21

JAARVERSLAG 2017 Algemeen Schreef ik vorig jaar dat het prettig rijden is bij MAC “De Zeeuwen”, kennelijk was dat ook in 2017 nog onverminderd het geval: De vrije val in deelnemersaantal welke we in 2016 moesten slikken lijkt tot staan te zijn gebracht al zijn er nog wel enkele ritten waar we nog eens kritisch naar moeten kijken of en hoe we daarmee ( kunnen en willen ) doorgaan. De deelnemers reageren nog steeds enthousiast op de uitgezette ritten en inmiddels leeft bij velen wel het besef dat de ritten weliswaar gemiddeld iets moeilijker zijn dan bij de zusterverenigingen maar tezelfdertijd dus ook wat leerzamer en veelal consequenter qua uitleg. Het organiseren van een reglementsavond maakt in combinatie met het aanbieden van leerzame ritten dat het niveau van de rijders onderling steeds meer gelijkwaardig wordt waardoor meer competitie ontstaat wat de deelname zeker niet négatief zal beïnvloeden…. Goede ritten, duidelijke uitleg voor én na de rit en reglementsavonden kunnen alleen geboden worden wanneer we een beroep kunnen doen op kundige uitzetters en controleurs. Gelukkig geeft dit voor onze vereniging nog geen problemen. Onze dank aan hun is groot! Daarnaast voor het puntje op de i natuurlijk ook onze dank aan de rekenaars, aan Martin, aan de bingokaartenverkoopsters en Iedereen die tijdens of na de ritten hand- en spandiensten verleent. Kortom, waar vanuit andere verenigingen soms licht alarmerende geluiden klinken en er wat scheurtjes in het fundament dreigen te komen met name qua deelname van rijders en beschikbaarheid van uitzetters, draait onze vereniging nog moeiteloos zijn programma af en lijkt nog jaren mee te kunnen. Natuurlijk betekent dit niet dat we op onze lauweren moeten rusten. ‘Oplettendheid en zoeken naar verbeteringen en nieuwe initiatieven’ blijft het credo. 22

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication