33

interview Beter worden kan niet altijd, herstellen wel Als je hersteld bent van griep pak je je oude leven gewoon weer op. In de psychiatrie kan herstellen betekenen dat je moet leren leven met een blijvende aandoening en die een plek moet geven in je leven. Herstellen doe je vooral thuis, op je werk of in de buurt. Waar nodig met hulp van bijvoorbeeld Yulius. “Herstellen betekent stap voor stap leren om de regie over je eigen leven te hebben, mét je beperkingen. Anderen kunnen daarbij helpen als de hulp aansluit bij wat je op dat moment nodig hebt”, vertelt Inez van Milt, leidinggevende Wijkgerichte zorg bij Yulius. “Herstel bestaat uit een aantal onderdelen. Bij ieder onderdeel past andere ondersteuning. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld helpen lichamelijk te herstellen. Een psychiater schrijft deze voor. Een sociaalpedagogisch hulpverlener kan helpen bij het herstel van het dagelijks functioneren, zoals het huishouden organiseren. En dan is er nog sociaal herstel: iemand wil weer deel uitmaken van de maatschappij.” Herstellen doe je samen Er zijn diverse initiatieven om mensen die in behandeling zijn (geweest) voor psychische problemen weer zoveel mogelijk te laten deelnemen in de maatschappij. Zo werkt Yulius samen met de Drechtsteden, Drechtzorg en zorgverzekeraar VGZ aan vernieuwing van de zorg. “Voor mensen die hebben gewoond in een locatie voor van de maatschappij te staan en niet voor vol te worden aangezien. Door mijn ervaring als cliënt heb ik vaak maar een paar zinnen nodig om contact te maken. Het gaat meestal om kleine dingen. ‘Moest jij ook zo wennen aan een eenpersoonsbed toen je net was opgenomen?’ Dan hoef ik verder niets meer te zeggen; de cliënt weet dat ik hem begrijp. Daarnaast geef ik mensen hoop: je kunt ook een leuk leven leiden beschermd wonen is het een grote stap om weer zelfstandig te gaan wonen. Ze vallen vaak terug. Samen ondersteunen we deze cliënten met bijvoorbeeld herstelcoaches. Dit is iemand uit de wijk die wordt gekoppeld aan een cliënt én aan zijn behandelteam. Zo overbruggen we het gat tussen intensieve zorg en zelfstandigheid, en helpen we mensen eigen regie te nemen over hun herstel.” Yulius werkt ook samen met bijvoorbeeld Vivenz, Eleos, Antes en het Leger des Heils. “Onder de naam herstelacademie organiseren we activiteiten voor iedereen die aan het herstellen is. Denk aan cursussen voor ouderen en herstelgroepen voor mensen met ADHD. De deelnemers bepalen wat zij nodig hebben, wij ondersteunen met onze expertise.” Levensboek en ontmoetingssite Yulius biedt ook andere herstelactiviteiten aan. “Sommige mensen hebben baat bij een levensboek. Met verhalen en foto’s kunnen zij aan familie en behandelaren laten zien hoe hun leven eruit ziet en wat hun wensen zijn. Cliënten van Yulius kunnen mét je kwetsbaarheden. Bij Yulius ben ik de luis in de pels. Zo wijs ik hulpverleners erop als ze te veel voor een cliënt gaan denken. Een cliënt wilde bijvoorbeeld lid worden van de sportschool. Haar behandelaar zei dat ze het sporten niet zou volhouden, dus dat moest ze maar niet doen. Terwijl dat voor veel mensen zonder diagnose óók geldt. Moeten die ook allemaal maar geen lid worden? Wie bepaalt dat eigenlijk? Wij zich gratis aanmelden voor Durfjijmetmij, een ontmoetingssite voor mensen met een psychische aandoening. En we ondersteunen mensen bij het opstellen van een crisiskaart. Deze laat in één oogopslag zien wat iemand wil dat er gebeurt als hij in een crisis raakt. Dat vergroot zijn regie en daarmee zijn herstel.” Ervaringsdeskundigen Ook ervaringsdeskundigen kunnen mensen helpen bij hun herstel. “Dat zijn mensen die zelf ggz-cliënt zijn geweest en hebben geleerd om hun ervaring in te zetten om anderen te helpen. Zij begrijpen als geen ander wat een cliënt doormaakt en waar hij behoefte aan heeft”, zegt Inez. Yulius zet ervaringsdeskundigen in om mensen te vertellen welke mogelijkheden er zijn en om hen te coachen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook geven ervaringsdeskundigen cursussen en begeleiden ze bijeenkomsten. “Voor onze cliënten is duidelijk: herstellen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.” moeten mensen helpen bij de dingen die ze zelf belangrijk vinden. Niet alleen bij hun ziekte, ook bij hun werk en hun sociale contacten. We moeten hen helpen zichzelf te ontwikkelen, zodat ze dingen kunnen gaan ondernemen. Daarvoor moet je mensen niet klein houden, maar juist de regie over hun leven terug laten pakken.” 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication