9

Wie: Gerrit Jan Hoogeland, bestuurder bij Cardea Baanbrekend Wat: bedacht samen met collega’s van de Associatie voor Jeugd het traject DigiJong om te onderzoeken hoe digitale innovatie benut kan worden in de jeugdzorg ‘Ik hoop dat iedereen gaat nadenken over digitale toepassingen’ DIGITALISERING ‘Bij jeugdzorgorganisaties overal in het land zijn mensen al druk bezig met digitalisering. Zo zijn er al heel wat bijzondere websites en apps ontwikkeld voor de jeugdhulp. Voor hulpverleners is er bijvoorbeeld de app Samen1Plan, een digitaal samenwerkingsdossier. En speciaal voor jongeren die net 18 zijn, is er de app Kwikstart. Die helpt hen overzicht te krijgen in alles wat ze moeten regelen. Deze en andere websites en apps testen en verzamelen we op de website jeugdcloudappstore.nl. We ontwikkelden dit platform met acht jeugdhulporganisa ties. Tijdens deze samenwerking spraken we de wens uit om meer samen te doen en niet te verzanden in het ontwikkelen van losse projecten. Zo ontstond het idee voor DigiJong.’ VERKENNEN ‘In vijf brainstormsessies gaan we het komende jaar onder de noemer Digi-LAB gestructureerd onderzoeken hoe de hulp voor jeugd kan profiteren van digitale innovaties. We vroegen Bert Mulder om deze sessies te begeleiden. Bert was tot voor kort informatieadviseur van de Tweede Kamer en is sinds 2002 lector Informatie, Technologie en Samenleving bij De Haagse Hogeschool. Met twintig professionals van ongeveer tien organisaties uit de jeugdhulp gaat hij het komende jaar het thema digitalisering verkennen. Daarbij schuiven ook experts uit andere branches aan om hun kennis en ervaring te delen. De ervaringen zullen vervolgens uitvoerig gedeeld worden, om draagvlak te creëren voor innovatie én om te inspireren.’ we simpelweg nog niet weten wat het kan gaan opleveren. Dat is best spannend. Met Digi-LAB willen we een eerste stap zetten om innovatie en transformatie samen te laten komen. Ik verwacht dat we vernieuwende denkrichtingen ontdekken, waarbij de professional nog meer in zijn kracht komt te staan. En dat wij loskomen van onze gebruikelijke werkwijzen. Met als uitgangspunt dat zo veel mogelijk aandacht gaat naar cliënten, en zo min mogelijk naar administratie en andere papieren rompslomp.’ VERNIEUWING UITDAGINGEN Meer informatie: jeugdcloudappstore.nl en associatievoorjeugd.nl/initiatieven/digijong ‘We beginnen klein, met alleen jeugdzorgprofessionals. Maar uiteindelijk hoop ik dat alle partijen in het jeugddomein gaan nadenken over digitale toepassingen. Het zou mooi zijn als steeds meer partijen uit dit domein zich aansluiten bij dit verkenningstraject. Misschien komen we dan tot een concept dat de branche opnieuw definieert, zoals Uber deed met de taxibranche. Dat is een mooie droom.’ ‘Ik hoop dat er komend jaar mooie ideeën ontstaan bij Digi-LAB. Concrete doelen willen we niet opstellen, omdat Jeugdzorg 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication