest door kou en nagheid. Toch neemt de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer toe en zal de opwarming doorzeen. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de natuur op de wereld. Ecosystemen en gemeenschappen worden verwoest. Helaas hee de klimaaop in Glasgow onlangs een halfslachg besluit genomen door fossiele brandstoffen niet uit te bannen! Het jaar 2021 begint met kwakkelweer; somber en te nat. In de maand februari krijgen we echt winterweer. Er valt een behoorlijk pak sneeuw en we hebben drie dagen flinke vorst gehad met ijs om op te schaatsen. Zelf ben ik drie dagen lang op de schaats geweest buiten Drachten en zelfs op de vaart naar het centrum bij het carillon. Als klein jongetje schaatste ik jaren geleden hier ook, maar toen bij de hoofdbrug. Oude jden keren even terug! Het voorjaar is vrij droog en zonnig geweest. Er zijn in april en in mei weinige zonnige dagen geweest, zelfs aan de koele kant. Juni hee veel warme dagen gehad, maar de andere zomermaanden is het niet erg zonnig geweest met nogal vrij koel weer. Ook zijn er zware buien geweest. Op sommige plaatsen is wateroverlast geweest en ook op de moestuinen valt te veel water. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, o.a. de aardappelen hebben er veel last van gehad. Op sommige tuinen is een behoorlijk deel ervan verrot. Gelukkig volgt in het najaar een goede nazomer. Mens en natuur kunnen na de nae zomer lekker opdrogen onder de milde herfstzon. Helaas te laat voor een herstel van de oogst. Maar ook in oktober valt op sommige plaatsen weer veel regen en hee november frisser weer. Het is jd om de tuin winterklaar te maken. Afgelopen jaar zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest. Door strengere coronamaatrelen is de vergadering van januari alleen door het Dagelijks Bestuur (voorzier, secretaris, penningmeester) gehouden. De vergadering van februari is komen te vervallen. In maart zijn twee vergaderingen geweest. 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication