7

Het mogelijk verdwijnen van de spoorwegovergang in Heemstede leverde veel publiciteit op; ruim 65 artikelen over dit onderwerp verschenen in regionale dagbladen en huisaan-huiskranten. Samenwerking Vanuit onze projecten dienden zich in 2015 nieuwe partners aan. Zo ondersteunt stichting Vrienden op de Fiets de revitalisering van het Zuiderzeepad. Bij zorgverzekeraar De Friesland namen we deel aan het Groen & Fit Collectief. Voor werving van donateurs werkten we onder meer samen met Wandelkrant TeVoet, Op lemen voeten, Gegarandeerd Onregelmatig, Dutch Film Works, PK Running Shop en Stichting Promotie Westerwolde. Horecaondernemers die aangesloten zijn bij ‘Wandelaars Welkom’ hadden regelmatig leuke aanbiedingen voor ‘onze’ wandelaars, zoals een gratis kopje koffie. De acties met Spoor (tijdschrift NS) en Nivon kregen een vervolg. Wandelportal In 2015 hebben we een nieuwe routezoeker gelanceerd waarbij meer ruimte is voor beleving. De bezoeker kan op basis van foto’s en karakteristieken van de routes betere keuzes maken. Ook is er een mobiele routezoeker gelanceerd, waardoor het mobiel zoeken van Kennis & onderzoek In 2016 verschijnt de Wandelmonitor. Ter voorbereiding daarop heeft Wandelnet in 2015 wandelvragen toegevoegd aan het recreatieonderzoek van TNS NIPO. Dit onderzoek wordt breed landelijk uitgezet, waardoor de gegevens vergeleken kunnen worden met andere vormen van buitenrecreatie. Met deze nieuwe onderzoeksgegevens krijgen we een gedetailleerder beeld van de wandelmarkt, zoals motieven om te wandelen, het gebruik van routenetwerken, uitgaven tijdens het wandelen en kwaliteitsscores van het aanbod. Mobiele routezoeker routes makkelijker is geworden. In het najaar zijn voorbereidingen getroffen om ook routes van derden aan te bieden. Ook het toevoegen van routebeschrijvingen door vrijwilligers en aanbieden van ‘printing on demand’ zijn in gang gezet. De bezoekersaantallen van de wandelportal zijn gemiddeld met 15% gestegen en liggen op ruim 1 miljoen bezoekers per jaar. In het voorjaar van 2015 is een afstudeeronderzoek naar de korteafstandswandelaar afgerond. Hiermee is een goed beeld verkregen van de wandelaar die maximaal 15 kilometer loopt. In het najaar heeft Wandelnet verder gefungeerd als opdrachtgever voor twee hogescholen. Zo is bijgedragen aan een minor van de Hogeschool Zuyd, waarbij studenten een innovatief concept op wandelgebied ontwierpen, gericht op een jongere doelgroep. Hierbij waren ook ondernemers betrokken. Voor de Fontys Hogeschool zijn vier onderzoeken gedaan naar wandelen en jongeren, waarbij ook trendrapporten zijn opgeleverd. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication