5

Thuis samen werken aan herstel Kinderen en volwassenen met ernstige psychiatrische problemen kunnen thuis begeleid en behandeld worden dankzij de FACT-teams van Yulius. In een FACT-team werken psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen en agogen. Samen met de cliënt bekijken zij wat hij of zij nodig heeft om psychisch te herstellen, maar ook bij bijvoorbeeld sociale contacten, school, (toeleiding naar) werk en dagbesteding. De behandeling bestaat vaak uit gesprekstherapie, al dan niet in combinatie met medicijnen. FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. De zorg sluit zoveel mogelijk aan bij iemands persoonlijke situatie. Als dat nodig is, krijgt iemand intensieve zorg. Gaat het weer beter, dan doet het FACT-team een stapje terug en wordt de zorg in overleg stapsgewijs verminderd. Als dat kan en gewenst is, schakelt Yulius anderen in, zoals het gezin, de school, de werkgever en de huisarts. Altijd in samenspraak met de cliënt. Het FACT-team besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld leefstijl, het herkennen van een eventuele terugval, lotgenoten contact en cursussen. Yulius heeft ook speciale FACT-teams voor jeugd en gezinnen. Er is bijvoorbeeld individuele begeleiding en behandeling voor jongeren en zelfs voor het hele gezin als zowel ouders of meerdere kinderen psychiatrische problemen hebben. en dat is voor een groot deel al gelukt. Dankzij cognitieve en contextuele therapie kreeg zij inzicht in haar gedrag. Sannie volgde via het FACT-team verschillende trainingen om haar herstel te bevorderen. Daar leerde ze leuke mensen kennen met wie ze nog steeds contact heeft. “Ik startte met de hersteltraining. Deze training stelt inzicht, hoop en kracht centraal. Het heeft mij geholpen me weer te richten op de toekomst. Ook volgde ik een training om andere mensen met psychische uitdagingen te kunnen helpen omgaan met hun beperkingen. Daarna ben ik een zelfhulpgroep gestart in Dordrecht. Met ons vijven komen we maandelijks samen. We werken volgens een werkboek en leren van elkaars ervaringen.” Stapje voor stapje Met hulp van het FACT-team heeft Sannie grote stappen gezet in haar herstel. “Ik ben gezonder gaan leven en 20 kilo afgevallen. Daarnaast ben ik gestopt met roken. Maar het belangrijkste is het herstelde contact met mijn dochter. Ik sprak haar niet meer en dat deed erg veel pijn. Met tips van medewerkers van Yulius is het me gelukt weer contact met haar te krijgen. Inmiddels gaan we weer goed met elkaar om. Ik heb een kleinzoon gekregen die ik vaak zie. Ik geniet met volle teugen van hem.” Sannie heeft een drukke agenda. Ze is intensief bezig met haar psychische herstel, zwemt, spreekt af met vrienden en familie en leidt een zelfhulpgroep. Ze laat zich niet ‘klein krijgen’ door psychiatrische en lichamelijke klachten. Wat is haar toekomstdroom? “Ik wil bezig blijven met mijn herstel en anderen helpen. Daarnaast wil ik meer leren genieten van het leven: van mijn man, dochter en kleinzoon. Ik wil leven in het hier en nu en mezelf niet voorbij lopen.” 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication