0

WROTTERSNIEUWS SEPTEMBER 2017 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Hek open : Oktober Nov. t/m febr. 07.00—20.00 uur 07.30—18.00 uur INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Voorwoord September 2017 3 Inoar helpe/groenteplantjes/van de redactie Halloween / Seismisch onderzoek/ vrijwilligers Ingezonden brief / Wist u dat Verbazing/overname tuinen/idee/ ziekte in Essen Asbest/BBQ Hekkelen/Werkzaamheden Zandige Wijk Beplanting Zandige Wijk / tarieven/ bestuur/ openingstijden 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/19 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord Op het moment dat ik dit schrijf, 13 september, regent en stormt het hard. Onwillekeurig moet je denken aan wat er rond St. Maarten is gebeurd. Daar is het natuurlijk veel, veel, enz.erger. Onvoorstelbaar. Onze tuinen zijn doorweekt. Als er op uw tuin langere tijd water blijft staan dan is het tijd na te gaan hoe u de afvoer van het water kunt verbeteren. We zullen ook in de toekomst te maken krijgen met zware buien. Het tuinseizoen loopt al weer ten einde. We kunnen terug kijken op een goed tuinjaar. De late gewassen, vooral de bonen, beginnen nu wel last te krijgen van de vele regen. De warme perioden met regen hadden wel tot gevolg dat de omstandigheden voor aardappelziekte gunstig waren. Ook de tomatenoogst kan hierdoor voor een groot deel verloren gaan. In dit septembernummer van het Wrottersnieuws vindt u informatie over de activiteiten waar het bestuur mee bezig is geweest. Op de Zandige Wijk zijn een groot aantal werkzaamheden uitgevoerd door de klussen groep. Er is heel veel werk verzet. Jammer dat we voor een groot deel van de opgeruimde tuinen nog geen nieuwe huurder hebben, waardoor het onderhoud van deze tuinen voor rekening van de vereniging blijft. De naderende herfst betekent dat we u vragen de sloot achter uw tuin te hekkelen. Begin november gaan we dit controleren. Een speciaal aandachtspunt is deze keer de aanwezigheid van asbest op de tuinen. Over een aantal jaren moet alle asbest zijn opgeruimd. Met de gemeente heeft het bestuur overleg gehad over het asbestvrij maken van onze tuinen. De gemeente wil ons daarbij wel ondersteunen. Hoe we dit het beste kunnen aanpakken is op dit moment nog niet duidelijk. Onze inzet is om dit zo eenvoudig mogelijk en met zo weinig mogelijk kosten te regelen. Een voorwaarde voor steun van de gemeente is dat we onze complexen in één keer asbestvrij maken. Voor de verdere uitwerking van de aanpak is het nodig dat we weten op welke tuinen asbest voorkomt. Wij vragen u daarom dringend als u asbest op uw tuin heeft dit te melden aan het bestuur. Ook bij twijfel vragen wij u een melding te doen.Als we het opruimen van asbest niet goed aanpakken en er "maanmannetjes"aan te pas moeten komen, dan kan dat veel geld kosten. Nadere informatie leest u verder in dit nummer van het Wrottersnieuws. Een punt van blijvende aandacht is het op peil houden van de groep vrijwilligers van onze vereniging. Voldoende vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze vereniging. Ik vraag u daarom kennis te nemen van de oproepen in dit Wrottersnieuws. Vrijwilligers beleven vaak veel plezier en voldoening aan hun werk voor de vereniging. Ik hoop dat u de oproepen in dit nummer ter harte neemt en wens u verder een goede afronding van het tuinseizoen toe. Gerrit Bargerbos Voorzitter 3

Inoar helpe De simmer is al wer foarby en de dagen wurde no koarter. Wy hawwe in moaije simmer hân. De grienten en it fruit brochten genôch op. De lêste jierren binne der nochal hwat, meastal frije túnen, net goed ûnderhâlden. Dêrom is der in wurkgroep kommen besteande út bestjûrsleden en túnkers, dy’t eltse wike oan de slach west is. Ik ha ek meidien en it joech wol foldwaning. Ik soe jim oanriede wolle om mei te dwaan. Wy wurkje op de tiisdeitemoarns fanâf 9.00 ûre en fersammelje by it Infosentrum. Ek de kraan fan Peter Jutte / Bol hat syn wurk dien. It kompleks de Sânnige Wyk is hielendal opknapt en der binne no wer goeije túnen to ferhieren. Spitigernôch binne der ek minder moaije dingen bard. Begjin july is Gerrit-Jan Snip op de Sânnige Wyk ferstoarn. Ik wie der by doe ‘t it barde. Hy moast foldwaande rêst nimme want syn hert wie net mear sa sterk. Hy wie tige warber en dat is him te folle wurden. Us bijenman is der net mear en wy sille him hiel bot misse. Myn buorman fan de tún is yn augustus stoarn en sa binne der noch inkelde túnkers stoarn. En der binne noch mear drôviche dingen bard. Ek stellerij spitigernôch. Gelokkich is der folle minder dieverij as ferline jier. De kamera’s hawwe wol goed wurke. Mar myn winsk is dat eltsenien it nei it sin hawwe moat. Inoar helpe wêrby de túnker mei ûnderfining de oaren helpe kin. In goed foarbyld is Karel Verhagen dy’t fan ’t simmer eltse sneon yn de bestjûrsunit klear stie om advys te jaan. Yn ús feriening binne der rom 60 frijwilligers. Dêr binne wy tige bliid mei, hwant sûnder de frijwilligers is der gjin folkstún mooglik. Wy ha in prachtige hobby om te wurkjen yn de natûr. Litte wy dat sa hâlde sadat eltsenien it nei it sin hat. Joop de Vries, sekretaris. Groenteplantjes van Douma in Burgum Tot dit jaar werden de groenteplantjes die in de blokhutwinkel worden verkocht in onze kas opgekweekt door een aantal actieve vrijwilligers van onze vereniging. Deze groep bestaat al jaren uit dezelfde personen en het vinden van nieuwe mensen voor deze groep is niet gelukt. Vorig jaar zijn we daarom tot de conclusie gekomen dat het zelf kweken van groenteplantjes te veel vroeg van de vrijwilligers. Groenteplantjes inkopen bij de firma Douma in Burgum, waar we wel meer zaken inkopen voor de winkel, bleek een goed alternatief voor het zelf kweken van de plantjes. De firma Douma komt iedere week in Drachten waardoor zij in staat zijn de voorraad plantjes in de winkel goed op peil te houden, mits tijdig besteld natuurlijk. Mocht er toch nog eens een onverwacht tekort ontstaan dan worden er plantjes gehaald bij het bedrijf in Burgum. De ervaringen die we dit jaar met dit systeem hebben opgedaan zijn positief. De kwaliteit van het geleverde materiaal was goed. De belasting van de groep vrijwilligers in de kas is een stuk lager en de beschikbaarheid van plantmateriaal was goed. Enig nadeel is dat de plantjes een paar cent duurder zijn dan bij zelf opkweken. De prijs is echter altijd nog goed concurrerend. Voor volgend jaar zullen we doorgaan met deze werkwijze. Het bestuur. 4

Van de redactie: Een september stormpje is weer voorbij. Hier en daar zijn er wel een aantal bomen gesneuveld. Preventief, denk ik, zijn hier op de Dwarswijk bij het zorgcentrum aardig wat bomen gerooid. Wel terecht met het schooltje in de buurt. Dat wil je niet meemaken als een kind of oudere wordt geraakt door zo’n dikke tak. Net als de bomen sneuvelen er ook dit jaar, en dat klinkt dan wel een beetje plat, weer een aantal leden. Bekende leden ook. Van de winkel mis ik Wiebe, waarmee ik in het begin van mijn vrijwilligerswerk in de winkel/kas stond. Ook Gert Jan Snip ga ik missen als gezicht bij ons op het streekje op de tuin en op de bijenmarkt. We kochten ook altijd bij hem en andere imkers van de vereniging de honing en aanverwante artikelen. Zijn activiteiten worden overgenomen door Martha de Boer, haar site is www.natuurlijkmartha.nl en de mail als je contact wil is info@natuurlijkmartha.nl Tja, en dan de tuin. De snijbonen waren niet aan te slepen. We konden elke dag wel snijbonen eten. Bramen en frambozen deden het goed, en de aardappelen gaven een rijke opbrengst. Dit jaar hadden we voor het eerst de Texla. En als gewoonte de Lekkerlander. De Texla was erg groot. Soms zou je wel één aardappel in de pan kunnen doen voor een maaltijd bij wijze van spreken. De blomkes (chrysanten vooral) geven mij in het najaar altijd veel plezier en ik mag graag het huis vol zien met deze bloemen die bovendien ook nog eens een kruidige mint achtige geur verspreiden. Die liefde voor bloemen heb ik van thuis meegekregen. De appelbomen heb ik na de storm nog niet gezien. Daar zal ik morgen weer even naar kijken. Die zijn weer van belang voor mijn winter activiteiten en dat is onder andere het appeltaart bakken. Verder vliegt de tijd maar door. Er is weinig tijd om alles te doen wat je zou willen doen. Maar daar komt wat mij betreft in mijn toekomstbeeld het prépensioen. Dat geldt natuurlijk in dit geval alleen voor mij persoonlijk wellicht meer tijd om iets voor de vereniging te betekenen. Hopelijk vinden de jongere medetuiniers onder ons ook genoeg tijd om de tuin te onderhouden en wellicht wat vrijwilligerswerk te gaan doen. Het kan hoor, ook buiten een full time baan. Een paar uurtjes voor de vereniging waarvan iedere rijwilliger zich nu uit de naad werkt moet toch het werk voor hen kunnen verlichten. Meldt je aan !!! Dat werk wordt door het bestuur gewaardeerd en beloont. Zie hiervoor elders in deze uitgave. Tot slot wil ik iedereen een genoeglijke herfst wensen. Tot een volgende W-nieuws. Dico van Toor, redactie De redactie Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail jitgerb@gmail.com tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com 5

Halloween feest 2017 op 27 oktober Voor kinderen van 6 -12 jaar gaan we in de herfstvakantie weer een Halloweenfeest organiseren. We beginnen om 14.00 uur en zullen omstreeks 16.00 uur weer klaar zijn. Dit zal plaatsvinden bij de Wrottersploech in ons voorlichtingscentrum op complex “de Zandige Wijk” aan het Noordereind 20a. Je mag de pompoen omtoveren in een leuk, lief of eng figuur. Wil je dit gezellige gebeuren ook eens meemaken dan kun je dit laten weten door een telefoontje naar Jan Akkerman. Mocht je het leuk vinden dan mag je in Halloween kleding komen en je mag ook met een vriendje of vriendinnetje komen. Wel graag een grote lepel en een waxinelichtje meenemen. Wij zorgen voor pompoenen en kindvriendelijke zaagmesjes. Deze activiteit en een consumptie worden je aangeboden door de Wrottersploech en is geheel kosteloos. Opgeven voor 25 oktober en bellen naar 0512 – 520157. Wacht niet te lang want vol is vol. Tot ziens, Jan Akkerman Seismisch bodemonderzoek op de Zandige Wijk Vorig jaar hebben we u in het aprilnummer van het Wrottersnieuws geïnformeerd over het door Vermilion aangekondigde seismisch bodemonderzoek. Dit onderzoek is vorig jaar uitgesteld. Men heeft ons nu laten weten dat dit onderzoek de komende maanden wordt gedaan. Bij seismisch bodemonderzoek worden trillingen in de grond gebracht. Uit de door de bodemlagen teruggekaatste beelden kan worden afgeleid of er mogelijk gas in de bodem zit. Praktisch betekent dit dat er een aantal schotpunten voor een springlading worden aangebracht. Deze schotpunten zijn minimaal 10 m diep en worden na het aanbrengen van de springlading afgedicht met kleikorrels. Deze putten komen waarschijnlijk niet op de Zandige Wijk. Langs van te voren uit gezette lijnen worden bovengrondse kabels uitgelegd. In deze kabels worden een aantal trillingmeters opgenomen. De door deze meters geregistreerde trillingen worden geregistreerd in een computerwagen. De kabels en trillingmeters blijven enkele weken liggen. Deze bovengrondse draden zullen wel over onze tuinen komen te liggen Vermilion betaalt een aantal vaste vergoedingen en verder wordt alle veroorzaakte schade vergoed. Inzet is om schade zo veel mogelijk te voorkomen. De te gebruiken apparatuur en machines worden afgestemd op het terrein waarin gewerkt wordt. Wij hebben aandacht gevraagd voor onze wegen en bermen. Op de tuinen zullen geen gaten worden geboord. Zodra er meer bekend is zullen we u verder informeren via het publicatiebord en website. Het bestuur 6

Versterking vrijwilligers groepen Ook nu weer hebben we nieuwe vrijwilligers nodig voor de volgende werkzaamheden. Verhuur informatiecentrum. Lloyd Hofwijks heeft aangegeven dat hij per 1-1-2018 stopt met het regelen van de verhuur van het informatiecentrum (romneyloods) op ons complex de Zandige Wijk. Leden van de vereniging kunnen het informatiecentrum huren voor bijvoorbeeld een feestelijke gebeurtenis. Om deze dienst ook in de toekomst aan onze leden te kunnen bieden zoeken we iemand die dit vanaf 1-1-2018 wil regelen. Verhuur aanhanger van de vereniging. De vereniging heeft een aanhanger die tegen een vergoeding van € 5 per dag kan worden gebruikt door leden van de vereniging. De verhuur wordt door twee vrijwilligers geregeld. De ene heeft "dienst" in de even weken en de andere regelt de verhuur in de oneven weken. Tjibbe van Dijk heeft aangegeven dat hij per 1-1-2018 stopt met het regelen van de verhuur van de aanhanger. Als u dit voor de vereniging wilt doen dan graag melden bij het bestuur. Voor deze functie is het handig als men niet te ver van de Zandige Wijk woont. Klussengroep U kunt in dit nummer van het Wrotternieuws lezen over de activiteiten van de klussengroep. Ook voor de komende tijd zijn er nog een flink aantal werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Een verdere uitbreiding van de klussengroep is daarom geen overbodige luxe. Lid zijn van de klussengroep betekent niet dat u altijd op vaste tijden beschikbaar moet zijn. U doet mee op momenten die u passen en u doet werk waar u aardigheid aan heeft. Interesse? Informeer naar de mogelijkheden en werkzaamheden bij het bestuur. Bemanning blokhutwinkel. Het aantal vrijwilligers voor de blokhutwinkel is op dit moment aan de krappe kant, waardoor een aantal van hen vaker in de winkel staan dan eigenlijk zou moeten. Ook bij ziekte en vakantie is te weinig ruimte voor vervanging. Uitbreiding van de bemanning van de winkel met een paar mensen is daarom zeer gewenst willen we deze dienstverlening naar onze leden op een goede manier in stand kunnen houden. Interesse? Neem contact op het bestuur of nog beter oriënteer u op de mogelijkheden door het inwinnen van informatie in de winkel. Op zaterdag kunt u hiervoor nog tot half november in de winkel terecht. Het bestuur 7

Ingezonden brief: Een bijzonder welkom op de Zandige wijk Na een telefoontje met dhr. Kor vd Vegt blijkt dat hij ons niet teleur hoeft te stellen op de vraag of er nog een volkstuintje te huur is voor ons. We wonen nu in en appartement in Drachten en in Zijldijk (Groningen) had ik 400m2 groentetuin, een hoogstam boomgaard enz. Ik begon het tuinieren te missen en was blij dat er een mogelijkheid bij de‘Wrottersploech' was voor mij. We hebben de tuin617/ 618 en 619 genomen ondanks de vreselijke desolate toestand van de tuin. We hebben met het bestuur afgesproken dat de tuin gespit wordt door een kraan en dat wij de rotzooi er af slepen. We konden niet eerder dan juli/augustus beginnen door omstandigheden. Vooruitlopend op de dingen die we van plan waren hebben we vanuit Zijldijk wat spullen meegenomen om op de tuin te gebruiken, een teakhouten buiten set met vier stoelen en een tafel, een kruiwagen, twee bistro tafels en wat andere gebruiksspullen. Om diefstal tegen te gaan hebben we het direct vlak achter de coniferenhaag neergelegd, zoveel mogelijk uit het zicht. Twee weken later kom ik op de tuin met een aanhanger vol gebruikshout uit Zijldijk, hardh outen palen 4X4X 240, afrasteringpalen bonenstokken enz. Deze heb ik ook achter de haag gedeponeerd maar minder uit het zicht. Toen ik arriveerde op de tuin was tot mijn grote verbazing alles wat ik er de vorige keer had neergelegd vertrokken, foetsie. Direct contact opgenomen met dhr. vd Vegt die mij vertelde dat de spullen er een week geleden nog lagen. Ik was boos en zeer teleurgesteld, men had mij verteld dat er als raven gestolen wordt op ons complex maar deze brutaliteit had ik niet verwacht. Ik heb direct om 18.00uur aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Om 20.00uur een telefoontje van Kor vd Vegt met de mededeling dat mijn spullen weer op de tuin staan. Hoe en wie???????? Een groot tot nu toe onopgelost raadsel. Om 21.00uur hebben we alles naar achteren gesjouwd en met kettingen aan elkaar verankerd. De politie en het bestuur hebben nog enkele weken hun best gedaan om de dief te achterhalen maar hebben het opgegeven. Toch hebben we besloten de tuin maar aan te houden ondanks de grote teleurstelling. Eind juni kom ik op de tuin om een begin te maken met het opruimen van de vreselijk gore en grote rotzooi die vorige (tuinders?????) achter gelaten hebben. Tot mijn verbazing en grote woede moet ik constateren dat mijn opgeslagen palen en balken tot de laatste luciferhoutje verdwenen zijn. Ook hier is niemand die er iets vanaf weet en ben ik voor € 350,00 aan hout kwijt. Ik ben in alle staten, schrijf een brief aan het bestuur met een claim om mij de schade te vergoeden en denk er sterk over om heel de rotzooi op te zeggen. Men heeft mij binnen drie maanden twee maal bestolen. De eerste keer is alles op een raadselachtige manier teruggezet, van het hout heb ik nog geen spaan terug gezien. Op de camera's bij de toegang is niks vreemds te ontdekken volgens het bestuur. Conclusie: het materiaal moet nog op het complex aanwezig zijn en lopen wij met een rot gevoel naar onze medetuiniers rond. Iemand met de meest vriendelijke groet aan ons kan onze spullen gestolen hebben. Als jij de dief bent van onze spullen en dit leest wens ik jou net zo een gevoel toe als ik nu heb. Blijf met je poten van andermans spullen af. 8

Als je denkt dat je het gebruiken kunt, stel eerst een vraag aan iemand die van de hoed en de rand weet, gooi het niet stiekem op een karretje en naai er tussenuit. Heel dom en laf. We zijn blij als je het hout op dezelfde manier terug bezorgd als je het gekaapt hebt. Helemaal tof zou het zijn als je excuus aanbied, opgevreten heb ik nog nooit iemand. Anoniem mag ook vanzelf. Ondanks alle ellende en wraakgevoelens proberen we ons goed te voelen op de tuin maar kan u zeggen dat dit niet mee valt. We danken het bestuur voor hun inzet inzake deze twee diefstallen. Hans en Anneke Hoven tuin 617/618/619 Wist u dat · · · · · · · · · · · · · U ook de directe omgeving van uw tuin moet onderhouden. U voordat u met de bouw van een opstal, schuurtje of kas, begint toestemming moet hebben van de bouwcommissie. De bouwcommissie u kan vertellen hoe groot de opstal mag zijn en waar de opstal mag staan. U zonder toestemming van het bestuur geen kippen op de tuin mag houden. U maximaal 5 kippen mag hebben en dat er een goede huisvesting voor de dieren moet zijn. Opzegging, altijd schriftelijk bij de secretaris, en uitgifte van tuinen altijd via het bestuur loopt. De beplanting stroken (windsingel) achter de tuinen op de Zandige Wijk geen onderdeel zijn van de tuin. U deze beplantingstroken dus ook niet bij uw tuin mag trekken.Een pad door de beplantingstrook naar de achterliggende wijk is toegestaan. Enig medegebruik van de strook is toegestaan voor zover de beplating in stand blijft. Het houden van kippen en de aanleg van terrassen in de strook zijn dus niet toegestaan. De auto's op de Zandige Wijk in de daarvoor aanwezige parkeerstroken zo dicht mogelijk tegen de grasrand moeten worden geparkeerd. Op de Zandige Wijk het rijden door de grasbermen zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Het verbranden van afval en open vuur op de tuinen verboden is. De afscheiding aan de voorkant van de tuinen op de Zandige Wijk het zicht op de tuinen vanaf de weg niet mag belemmeren. 9

Verbazing De afgelopen maanden is er veel werk verzet op de Zandige Wijk. De resultaten mogen er zijn. Daarover heeft het bestuur positieve reacties ontvangen. Een belangrijk deel van het werk is gedaan door de klussengroep die bestaat uit bestuursleden aangevuld met een aantal actieve leden. Waar ik mij als regelmatige deelnemer van deze groep over verbaas is dat er van de leden die langs rijden als er wordt geklust nooit eens iemand spontaan aanbiedt om even te helpen. Kennelijk vindt men het heel normaal dat de klussen worden gedaan door degene die daar op dat moment mee bezig zijn en voelt men zich niet geroepen even te helpen. Misschien denkt men daar ook helemaal niet aan. Is dat eigenlijk niet vreemd? De vereniging is toch van ons samen. Waarom zou je als lid niet af en toe hand en spandiensten kunnen verrichten als er wordt geklust? Voelt men zich minder verantwoordelijk omdat de Zandige Wijk een groot complex is? Op de werkochtenden op 't Soethoudt is soms bijna de helft van de leden aanwezig. Natuurlijk zal niet iedereen die de klussengroep bezig ziet op dat moment tijd hebben om te helpen en er zijn ook mensen die lichamelijk niet in staat zijn te helpen. Dan blijven er echter nog genoeg mensen over die dat wel kunnen. Wilt u regelmatige klusser worden dan kunt u zich natuurlijk ook bij iemand van het bestuur aanmelden voor de klussengroep. Ook dan kunt u zelf bepalen wanneer u wel en wanneer u niet aanwezig bent en wat u wel en niet wilt doen. Gerrit Bargerbos Leuk idee voor de kindertuin : Tijdens het spitten komen er vaak stenen naar boven. Als je Deze met wat verf of met een stift voorziet van een kruis of een rondje kun je boter—kaas—en eieren spelen. 10

Overname van tuinen nooit zonder overleg vooraf met het bestuur regelen De verhuur van de tuinen op onze complexen verloopt via de personen die daarvoor door de vereniging zijn aangewezen. Dit zijn op dit moment Kor van de Vegt voor de Zandige Wijk, Wies Gunther voor 't Soethoudt en Jaap Nijboer voor de Dwarsvaart. Soms komen leden bij het bestuur met de mededeling dat ze de huur beëindigen en vertellen daar dan gelijk bij aan wie ze de tuin hebben overgedragen of gaan overdragen. De overname van eigendommen is dan soms ook al geregeld. In veel gevallen zal dit wel goed gaan. Het bestuur kan echter ook van mening zijn dat ze niet akkoord kan gaan met de voorgestelde nieuwe huurder. Bijvoorbeeld omdat het bestuur er geen vertrouwen in heeft dat de nieuwe huurder de tuin goed kan onderhouden. Dit kan het geval zijn als de nieuwe tuinder zonder ervaring een grote tuin wil overnemen of als de overnemende partij al een grote tuin heeft. Ook komt het voor dat leden willen verhuizen naar een nieuwe goed onderhouden tuin en een sterk verwaarloosde tuin achterlaten. Het bestuur hanteert in dit soort gevallen de lijn dat de verwaarloosde tuin eerst moet worden opgeruimd voordat een nieuwe tuin kan worden toegekend. Dit soort situaties, waarbij veel of alles al geregeld is voordat het bestuur er bij betrokken wordt, kan tot heel vervelende situaties lijden. Het zoeken van een opvolger voor uw tuin juicht het bestuur op zich toe. Opzeggen en overdragen van een tuin gaat echter altijd door tussenkomst en met medeweten van het bestuur. Opzeggen moet schriftelijk, briefje of mail, bij de secretaris en het op naam zetten van de nieuwe huurder gaat via de persoon die namens het bestuur de uitgifte van tuinen verzorgt. Pas na een akkoord van het bestuur kunnen er zaken worden gedaan. Het bestuur. Ziekte in de essen In de windsingel rond de Zandige Wijk staan veel essen. Ook hier hebben we te maken met de essentakziekte, waarover u het nodige in de krant heeft kunnen lezen. Kenmerk van de ziekte is dat de bomen kale takken krijgen die duidelijk opvallen zolang het blad aan de bomen zit. Zieke bomen moeten zo veel mogelijk worden verwijderd om verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen. Hoe we dit op de Zandige Wijk moeten en kunnen aanpakken weten we op dit moment nog niet. Hierover zullen we ook moeten overleggen met de gemeente. Als er veel moet worden gerooid dan kunnen we dit waarschijnlijk alleen in eigen beheer doen als onze klussengroep flink wordt uitgebreid. Voordat we goede besluiten kunnen nemen zullen we eerst een inventarisatie moeten uitvoeren. Dit zullen we gelet op de naderende herfst binnenkort moeten doen. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben wordt u hierover verder geïnformeerd. Dit kan via het WN van december, de publicatieborden en onze website. Het bestuur 11

Asbest op de tuinen Alle daken moeten in 2024 vrij van asbest zijn. Dat lijkt nog heel ver weg maar zo lang is dat niet meer. Daarom wordt nu al volop gewerkt aan de sanering van asbest, natuurlijk ook om te voorkomen dat alle saneringen in de laatste paar jaar moeten worden uitgevoerd. Het verwijderen van asbest kan veel geld kosten als daar speciale bedrijven voor moeten worden ingeschakeld. Dit moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Inzet van het bestuur is om het asbest van onze tuinen op een zo eenvoudig maar ook verantwoorde manier af te voeren. Hierover is overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. Uit dit eerste oriënterende gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente ons wel wil ondersteunen bij een saneringactie. Hoe zo'n actie er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Voorwaarde van de gemeente is wel dat bij een actie alle nog aanwezige asbest op de tuin in één keer wordt afgevoerd. Men wil niet twee of drie keer een inzamelactie ondersteunen. Voordat we tot definitieve afspraken met de gemeente kunnen komen moeten we weten op welke tuinen nog asbest aanwezig is. We kunnen dan ook een inschatting maken van de hoeveelheid asbest die moet worden afgevoerd. Een belangrijke vraag hierbij is wanneer er sprake is van asbest. Vallen eternietplaten hier ook onder? Alles dat asbest is of er op lijkt wordt door de gemeente behandeld als asbest, dus ook de eternietplaten die erg veel lijken op asbestplaten. Hier kan men alleen onderuit komen als heel duidelijk kan worden aangetoond, bijvoorbeeld met een bemonstering, dat het geen asbest is. Wij vragen degene die denkt dat hij asbest op de tuin heeft dit te melden bij het bestuur. Wij vragen u nadrukkelijk bij twijfel ook een melding te doen. In een later stadium kan dan wel definitief worden vastgesteld of het wel of geen asbest is. Let wel asbestverdacht materiaal is voor de gemeente ook asbest tot het tegendeel bewezen is. Verder hebben we tijdens het overleg gemerkt dat de gemeente op basis van luchtfoto's ook zelf al een globaal beeld heeft van het voorkomen van asbest op de tuinen. U kunt uw melding doen bij Joop de Vries en Anne Wijnstra. Deze melding verplicht u tot niets. Het bestuur is wel van mening dat degene die niet meedoet aan een mogelijke eenmalige actie met de gemeente daarna voor verwijdering van asbest geen beroep meer kan doen op de vereniging. De tuinders zijn daarna zelf verantwoordelijk voor de asbestsanering op hun tuin. In het decembernummer hopen we u nader te informeren over de asbestsaneringsactie in samenwerking met de gemeente. Dit kan echter alleen als we een goed overzicht hebben van het asbest op de tuinen. Het bestuur 12

BBQ Voor vele lezers zullen de afkortingen in de kop van dit stukje wel bekend zijn. Barbecue….. Dit wordt om misverstanden te voorkomen niet gehouden om te betalen, maar om een blijk van waardering te geven voor dát wat de vrijwilligers doen. Ook geeft het bestuur tot nu toe een attentie aan het einde van het jaar en dus de barbecue die we gisteren weer mochten genieten met onze aanhang……..Bestuur bedankt!!! Hier doen we het niet voor natuurlijk maar het geeft wel een warm gevoel. Het is ook net of je elkaar jaren kent. Eén grote familie. Dit moeten we houden zo lang het kan!! En als de familie wat ouder wordt is het leuk om wat nieuwe jeugdige familieleden te mogen ontmoeten, Dus …..Vrijwillliger….meldt je aan!! Je bent welkom. Dico van Toor : red. 13

Hekkelen In artikel 35 van het huishoudelijk reglement is bepaald dat elk lid de aan haar zijn/haar tuin grenzende waterpartijen in goede staat dient te houden. In overeenstemming met de door de waterschappen gehanteerde richtlijnen wordt u verzocht de aan uw tuin grenzende sloot uiterlijk 15 oktober 2017 te hebben geschoond. Het slootonderhoud heeft tot doel de sloot schoon en op diepte te houden. Wij vragen u daarom niet alleen de planten te verwijderen maar ook zo veel mogelijk plantenresten en bagger van de bodem te halen om de watergangen op diepte te houden. De bagger kan zonder bezwaar over de tuin worden verspreid. Het baggeren is van groot belang voor een goede af- en aanvoer van water. Alleen als de sloten voldoende op diepte blijven is de kans het grootst dat u in droge perioden over goed water kunt beschikken. Wanneer u beslist niet in staat bent aan deze verplichting te voldoen en ook niemand anders kunt vinden die het voor u kan doen dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Joop de Vries. Het bestuur zal dan bekijken of het onderhoud voor deze delen kan worden geregeld. Daarvoor moet zeer waarschijnlijk een vergoeding worden betaald. Wij hebben onvoldoende vrijwilligers als hiervoor door veel mensen wordt aangeklopt bij het bestuur. Wij vragen u dringend daarom eerst zelf in eigen kring te zoeken naar iemand die deze klus even voor u kan doen, voordat u een beroep op de vereniging doet. U hoeft met het slootschonen natuurlijk niet te wachten tot half oktober. Advies: Begin zodra het mooi weer is alvast met het schoon maken van de sloot. De vereniging heeft een aantal hekkels, die de leden voor deze klus kunnen gebruiken. Deze hekkels kunt u lenen via de blokhutwinkel. Inmiddels beschikken we ook over een rietsnijder. Het geleende gereedschap moet natuurlijk wel zo snel mogelijk teruggebracht worden. Het bestuur 14

Werkzaamheden op de Zandige Wijk Het zal veel tuinders op de Zandige Wijk wel zijn opgevallen. Er is hard gewerkt aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud op een groeiend aantal tuinen dat niet meer in gebruik is. Dat ging niet zonder de hulp van Peter Jutte, die op zijn beurt weer loonbedrijf Bol heeft ingeschakeld voor bepaalde werkzaamheden. Dit heeft ook het nodige gekost. Daarover vindt u nadere informatie in het komende december nummer van het Wrottersnieuws. We stoppen voorlopig met het grootschalig opruimen van tuinen omdat we op dit moment ruim voldoende tuinen hebben die geschikt zijn om te verhuren. Deze tuinen moeten tot het moment van verhuur worden bijgehouden door de vereniging. De kosten zouden echter nog veel hoger zijn geweest als de klussengroep niet zoveel werk had verzet. Er is opgeruimd, afgebroken en gesnoeid. Er is heel veel afval afgevoerd naar de stort van de gemeente. Dit betreft wel meer dan 30 aanhangers. We mogen ons gelukkig prijzen dat dit storten bij de gemeente gratis is. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de klussengroep bestaande uit bestuursleden aangevuld met Haaye de Roos en Tjitte Boonstra. De klussengroep komt iedere woensdagochtend op de Zandige Wijk bij elkaar. Vanaf begin september wordt dit dinsdagochtend. Voorlopig liggen er nog voldoende klussen om hiermee nog een tijd door te gaan. Zin om mee te doen? Neem dan contact op met iemand van het bestuur. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Ook de komende tijd zal er nog worden gesnoeid. Mogelijk zelfs op verhuurde tuinen rond de middelste wijk i.v.m. hekkelen en voorop tuinen waar de beplanting veel hoger is dan toegestaan. Het bestuur 15

Aanvulling beplanting op de Zandige Wijk Begin april hebben we op een aantal plaatsen struiken bij geplant op de Zandige Wijk in de windsingel. Dit als vervolg op het in de ledenvergadering genomen besluit de windsingels op de Zandige Wijk waar mogelijk en gewenst aan te vullen met besdragende struiken. Doel hiervan is een vergroting van de biodiversiteit. De meeste struikjes zijn geplant achter de tuinen 33 t/m 39 omdat de windsingel hier bijna verdwenen is. De belangstelling van leden voor deze bijplant actie was helaas gering. Het plantgoed is besteld via de Vereniging de Noordelijke Friese Wouden (NFW) die zelf ook plantgoed heeft besteld bij Staats Bosbeheer. De levering was eigenlijk te laat waardoor er pas begin april kon worden gepland. Over het resultaat valt nu nog niet alles te zeggen. Na het planten hebben de jonge boompjes wel flink water gehad. De droge periode in mei en begin juni was minder goed voor het goed aanslaan van de nieuwe aanplant. Daarna is er steeds voldoende water gevallen. Het lijkt er op dat er vrij veel struiken goed zijn aangeslagen. Een definitief oordeel is pas volgend voorjaar te geven als het blad weer aan de bomen komt. Het is normaal dat een deel van nieuwe aanplant het niet redt. Daar is bij het aanplanten ook rekening mee gehouden door vrij dicht op elkaar te planten. Het bestuur heeft nog geen besluit genomen over een mogelijk vervolg. Dit hangt o.a. af van de belangstelling bij onze leden voor het aanplanten van besdragende struiken achter de tuinen. Verder is het onzeker of bij de NFW volgend jaar wel plantgoed besteld kan worden. Zo niet dan zullen we zelf een leverancier moeten zoeken voor een relatief kleine hoeveelheid. Het transport wordt dan in verhouding vrij duur. Als we er wel mee doorgaan dan kunt u daarover meer lezen in het decembernummer van het WN. Het bestuur De nazomermoestuin Vergeet dat strenge keurslijf van zaaien in het voorjaar en oogsten in de zomer of herfst. Ga eens op avontuur en begin gewoon met een spannende nazomermoestuin, vol veldsla, winterpostelein en rucola en allerlei onbekende, oosterse groenten. Nu groenten zaaien heeft zelfs voordelen. Omdat de buitentemperatuur, ook ’s nachts, nog steeds redelijk hoog is, staat alles wat je deze maand zaait binnen een week boven de grond. In het voorjaar is dat wel wat anders. Dan moet je veel groenten op een warme plek voorzaaien. Dat hoeft nu dus niet. Een ander prettig voordeel is dat het onkruid in de nazomer minder snel groeit zodat je minder hoeft te wieden. Verrassend, wat een variatie aan groenten je nog kunt zaaien èn oogsten voordat de herfst invalt. Denk naast veldsla en rucola eens aan winterpostelein, spinazie en landkers (Barbarea verna). Verder aan kruiden als peterselie, kervel en koriander; van de jonge planten kun je in de winter blijven oogsten. En vergeet die originele Aziatische groenten niet: pak-choi en chinese kool passen perfect in de nazomermoestuin. Bron: www.groei.nl 16

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 40.00 € 5.00 Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Lloyd Hofwijks Telf.: 0512-850104 Oud Ambacht 154 9201XG Drachten CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * lidmaatschap * * * * tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs 17 € 20.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 per dag per dag*

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris* J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Lid: Hanebalken 92 9205CX Drachten derk40@outlook..com K. van der Vegt Helling 67 9202TP Drachten k.vegt@chello.nl K. Ferbeek Linde 92 9204AK Drachten k.ferbeek@upcmail.nl A.J. Wijnstra ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos 0612602139 annejanwijnstra11@gmail.com 2020 514262 2019 521328 2020 0651686913 2018 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2019 Kor van der Vegt Helling 67 521328 9202TP DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl 18 517662 522449 522034

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2017 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 10125261 PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 28 AUGUSTUS TOT EN MET 24 SEPTEMBER 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 26 SEPTEMBER TOT EN MET 29 OKTOBER 2017 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 30 OKTOBER TOT EN MET 19 NOVEMBER 2017 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur Iedere Zaterdagochtend vanaf februari “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM Computer tuinieren: 19

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication