14

“Zelf zeggen kinderen het niet snel als er iets is, dus vragen wij het” De kinderen blijven in de klas. Wat er ook gebeurt, wij geven niet op. Dat zijn ze niet gewend.” Naast de docent zijn altijd een klassenassistent en een sociotherapeut van de groep aanwezig. “Zo kunnen we goed de brug slaan tussen wat er op de groep en op school gebeurt.” Als behandelaar op de groep moet je niet schrikken van boze buien en kinderen die niet luisteren. Sociotherapeut Christina Jongejan: “Onder die boosheid ligt vaak angst. Ze begrijpen niet wat de ander bedoelt, overzien de situatie niet. Agressie is dan hun manier om dit op te lossen.” De sociotherapeuten zijn steeds alert op hoe het met de kinderen gaat. “Soms komt een kind uit school en voel je dat het zich niet goed voelt. Nabijheid en contact zijn zó belangrijk. Zelf zullen ze niet snel vertellen als er iets is, dus vragen wij het. En we leren ook dat ze mogen zeggen: ‘Ik zit niet lekker in mijn vel, maar er is niks.’” Ouders aan de slag Tijdens de behandeling moeten ook ouders flink aan de slag, want het doel is meestal om weer thuis te wonen. Eens in de zes weken gaat het behandelteam met ouders om de tafel om de voortgang te bespreken. En ook tussendoor krijgen ouders opvoedadvies en praktische tips. 14 Van begin af aan gaan de kinderen regelmatig naar huis. Sinds kort kan ook een begeleider mee gaan, die helpt om het geleerde thuis toe te passen. Inger-Elze: “We kijken welk gedrag thuis tot problemen leidt en helpen een kind op de groep ander gedrag aan te leren, zodat het thuis beter gaat.” De kracht van de behandeling zit in de samen werking tussen ggz en jeugdzorg, menen de sociotherapeuten. “En in de échte samenwerking met de kinderen en hun ouders. Zowel bij het opstellen van de leerdoelen als bij de momenten op de groep. Bij een boze bui helpen we door bij het kind te blijven, samen even weg te lopen en naar een oplossing te zoeken. We blijven altijd in verbinding.” Zo snel mogelijk naar huis Dankzij Horizon en Yulius leren de kinderen om hun eigen leven weer op te pakken. De gezamenlijke aanpak lijkt aan te slaan, zegt Simon. “Van de eerste groep zijn vijf kinderen terug naar huis en is één kind verhuisd naar begeleid wonen. Drie kinderen blijven nog hier, maar hun gedrag is al wel duidelijk verbeterd en stabiel. Van de tweede groep kinderen is er één naar huis, nog een kind werkt daar nu naar toe en één kind gaat binnenkort naar een gezinsvervangend tehuis. We zoeken voor ieder kind een passende plek.” Als expert op het gebied van autisme behandelt Yulius mensen uit heel Nederland. Het onderdeel Yulius Autisme heeft het certificaat TOPGGz voor de behandeling van kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis.

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication