0

WROTTERSNIEUWS SEPTEMBER 2016 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Halloween !!! 21 oktober 2016 Hek open: September Oktober Nov. t/m febr 06.30—20.30 uur 07.00—20.00 uur 07.30—18.00 uur INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Voorwoord September 2016 3 Halloween/Besdragende struiken/van de redactie Sloothekkelen/ferbiningen sekretaris Diefstal/maaien tuinen Groei en Bloei/Talryk/SDBO/tips van 100 jaar geleden Overleg nieuwe leden/ waar blijft de redelijkheid Nieuwe bestuursleden/onderzoek/project Dieren op de tuin/afval/penningmeester Tarieven/bestuur/openingstijden/bemestingstip 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16 17/19 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord van de voorzitter. Op de dag dat ik dit schrijf, 9 september, is het nog volop nazomer en de vooruitzichten zijn ook nog heel goed. Dit heeft onder andere tot gevolg dat ik nu nog volop oogst van mijn derde leg snijbonen en sperziebonen. De eerste twee pogingen om bonen aan de gang te krijgen zijn totaal mislukt door het natte weer. Door het mooie weer zijn mijn courgetteplanten nog volop in productie. Verder heb ik dit jaar veel succes gehad met mijn komkommerplant van de vereniging die ik gewoon in de tuin plant en tegen een schuin geplaatst stuk gaas op laat groeien. Ik heb nog nooit zoveel komkommers (tegelijk) gehad als dit jaar. Ook aan mijn inmiddels groot geworden wichterboom zat dit jaar veel fruit. De takken bogen door en dat is nog nooit voor gekomen. Het was al met al een vreemde zomer, maar ook een zomer die mede door de goede nazomer niet als slecht moet worden aangemerkt. Door de grote wisselingen wordt wel steeds duidelijker dat het klimaat verandert. De ontkenners van de klimaatverandering als gevolg van activiteiten van de mens krijgen het steeds moeilijker. Nu maar hopen dat de maatregelen die zijn afgesproken op de laatste klimaatconferentie in Parijs ook werkelijk op tijd worden gerealiseerd en voldoende effectief blijken te zijn. Zo niet dan zullen de generaties na ons daarvan de nodige problemen ondervinden. In dit Wrottersnieuws vindt u de gebruikelijk informatie over het Halloween feest en oproep voor het hekkelen van de sloot. Verder kunnen we in dit Wrotternieuws niet voorbijgaan aan de vele inbraken die op de Zandige Wijk hebben plaatsgevonden. Het bestuur doet wat mogelijk is en de politie is ook actief. Op dit laatste kan ik niet verder ingaan om te voorkomen dat de pakkans wordt verkleind. Het is en blijft van belang dat iedereen die met inbraak te maken krijgt daarvan zelf aangifte doet bij de politie. Zonder aangiftes geen inzet van de politie. Dus ook als u voor de tweede keer bezoek krijgt van het inbrekersgilde aangifte doen. Verder heb ik onder de kop "Waar blijft de redelijkheid?" geprobeerd u inzicht te geven in het contact , of juist het ontbreken van contact, van het bestuur met individuele leden. Je weet dat je als bestuurder af en toe kort gezegd wordt uitgemaakt voor rotte vis. Dat hoort er helaas bij en daar kunnen we ook wel tegen. De negatieve reacties nemen de laatste tijd toe en daarom heb ik besloten daar een keer aandacht aan te besteden in het Wrottersnieuws. Ik hoop dat de nazomer nog een tijdje aanhoudt en wens u veel plezier met de verdere oogst en het klaar maken van de tuin voor de winter. Gerrit Bargerbos Voorzitter 3

Halloween feest 2016 op 21 oktober Voor kinderen van 6 -12 jaar gaan we in de herfstvakantie weer een Halloweenfeest organiseren. Dit zal plaatsvinden bij de Wrottersploech in ons voorlichtingscentrum op complex “de Zandige Wijk” aan het Noordereind 20a. Je mag de pompoen omtoveren in een leuk, lief of eng figuur. Wil je dit gezellige gebeuren ook eens meemaken dan kun je dit laten weten door een telefoontje naar Jan Akkerman. Mocht je het leuk vinden dan mag je in Halloween kleding komen. Er zijn geen kosten aan verbonden en je mag ook met een vriendje of vriendinnetje komen. Graag een grote lepel en een waxinelichtje meenemen. Wij zorgen voor kindvriendelijke zaagmesjes. Opgeven voor 19 oktober en bellen naar 0512 – 520157. Wacht niet te lang want vol is vol. Tot ziens, Jan Akkerman Besdragende stuiken in de windsingel. Op de ledenvergadering begin dit jaar is besloten in de windsingels meer besdragende stuiken en bomen te planten. Het doel daarvan is de biodiversiteit te verhogen. Met vergroting van de biodiversiteit wordt bedoeld dat het aantal soorten dieren en planten wordt vergroot. Op de vergadering is gekozen voor de minder actieve benadering. Dit betekent dat de aanplant van besdragende struiken wordt toegepast in de windsingel achter vrijkomende tuinen. Ook kan aanplant plaats vinden bij tuinen van leden die graag meer besdragende stuiken in de singel achter hun tuin willen hebben. Dit betreft alleen de tuinen op de Zandige Wijk aan de buitenkant van het complex, omdat alleen achter deze tuinen een vrij brede windsingel ligt, of hoort te liggen. Bij besdragende beplanting kunt u denken aan meidoorn, lijsterbes, hazelnoot, vlier en krent. Het plantmateriaal wordt door de vereniging gratis ter beschikking gesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur. Er wordt dan in overleg met u bepaald wat voor uw situatie het beste is. Begin volgend jaar zullen we moeten weten welk plantmateriaal we moeten bestellen. Wij vragen u daarom nu al, als u belangstelling heeft, hierover contact met ons op te nemen. Het bestuur 4

Van de redactie: Het was dit jaar erg wisselvallig. Bonen: de winkel heeft meer doosjes/zakjes met bonen verkocht dan andere jaren heb ik het idee. Meerdere tuiniers moesten alles weer opnieuw zetten. Bij ons was het ook mager. Heel veel pas opgekomen plantjes moesten het loodje leggen bij de zware buien die we hadden. De enige plant die het lekker vond is de courgette. Die bleef maar courgettes produceren tot vandaag aan toe. Daar konden we dan ook menig recept op loslaten om uit te proberen en ook nog eens kennissen en vrienden een plezier mee doen. De snijbonen deden het na een koude start ook heel goed. Het moet ook niet al te overdadig worden want elke dag courgette met snijbonen is ook niet alles. Mijn voorliefde voor de bloemen wordt dit jaar ook een beetje teleurgesteld. Er is van de asters na meerdere keren zaaien ook niets terecht gekomen, en de chrysanten moet ik nog meemaken. Dat lijkt ook niet geweldig. Dan heb je als je al teleurgesteld bent ook nog eens de stelerij op de tuin. Wat een flauw gebeuren. Waarom neem je spullen mee en vergalt daardoor het plezier van mensen die voor de lol op een tuin zijn? Als je dingen op de tuin achterlaat lijkt het me overigens handig om er een foto van te hebben. Dan kun je dat gebruiken voor de aangifte. Ook kun je dan op internet eens kijken wat er zoal wordt aangeboden op Marktplaats of Waldnet. Misschien is jouw strimmer of bosmaaier er bij. Dan direct de politie inschakelen. Beter nog, maar dat is soms lastig, is om het spul mee naar huis te nemen. Het meewerken in de winkel kan ik overigens aanraden. Ik heb het nu voor het tweede jaar gedaan. Leuk contact met de medewrotters en altijd vrolijke collega’s. Als winkelmedewerker hoor ik ook wel eens negatieve geluiden over het bestuur. “Die doen er ook niets aan.” Wel, ik kan je verzekeren, deze (ook vrijwilligers) doen er heel véél aan. We moeten respect hebben voor wat ze in de vrije tijd allemaal doen voor de vereniging. Gelukkig zien een aantal leden het wel en hebben zich aangemeld voor een functie. Na mijn pensioen zou ik wel meer willen doen voor de vereniging, maar als ik vandaag in de krant kijk wordt dat pas op mijn 70ste. Dat is niet bepaald met de VUT, maar dan is de FUT er óók wel uit denk ik. Tot slot was ik op mijn rondje op het complex vorige week bij een gezin die met een enorm project bezig zijn. Geweldig wat een enthousiasme. Ik zal een paar foto’s hier in deze uitgave zetten. Hopelijk krijg ik nog foto’s van het begin, zodat het verloop mooi te zien is. Een fijne herfst allemaal, Dico van Toor, redactie De redactie Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail jitgerb@gmail.com tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com 5

Oproep voor sloothekkelen. In artikel 35 van het huishoudelijk reglement is bepaald dat elk lid de aan haar zijn/haar tuin grenzende waterpartijen in goede staat dient te houden. In overeenstemming met de door de waterschappen gehanteerde richtlijnen wordt u verzocht de aan uw tuin grenzende sloot uiterlijk 15 oktober 20156 te hebben geschoond. Het slootondhoud heeft tot doel de sloot schoon en op diepte te houden. Wij vragen u daarom niet alleen de planten te verwijderen maar ook zo veel mogelijk plantenresten en bagger van de bodem te halen om de watergangen op diepte te houden. De bagger kan zonder bezwaar over de tuin worden verspreid. Het baggeren is van groot belang voor een goede af- en aanvoer van water. Alleen als de sloten voldoende op diepte blijven is de kans het grootst dat u in droge perioden over goed water kunt beschikken. Wanneer u beslist niet in staat bent aan deze verplichting te voldoen en ook niemand anders kunt vinden die het voor u kan doen dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Joop de Vries. Het bestuur zal dan bekijken of het onderhoud voor deze delen kan worden geregeld. Daarvoor moet zeer waarschijnlijk een vergoeding worden betaald. Wij hebben geen vrijwilligers meer die dit zware werk voor ons kunnen doen. Wij vragen u dringend daarom eerst zelf in eigen kring te zoeken naar iemand die deze klus even voor u kan doen, voordat u een beroep op de vereniging doet. U hoeft met het slootschonen natuurlijk niet te wachten tot half oktober. Advies: Begin zodra het mooi weer is alvast met het schoon maken van de sloot. De vereniging heeft een aantal hekkels, die de leden voor deze klus kunnen gebruiken. Deze hekkels kunt u lenen via de blokhutwinkel. Inmiddels beschikken we ook over een rietsnijder. Het geleende gereedschap moet natuurlijk wel zo snel mogelijk teruggebracht worden. 6

Ferbiningen fan de sekretaris. Koartlyn wie der wer in bijenmerk op it Museumplein yn Drachten. Allerlei minsken priisden harren waar oan en ek de Wrottersploech wie fan de partij. Mei dank oan Griet Bergsma, Karel Verhagen en Wies Gunther hienen wy in prachtige kraam. Allerhanne grientes en hiele grutte courgettes wienen dêr útstald. Hja koenen der ynformaasje krije oer de moestún. Ek de folder lei dêr mei it motto: Jo witte wat jo ite. Sels makke ik okkerdeis in flater. Myn frou frege oft ik courgettes fan de tún mei nimme woe foar it iten. Ik wist wert ik courgettes plantte hie en naam de opbringst mei. Mar doe’t ik thús kaam, sei myn frou dat it komkommers binne. Earst woe ik it net leauwe en tocht: haw ik it ferkearde pakje mei siden brûkt? Mar ja, ik moast beliis jaan. Op de bijenmerke haw ik folders fan de ymkersferieniging fan Beetstersweach en omkriten meinommen. In bijenfolk is een hechte sosiale mienskip mei ien koningin, hûnderten darren en werksters. It is in prachtich gehiel wert wy hiel wat fan leare kinne. Jo kinne ek ymker wurde fia kursussen. Jo kinne as ymker ek wol ris stutsen wurde, mar nei in skoftke binnen hja der oan went: dy’t húning ha wol, moat it stekken fan de bijen fele kinne. Wat ha wy in moaije hobby; altiten in griene libbensfermidden en in sûn miljeu om ús hinne. Litte wy ús ynsette om der wat moais fan De Wrottersploech te meitsjen en elkoar dêr yn te stimulearjen. Joop de Vries. 7

Diefstal en vernielingen op de Zandige Wijk. Helaas hebben we dit jaar te maken met veel vernielingen en diefstal op het complex de Zandige Wijk. Het begon al in het voorjaar met een aantal grasmaaiers en eind juli en in de eerste helft van augustus was het flink raak. Het is nog nooit zo erg geweest. Een ware plaag waarvoor we in onze winkel geen bestrijdingsmiddel hebben. Bij een aantal leden is zelfs twee keer ingebroken! De dieven hebben met namen belangstelling voor elektrisch gereedschap. Het advies van het bestuur is daarom dit soort gereedschap niet op de tuin te laten maar zo veel mogelijk mee te nemen naar huis. Ook als er niet gestolen wordt kan de schade soms aanzienlijk zijn. Aan het hek op de Zandige Wijk is twee keer schade aan gericht. Dit alles geeft natuurlijk veel frustratie en boosheid. Het bestuur krijgt het verwijt te weinig te doen. Het bestuur kan dit echter niet voorkomen. Het enige wat we met elkaar kunnen doen is het de dieven zo moeilijk mogelijk maken en het inbreken onaantrekkelijk te maken door zo weinig mogelijk waardevolle en goed verhandelbare spullen op de tuin te hebben. Het bestuur doet wat in haar vermogen ligt. Zodra bleek dat een dam naar de reed naar de fam. Hiemstra mogelijk werd gebruikt door de dieven is direct besloten deze dam weg te laten halen. Het open gaan van het hek is een uur verlaat, half zeven in plaats van half zes. Verder hoopt het bestuur binnen kort een goede camera te plaatsen bij de ingang van het complex. Dit zijn maatregelen waarmee we diefstal niet kunnen uitsluiten. Er zijn een aantal dammen die niet weg kunnen. Deze dammen zijn daarom zo ontoegankelijk mogelijk gemaakt o.a. met prikkeldraad. Verder is het van groot belang dat iedere tuinder waarbij wordt ingebroken aangifte doet bij de politie. Bij veel meldingen krijgt de inzet van de politie voor deze inbraken een hogere prioriteit. Tenslotte nog dit. Er wordt op de Zandige Wijk veel gepraat over mogelijk daders waardoor bepaalde personen als verdacht worden aangemerkt zonder dat daarvoor ook maar een spoor van bewijs bestaat. Met de komst van sociale media is dit gevaar sterk vergroot. Het bestuur vraagt iedereen hier zeer voorzichtig mee te zijn. Beschuldigd worden voor iets waar je part nog deel hebt wil niemand overkomen! Het bestuur. 8

Beëindiging van het maaien van tuinen van leden door de vereniging. Een aantal leden hebben een afspraak met vereniging voor het maaien van hun tuin. In het bestuur is het besluit genomen geen nieuwe afspraken over het maaien van tuinen te maken. De redenen hiervoor zijn de volgende: · · De machine van de vereniging is te groot voor het maaien van tuinen o.a. omdat op de tuinen vaak veel obstakels zoals als bomen en bakken voorkomen. Het kost te veel tijd van de maaiploeg. Bestaande afspraken zullen zoveel mogelijk worden uitgediend. Als u niet door de vereniging over het maaien van uw tuin wordt benaderd dan mag u er van uitgaan dat er in uw situatie niets veranderd. Er is wel een alternatief. De Stichting de Bijzondere Onderneming is bereid tuinen van leden tegen vergoeding te maaien. U kunt hierover in contact komen via het mailadres info@houtskuorre.nl ter attentie van Frank Meijer. Het bestuur. Verzoek van de maaiers van de vereniging. Bij het maaien van de bermen op de Zandige Wijk ondervinden de maaiers zo tegen het einde van het groeiseizoen steeds meer overlast van overhangende begroeiing van de beplanting aan de voorkant van de tuinen. Daarom hierbij het verzoek de beplanting ook aan de kant van de berm regelmatig te snoeien, zodat de maaiers bij het maaien vrije doorgang over de hele berm houden. Het bestuur. 9

Nieuws van "Groei en Bloei afdeling Drachten". ( http://www.groei.nl ) Het lezingenseizoen van "Groei en Bloei" begint binnen kort weer. De onderstaande informatie heb ik gehaald uit hun verenigingsblad "De Fleurbringer". Alle lezingen worden gehouden in De Schakel, Klokhuislaan 12 in Drachten, ons wel bekend, en beginnen om 19.45 uur. Deze lezingen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Leden van de Wrottersploech zijn dan ook van harte welkom. Misschien zit er iets voor u bij. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten wordt er een verloting gehouden. Op dinsdag 20 september komt de heer Coen Jansen uit Dalfsen. Zijn lezing gaat over bijzondere vaste planten, die hij op zijn kwekerij in Dalfsen kweekt. De heer Jansen is een boeiend spreker. Op woensdag 19 oktober komt de heer Geert Borgonje met een lezing over (Bijzondere) bollen en knollen in de border. Op donderdag 17 november spreekt Kees Boele, bioloog en natuurpresentator over : Het Drents-Friese Wold. Dit is het natuurgebied tussen Appelscha en Diever. Hij zal o.a. ingaan op de ontstaansgeschiedenis van dit mooie gebied. Meer informatie vindt u op de website van "Groei en Bloei". Op deze website vindt u ook andere activiteiten van de afdeling Drachten. ( http://drachten.groei.nl ) Gerrit Bargerbos 10

Naast het slechte seizoen ( door het natte weer ) hebben wij niet heel veel nieuws. Wel hebben wij er sinds deze week een nieuwe kas bij en hebben wij de blokhut geverfd wat er heel anders uit ziet. Mischien wel even handig om even te vermelden dat onze tuinfrees helaas kapot is en dat er op dit moment nog geen nieuwe is, dit houd in dat wij verlopig niet meer voor de vereniging en leden kunnen frezen. Voor eventueel overige zware klussen kun u contact opnemen met de Houtskuorre tel. 0512-760760, e-mail info@houtskuorre.nl. Frank Meijer is onze contactpersoon bij SDBO. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Tuintips van 100 jaar geleden: Middel tegen bijesteken is de handen insmeren met twee deelen vaseline en een deel Naphtaline door elkaar gemengd welke geur de bijen verjaagt. Middel tegen rupsen op kool moes enz. is lappen met koolteer en petroleum aan stokken er tusschen plaatsen. Een middel tegen knolvoet bij koolplanten is de grond een Jaar te vooren zwaar te bekalken. Om kool te bewaren graaft men in hooge drooge grond een niet te diepe kuil, hier worden de kolen met wortel en al in geplaatst zodat ze elkaar niet raken, vooral de stronk en wortel niet beschadigen en de wortel omhoog plaatsen. Dan er zand los op werpen zoodat de tusschenruimten goed ingevuld wordt (vooral niet op trappen). Dan er wat bladaarde op, wat tegen de winter verdikt moet worden, om bevriezen te voorkomen. Voor koolplanten van worm te vrijwaren neemt men een stuk stijfpapier knipt daar een ronde schijf in 't midden een gatje ter groote als de koolplant maken dan tot het gatje doorknippen en met bruine teer bestrijken en in de zon laten droogen voor men ze om de kool gaat leggen. Men kan ook wel koolkragen koopen. En tenslotte: Half formaline en half water met een paar stukjes fleesch er in, is een best middel om Kamervliegen te dooden . Dico van Toor (red.) Bron: http://braamtuinen.nl/aardigheden 11

Aankondiging overleg met nieuwe leden. Bij de nieuwe leden verloopt het eerste tuinjaar niet altijd even goed. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld te weinig tijd en/of te weinig kennis van het tuinieren. Het lijkt vaak zo mooi; je eigen groente verbouwen. Als je dan op een mooie dag op een volkstuin complex loopt met mooie gewassen dan begint men soms aan iets waarvan de consequenties van te voren niet goed zijn ingeschat. Het goed bijhouden van een volkstuin vraagt vrij veel maar ook regelmatig tijd. Daar komt bij dat een nat jaar zoals dit jaar niet bijdraagt aan een soepele start. Een slecht onderhouden tuin is vooral een ergernis voor de naaste buren. Het bestuur houdt regelmatig tuincontroles en verstuurt vervolgens brieven naar leden met de oproep de tuin beter te onderhouden. Het resultaat daarvan valt vaak tegen. Een aantal jaren geleden is op de ledenvergadering besloten nieuwe leden uit te nodigen voor een gesprek om samen de ervaringen in het eerste jaar door te spreken. Helaas is de uitvoering in de praktijk er bij gebleven. Het bestuur heeft besloten in het najaar de leden voor wie dit jaar het eerste tuinjaar is en waarvan het gebruik en het onderhoud te wensen over laat, uit te nodigen voor een gesprek. In dat gesprek zullen de ervaringen worden besproken en afspraken worden gemaakt voor het volgende jaar. Een uitkomst van dit overleg kan ook zijn dat we samen tot de conclusie komen dat het verstandiger is de huur van de tuin te beëindigen. Het bestuur. 12

Waar blijft de redelijkheid? Deze kop vindt zijn oorzaak in de ervaringen van het bestuur met individuele leden. Er had misschien ook kunnen staan "Waar blijft het fatsoen". De ervaringen van het bestuur waar het hier om gaat zijn de volgende: Er wordt niet gereageerd op brieven van het bestuur. Het bestuur wordt verweten bureaucratisch te zijn als leden bijvoorbeeld worden gewezen op de voorschriften die gelden voor het bouwen van opstallen.Het houden van dieren op de tuin zonder enig overleg met het bestuur. Niet reageren op brieven. Het bestuur houdt op de Zandige Wijk regelmatig tuincontroles. Ook ontvangt het bestuur regelmatig klachten over overlast van slecht onderhouden tuinen. De leden van slecht onderhouden tuinen worden hierop schriftelijk aangesproken. In een groot deel van de gevallen krijgen we hier geen enkele reactie op. Na een vervolgcontrole volgt een tweede brief als er niets is verbeterd. Ook dan vaak geen reactie. Bellen lukt ook vaak niet omdat van de betreffende persoon geen telefoonnummer beschikbaar is of omdat het bij het bestuur bekende nummer niet meer in gebruik is. Worden er andere zaken opgemerkt tijdens de controles, zoals bijvoorbeeld hoge schuttingen aan de voorkant van de tuin, dan worden deze ook schriftelijk aangekaart bij de betreffende leden. Ook in die gevallen vaak geen reactie een geen verandering in de situatie. Beschuldiging van bureaucratisch handelen bij het stichten van opstallen. Voor het oprichten van opstallen, schuurtjes en kasjes, zijn de in het huishoudelijk reglement opgenomen voorwaarden van toepassing. De belangrijkste voorwaarde is echter dat vóór de bouw van een opstal contact moet worden opgenomen met de bouwcommissie. Voor deze zaken wordt regelmatig aandacht gevraagd in het Wrottersnieuws en ook in de samenvatting van de voorschriften voor de vereniging, die aan ieder nieuw lid wordt uitgereikt, is dit uitdrukkelijk vermeld. Ondanks dat gaat het toch nog regelmatig fout. Als er dan iets van wordt gezegd dan wordt daarop soms gereageerd met een grote mond en beschuldigingen zoals bureaucratisch handelen. Daarbij wijst men vaak naar een situatie bij anderen die niet geheel in overeenstemming is met de voorschriften. Dit geeft leden echter nooit het recht ook te kunnen afwijken van de geldende voorschriften. Als we dit wel toestaan dan kunnen we net zo goed de bouwvoorschriften afschaffen. We krijgen dan ook problemen met de gemeente waar we afspraken mee hebben gemaakt over opstallen op de tuin. Daarom nogmaals: Overleg voor het maken en uitvoeren van bouwplannen vooraf met de bouwcommissie! Hiermee kan veel teleurstelling en ergernis worden voorkomen. Gerrit Bargerbos 13

Nieuwe bestuursleden/oproep vrijwilligers. In het vorige nummer hebben we een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Op de publicatieborden heeft een oproep gehangen met de kop "En toen water er nog maar vier!". Dit heeft effect gehad. We kunnen weer een volledig bestuur vormen bestaande uit 7 personen. De komende tijd zullen we ons beraden over de taakverdeling waarna we op de komende ledenvergadering de nieuwe leden worden voordragen voor benoeming. We zijn heel blij met deze ontwikkeling. We blijven ook graag in contact komen met leden die bestuurlijk actief willen zijn voor de Wrottersploech. Ook de andere vrijwilligersgroepen zijn op dit moment redelijk bezet. In de winkel is het nog wel eens moeilijk de bezetting in het voorjaar en de zomerperiode goed rond te zetten. Dit geldt o.a. voor de zaterdag morgen.Het komt dan voor dat een aantal mensen eigenlijk te vaak dienst heeft. Dit betreft vooral de periode van eind maart tot eind augustus. Mocht u interesse hebben dan zijn we graag bereid u verder te informeren. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Het bestuur 14

Uitstel van seismologisch onderzoek. In het Wrottersnieuws van april hebben we gemeld dat het bedrijf Vermilion in het najaar seismisch onderzoek zou doen op ons complex de Zandige Wijk. We kunnen u nu melden dat dit onderzoek in ieder geval voorlopig niet zal worden uitgevoerd. Mogelijk komt men hier in de toekomst nog weer op terug. We kunnen nog niet spreken van definitief afgelasten. Het bestuur. Een Project op de Zandige Wijk: Na mijn ontspannen werkzaamheden op de tuin vind ik het altijd leuk om nog een rondje om het complex te doen. Dan kun je aan de meeste tuinen zien hoe veel plezier men heeft aan het tuinieren. Ook al is niet elk seizoen een goed seizoen. Ook kom ik dan een beetje verscholen wel eens bijzondere dingen tegen. Zoals hier midden op het complex waar een familie bezig is van een braak stuk tuin een paradijsje te creëren. En het leuke is dat het hele gezin er aan meewerkt. Dat gebeurt niet vaak. Wij waren al blij als de kinderen de tuin konden vinden…… Hieronder een impressie van hoe het nu is. Hoe het was komt wellicht nog in een volgende Wrottersnieuws. 15

Dieren op de tuin zonder overleg met het bestuur. In de reglementen van onze vereniging staat dat het houden van dieren op de tuin verboden is. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen voor het houden van vijf kippen. Hiervoor is dus vooraf overleg met bestuur nodig. Er zijn helaas nog steeds leden die zonder overleg dieren op de tuin denken te kunnen houden. Onlangs bleek zelfs dat iemand een pony op zijn tuin had gestald. Toen het betreffende lid daarop werd aangesproken werd verwezen naar de andere pony's die op het complex lopen. De pony's op de Zandige Wijk worden gehouden op grond die de vereniging niet nodig heeft voor de verhuur. Met deze pony's wordt dus grond beheerd die anders braak zou liggen en de nodige onderhoudskosten met zich mee zou brengen. Hierover zijn vooraf afspraken gemaakt. Voordat je dieren op je volkstuin gaat houden is toestemming van het bestuur nodig. Gerrit Bargerbos Afval van de tuin moet mee naar huis of naar de stort van de gemeente. Een hoopje afval heeft altijd de nijging te groeien doordat mensen vinden dat ze hun afval daar wel bij kunnen gooien. Op de Zandige Wijk ligt op het grasveld tegenover de blokhutwinkel in de hoek ook een hoop afval. Geconstateerd is dat er leden zijn die hier hun afval bij gooien. Dit is niet toegestaan. Afval op de tuin hoort voor zo ver het niet op de compost hoop kan door de leden zelf te worden afgevoerd!! Het bestuur. De penningmeester is verhuisd. Onze penningmeester, Derk Hooiveld, woonde tot voor kort in Buitenpost. Hij is onlangs verhuisd naar Drachten. Zijn nieuwe adres is: Hanebalken 92, 9205 CX Drachten.Telefoonnummer en e-mailadres zijn ongewijzigd. Het bestuur 16

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2016 Compost is voortaan via de winkel verkrijgbaar. (Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 10125261) Per m3 Per kruiwagen Per zak Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: J. de Vries telefoon 531995 (even weken) S. Schiphof telefoon 510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Lloyd Hofwijks Telf.: 0512-850104 Oud Ambacht 154 9201XG Drachten CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * lidmaatschap * tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs € 20.00 € 15.00 * € 20.00 * € 2.50 * € 12.50 € 16.00 € € 1.60 0.80 € 40.00 € 5.00 per dag* per dag* 17

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris* J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Lid Hanebalken 92 9205CX Drachten derk376@hotmail.com W. Schilder info@scrapitz.nl 2017 0651686913 2018 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2019 ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos G.Grooten Moezel 111 524228 9204ED DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl 517662 522449 522034 18

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2016 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 10125261 PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 29 AUGUSTUS TOT EN MET 24 SEPTEMBER 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 26 SEPTEMBER TOT EN MET 29 OKTOBER 2016 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 31 OKTOBER TOT EN MET 19 NOVEMBER 2016 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur Iedere Zaterdagochtend vanaf februari “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM Tip: Bodembedekker Phacelia In sommige jaren zijn de temperaturen zodanig dat het onkruid voorspoedig opgroeit, tot bloei komt en zelfs nog een aantal zaden vormt. Dit wetende is het raadzaam om het onkruid geen kans te geven om te groeien. Zaai tijdig op alle vrijgekomen stukjes een bodembedekker. De bodembedekker voorkomt onkruidgroei en pikt nog een aantal voedingsstoffen op die anders verloren gaan. Phacelia is een aan te raden bodembedekker: · · · · De bodembedekker past goed in een vruchtwisselingsschema. De zaaitijd is tot eind september. Het gewas vriest vanzelf dood · Weinig tot geen uitzaaiing · · De plant trekt bijen aan. Dico van Toor (red.) Bron: www.milieuvriendelijktuinieren.nl 19 Phacelia vormt geen zode, gunstig dus voor mensen die niet willen spitten. Het is een mooie plant om te zien wanneer hij bloeit.

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication