9

In het voorjaar kregen we 1500 gras perenbomen. Deze bomen zijn eerst onder de belangstellende leden verspreid en daarna aan mensen die ook graag een boompje wilden hebben. Een belangrijk aandachtspunt is de aanleg van een schouwpad langs de middensloot geweest. Zowel de sloot aan de noordkant (Folgeren) als aan de zuidkant (vliegveld) wordt gehekkeld met een kraan. Huurders die een tuin langs de middensloot hebben, zijn verplicht om te hekkelen. Inmiddels is er al een start gemaakt voor een schouwpad aan de zuidkant van de middensloot. Er zijn nog wel veel obstakels. De omgeving van de blokhut is vernieuwd. Er is een nieuwe wc gekomen. De beide oude wc’s zullen worden afgebroken. Het parkeerterrein voor de blokhutwinkel is geheel vernieuwd. De blokhut en het Informaecentrum zijn beiden geverfd. Helaas is er houtworm in de blokhut. We zullen dit proberen te bestrijden. Het Informaecentrum is bijna niet verhuurd door de coronamaatregelen. Gelukkig hee de blokhutwinkel een goed jaar gehad. Ook is het waterbeheer regelmag aan de orde geweest. Er zijn nieuwe stuwen gekomen waardoor het slootwater beter kan doorstromen. Naast de nieuwe stuwen zijn er nieuwe schouwpaden met hekken gekomen. Er is nog geen oplossing voor de bermen. De maaiers klagen dat er veel door de bermen gereden wordt. Dit komt ook doordat de parkeer plaatsen vrij smal zijn en de auto’s breder! Komend jaar zullen er proeven worden genomen voor een goede oplossing. Een compliment mag zeker gegeven worden aan de klussengroep van ruim en vrijwilligers die bijna alle dinsdagochtenden veel werk hee verzet. Het complex ziet er goed uit en de camera’s doen zeker nug werk. Het aantal diefstallen is flink afgenomen. Tot slot het jubileum. De jaarlijkse ledenvergadering in januari is komen te vervallen door de corona maatregelen en ook de vrijwilligersacviteiten konden geen doorgang vinden. In juni 2022 bestaat onze vereniging 65 jaar. We zijn al druk bezig om een jubileumboekje uit te geven en een jubileum dag te laten houden. Voor volgend jaar is het onzeker of de ledenvergadering in het voorjaar gehouden kan worden. Laten we hopen dat er gauw een einde komt aan de pandemie en dat er weer meer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten. Ook het plezier om op de tuin te werken en een goede oogst te krijgen. We wensen iedereen een goed tuinjaar. Joop de Vries, secretaris. Foto: Winter op de Zandige Wijk met sneeuwjacht. 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication