14

Doordat ledenaantal en aantal inschrijvingen iets zijn teruggelopen, staan de inkomsten wat onder druk. Deze terugloop van inkomsten wordt nog versterkt doordat ook sponsoring een moeizame aangelegenheid blijft. Of Camping De Witte Raaf bijv. nog sponsor zal zijn in 2017 wordt op zijn vroegst in April bekend, overigens moeten ook de toezeggingen van 2016 nog worden nagekomen. Tijdens de vergadering zegt de familie Sabander spontaan toe ook best wat te willen sponsoren, hetgeen door de aanwezigen met een applaus wordt beloond. De representatiekosten zijn in 2016 hoger uitgevallen door het eerder genoemde overlijden van ons erelid, kosten overigens die door de vele verdiensten van Cor voor onze vereniging geen enkel punt van discussie zijn geweest. Op de vraag van Bianca Potters wat onder deskundigheidsbevordering wordt verstaan legt de penningmeester uit dat dit de kosten gerelateerd aan de Reglementsavond zijn. Er komen geen verdere op- of aanmerkingen vanuit de vergadering zodat dit financieel verslag kan worden vastgesteld, nadat Rien Hermans namens de kascontrolecommissie heeft kenbaar gemaakt dat alles prima in orde is bevonden. Voor wat betreft de begroting voor 2017 deelt de penningmeester mee dat het inschrijfgeld door de gezamenlijke Zeeuwse clubs met 1€ zal worden verhoogd voor zowel leden als niet-leden; alle leden worden opgeroepen actief leden te werven: Geef beginners het gevoel dat ze erbij horen en stimuleer ze lid te worden! Tevens is de penningmeester erin geslaagd een goede sponsor te strikken voor de Herfstrit, nl. Ford Garage Van Putten in Terneuzen. We zullen vanuit de showroom aldaar gaan starten en daarnaast zal deze sponsor de vereniging verblijden met een financiële bijdrage. 15

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication