0

Jaargang 2—editie1—februari 2003 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun uit Leusden Eugène van Dun uit Boxtel Frans van Dun uit Rosmalen Léon van Dun uit Beesd Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur tel. 0316-26 44 19 tel. 033-494 26 23 tel. 0411-68 34 27 tel. 073-521 34 40 tel. 0345-68 21 02 tel. 076-501 60 95 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur Ook op het internet zijn wij te vinden: www.vandun-stamboom.com INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter/ Van de Secretaris De DUNSE Dijk 1e Algemene vergadering In gesprek met Waar wonen van DUN’s Oudste vermeldig/ Knipseldienst Familiaris/Brabantse wijsheden/De leukste thuis/Waarheden Adverteerders Redactie: Kees van Dun Frans van Dun Vormgeving: Patricia van Dun 3 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 8 9 12 13 pag. 14 15

Het tijdstip: zomer of najaar? zaterdag of zondag? Wat heeft u er maximaal voor over als eigen bijdrage? Met of zonder muziek? Etc etc Gaarne uw reactie naar de voorzitter of secretaris, schriftelijk of e-mail. van de voorzitter VOORWOORD Beste familie, naamgenoten, leden en donateurs.Wij schrijven alweer 2003 en hopelijk wordt dit een uitstekend jaar voor u en de vereniging. De doelstellingen voor 2003 zijn: meer leden uiteraard, meer publicaties en het organiseren van een familiedag. Wat het eerste betreft kunt u daaraan meehelpen door uw familieleden die nog geen lid zijn alsnog te bewegen lid te worden.Van onze kant zullen wij behalve werving via het verenigingsblad Dundoenerij ons ook bekend maken op het internet. Onze publicaties verlopen uiteraard via het blad Dundoenerij maar in de nabije toekomst ( nog dit jaar) zal ook via internet gepubliceerd worden zijnde de inhoud van het verenigingsblad plus bestanden die te groot zijn voor het blad (dit in verband met de hoge kosten van het drukwerk, waarvan speciaal kleurendruk haast onbetaalbaar is) Wij willen uitdrukkelijk kiezen voor het naast elkaar bestaan van zowel het verenigingsblad als de internetpagina, beide hebben zo hun voor en nadelen. Tot slot de familiedag. Behalve het formele gedeelte van de 2e Algemene vergadering kan het bestuur een programma opstellen zoals daar zijn barbecue, dansvloer, lezingen, dia of fotopresentatie, kinderhoek etc etc. Wij vragen u ideeën en voorkeuren aan ons te mailen of te schrijven zoals de locatie ( weet iemand in Noord Brabant een betaalbare locatie groot genoeg? Zoals b.v. een grote sportvereniging? 4 Robert van Dun Voorzitter van de secretaris VER. MEDEDELINGEN. Het ligt in de bedoeling “Dundoenerij driemaal per jaar te laten verschijnen. Dit moet dan worden in januari/februari, mei/juni en september/oktober. Het is en blijft vrijwilligerswerk maar wij doen ons best om deze data te halen. Zo zijn we ook nog steeds zoekende naar de goedkoopste drukker danwel kopieerder waardoor de kwaliteit weleens minder kan zijn dan we eigenlijk zouden willen. Maar het zijn jullie centen waar we mee werken! De einddatum voor het insturen van copy voor het volgend nummer is vastgesteld op 5 mei. Tijdens de vergaderingen is het al een paar keer bekendgemaakt. De voorzitter van onze Belgiesche zustervereniging heeft een aantal heel interessante zaken, de familie betreffende verder uit gezocht en deze op boek gezet. Bent u geinteresseerdt in de geschiedenis van uw naam dan is dit boek meer dan de moeite waard om te lezen. Om een aantal zaken te

noemen. Plaatsnamen en straatnamen met onze naam, Heraldiek (Wapen), Oorsprong betekenis van onze naam, bekende van Dun’s en hedendaagse van Dun’s daarom willen wij als vereniging eenmalig regelen dat u het boek kan kopen zonder dure verzendkosten. Het middenblad is tevens inschrijfformulier welke u kan verwijderen zonder tekst uit het boekje kwijt te raken. U stuurt dit ingevuld inschrijfformulier op naar onze secretaris, maakt het geld over naar onze penningmeester en wij regelen het verder voor u. Heeft u een E-mail adres zorg dat dit bij de secretaris bekend wordt, want er is geen snellere, mooiere en vooral goedkopere manier van communicatie dan dit systeem. Een simpel mailtje met “mijn adres is:” is al voldoende. Ons adres is caj.v.dun@hccnet.nl Zoals u reeds wel of niet gehoord had, ook wij zijn te vinden op het bekende World Wide Web. Dank zij Hennie uit Tilburg hebben we een website die de moeite van het bekijken meer dan waard is. De inhoud zal regelmatig aangepast worden. Heeft uzelf geen computer vraag een kennis, buurman of uw kinderen want de mogelijkheden van een site zijn meer als een boekje. Ga dus naar……… www.vandun-stamboom.com en geniet. Schrijf eens wat in het gastenboek zeg wat u ervan vindt, stel een vraag of gooi een idee op de site. Via deze weg wil ik alle mensen bedanken die de moeite hebben genomen om een aantal foto’s , bidprentjes, advertentie’s etc. op te sturen t.b.v. de aanvulling van het verenigingsarchief. Zij hebben de moeite genomen hun schoenendoos eens van zolder te halen en uit te pluizen, misschien kwamen zij zelfs die oude missaal uit het nachtkastje tegen. Alles wordt gedigitaliseerd en op deze wijze bewaard voor onze kinderen. Hennie DE DUNSE DIJK. Het was op dinsdag, we waren een midweek op Centerparcs “de Vossemeren”. Het kriebelde me al langer, ergo ik had me zelfs voorgenomen om er een dagje tussenuit te trekken en op pad te gaan naar de Dunse Dijk. Ik had geen idee wat ik me ervan voor moest stellen maar ik wou een keer daarheen waar onze voorvaderen in 1300-1400 hadden rondgelopen, ge5

eerste kilometer zien dus de auto in de eerste versnelling en heel rustig met stationair toerental op weg. Het is een weg zoals er 100 in een dozijn gaan maar als deze je naam draagt en je voorvaders hier hebben getobd voor een schamele boterwerkt en wie weet misschien wel lid waren geweest van de bekende bokkenrijders. Vanuit het Belgische (toch wel 400 meter) via Bergeyk, Eersel Bladel, naar Reusel, nu was het oppassen dat ik niet verkeerd reed want het was niet zover meer. Nog even goed op de kaart kijken, ja je hebt hiervoor wel een andere kaart nodig dan je wegenkaart van de ANWB want dan vind je het waarschijnlijk niet. Maar met een stafkaart of een fietsroutekaart dan kom je al een heel eind in de richting (1:50.000, een vierkantje van 2x2 cm is dan 1 vierkante Km). Vanuit Reusel richting Hilvarenbeek via de N-269 de afritten Hooge Mierde en Lage Mierde voorbij. Nee, toch niet, ter hoogte van de afrit Lage Mierde ligt het gehucht Mispeleinde en daar moest want daar begint ik zijn c.q. eindigt de “Dunse Dijk” na ± 400 meter richting van het onbekende, Ja hoor aan de linkse kant van de weg een straatbordje met de lang gezochte naam. De weg een smal net nieuw geasfalteerd boerenweggetje waarop al weer meteen een bord staat met de kreet “Let op! Einde verharding na 1000 meter”. Wel ik wil toch minstens die 6 ham, dan gaat er toch best wat door je heen. Te midden van het boerenland met verspreide stukjes bos staan een paar boerderijen en wat verderop tegen de bosrand aan staat nog een klein huisje alles is rustig er is geen mens te zien want het is een druilerige dag maar het is gelukkig droog. Aan het eind van het verharde stuk begint het bos. De zandweg ziet er droog en vlak uit dus na wat foto’s weer maar rustig verder gereden. Het is een normale bosweg, maar wat is dat daar verder op, die donkere plek in het mooie wit/gele zand. Het valt gelukkig mee de sporen zijn wel wat dieper maar gelukkig droog. Op de vijfsprong bij de Koeverd moet ik even goed oppassen dat ik wel de goede weg neem want hier staan geen straatbordjes. Het is globaal rechtdoor dus dan nemen we die weg maar. O, ja waar ik de hele tijd al bang voor was, die donkere plekken en deze is wel heel erg donker en groot. Op de gok dan maar, het gaspedaal half ingetrapt goed kijken proberen naar de beste richting te sturen en gaan. Een minuut later weten we het, het is gelukt. De auto ziet er niet uit

want hij is nu bruin in plaats van blauw. En dan ineens is het bos open een half verharde weg ligt links en recht van mij. Recht vooruit een aantal gebouwen, links de ‘Dunse Dijk richting van het noorden en rechts een door de kaarten geen naam gegeven weg, welke leid naar het natuurreservaat van de “Mispeleindsche- en Neterlesche Heide” met de vennen”De Flaes”, “Kleine Flaes“, ”Wurven Bosven”, en natuurlijk “Het Goor”. De auto ergens rechts van de weg geparkeerd, het fotoapparaat om de hals en eens rustig gaan kijken wat het allemaal was. Een boerderij, een stal een plee (wel wat groot, zie foto hier onder) en op een schapenstal gelijkend huisje. Na wat foto’s te hebben geschoten neem ik een deur om eens binnen te gaan kijken, maar jammer ik kwam achter de bar uit. Echter de vriendelijke waard nodigt me uit om per uitzondering maar van de artiesteningang gebruik te maken. In het warme gezellige kroegje waren wonderbaarlijk genoeg nog heel wat mensen. Ik genoot hier van een paar heerlijke bakken koffie. Na een praatje met de waard en het verwerven van twee routekaarten uit de omgeweg richting het noorden is goed onderhouden alleen men moet goed oppassen want soms kruis je een verharde weg en de passerende autorijders zijn waarschijnlijk niet gewend dat er iemand vanuit de zandweg komt die sowieso geen voorrang heeft. De “Dunse dijk” eindigt bij de Groenstraat aan de provinciale weg N269 tegenover de afrit naar Esbeek op 4 kilometer zuidelijk van Hilvarenbeek. Mocht u de omgeving willen bekijken neem dan deze toegang tot de “Dunse Dijk” van hieruit is hij half verhardt en goed vlak. Stop ook maar bij “De Bockenreijder” (Dit is de voormalige “Dunse Hoeve”) drink en/of eet hier wat en maak een fijne wandeling door de mooie natuur, de waard kan u helpen aan een route beschrijving. De “Dunse Dijk” is een vier en halve kilometer lange weg, deels verhard, gedeeltelijk half verhard maar ook een stuk NIET verhard. Maar alles ligt in een zeer mooie natuurlijke omgeving dik de moeite waard om het te bezoeken. ving ben ik verder gegaan. De “Dunse brug” is een klein houten bruggetje over het beekje de “Reusel”. Na een bocht in de dijk zien we aan de rechter zijde een mooi wit huisje. Dit is de “Dunse Dijk”nummer 2. (zie boven) De gehele KVD NOTULEN 1e Algemene vergadering Familievereniging Stamboom Van Dun d.d. 12 oktober 2002 te Ulvenhout. 7

Aanwezig: Interimbestuur bestaande uit; Robert, Kees, Jan, Frans, Eugene en Léon. Leden; Zie presentielijst. Afgemeld; 4 leden waaronder Patricia van Dun (vormgeefster verenigingsorgaan). 1. Opening door (interim-) voorzitter Robert van Dun neemt het woord en heet iedereen statuten door te nemen. 5. Goedkeuring statuten en bestuurssamenstelling. De aan de aanwezige leden voorgelegde conceptstatuten worden akkoord bevonden. Tevens gaat de vergadering akkoord met het benoemen van het voltallige interimbestuur als 1e bestuur van de vereniging. Hiermede is de vereniging officieel opgericht (zaterdag 12 van harte welkom. Een speciaal welkom aan de afvaardiging van de Belgische zustervereniging. Het interimbestuur is tevreden met de goede opkomst van welgeteld 57 personen. 2. Voorstellen van het interimbestuur Robert stelt zichzelf en de overige interimbestuursleden voor. Later in de vergadering zullen de leden zich uitspreken over het nieuw te vormen bestuur en de conceptstatuten. 3. Begroting 2002/2003 door penningmeester Jan van Dun licht als penningmeester de begroting 2002/2003 toe. De begroting sluit op een totaalbedrag van EUR 600. Enkele posten worden door Jan besproken. Voor alle duidelijkheid stelt Jan dat de ingegane contributie van EUR 15 per jaar voor het eerste jaar loopt t/m 31 december 2003. Er hebben zich t/m 12 oktober 46 leden aangemeld plus één donateur. Van ruim 30 leden is het bedrag ook al binnen op de postbankrekening. 4. Pauze Het interimbestuur heeft conceptstatuten laten opstellen. Gedurende de pauze worden de leden in staat gesteld om deze concept8 oktober 2002 om 15.00 uur). Het bestuur zal z.s.m. definitieve statuten door een notaris laten opstellen. Vervolgens zal in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel de beperkte rechtsbevoegdheid worden omgezet in volledige rechtsbevoegdheid. 6. Pauze. 7. Presentatie door Kees van Dun (secretaris) omtrent de archieffunktie. Kees houdt een boeiend betoog over de archiefmogelijkheden in digitale vorm. Met een levendige presentatie worden geboortekaartjes, aktes, rijbewijs, foto’s, kranteartikeltjes, overlijdensannonces etc. op het scherm getoond. Aan de leden wordt gevraagd om zoveel mogelijk van dit soort gegevens te verzamelen, te ordenen en aan hem of Ton van Dun te verstrekken. Op deze wijze wordt de stamboom opgevrolijkt met herkenbare feiten omtrent de persoon zelf. 8. Toelichting door Ton van Dun omtrent de familie Van Dun

volgt er een uitleg over het boek Een roemrijke familie. In dit geromantiseerde boek speelt de in werkelijkheid bestaande hoofdpersoon Balthasar van Dum een prominente rol. Deze schepen is rond 1646 ambassadeur van Angola geweest. Hij is als katholiek getrouwd met een Portugese vrouw doch wordt door de Spanjaarden aangezien voor Ton heeft veel voorwerk verricht voor de vereniging door inmiddels 7.967 personen met de naam Van Dun, Dunne etc. te registreren in een databestand. Het bestand vangt aan vanaf ca. 1390 na Chr. Er zijn twee hoofdlijnen te onderkennen; De Goirlese-tak en de Chaamse-tak. Kenmerken van de te onderscheiden takken; Goirle; Chaam; 3.495 namen, 20 generaties 792 namen, 17 generaties Hilvarenbeek; 136 namen, 12 generaties van Dunné; Kleinste; 23 namen, 136 namen, 14 generaties 5 generaties. De vergadering is blij met de mededeling dat het boek over de tak uit Goirle (auteur Sjef van Gils) er aan staat te komen. Het boek, “Een roemrijke familie” hetgeen handelt over Balthasar van Dum wordt kort aangekondigd. Fonny van Dun (België) neemt later in de vergadering het woord omtrent dit boek. 9. Uitleg Fonny van Dun omtrent de naam Van Dun. Fonny noemt voorbeelden van naamvondsten in Vlaanderen (Frankrijk, België en Nederland) doch ook in Engeland. Aldaar heeft ene Cornelis van Dun acht eenpersoonshuisjes voor weduwen laten bouwen in de buitenwijken van Londen. Hij richtte tevens een stichting op welke door middel van financiële steun die weduwen in hun onderhoud kon laten voorzien. Als tegenprestatie zorgden de weduwen voor het onderhoud van de huisjes. Daarna een Portugese spion en onder huisarrest geplaatst. Aanbevolen literatuur voor de leden. ISBN nummer 90-290-6747-0.10 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een wel thuis. Ieder lid ontvangt na afloop het 1e exemplaar van het verenigingsorgaan DunDoenerij. Léon In gesprek met Het is zondagmorgen 10.00 uur en ben in gesprek met de Imker Frans van Dun Frans is bezig met het demonstreren van het uitzetten van een fuik, daarbij komt het net om een knoop van zijn colbert terecht, hij verteld me dat hij dat er tijdens het uitzetten van de fuiken nooit kleding met knopen werd gedra9

gen, vandaar dat de bewuste knoop toch moet worden afgesneden om het net heel te houden De opa van Frans woonde met zijn gezin in Klein Liempde. Hij was in de zomerperiode rietdekker en in de interperiode huisslachter van beroep. Hij kreeg 5 zonen waaronder de oudste, Franciscus Hubertus geboren in 1881 Deze Franciscus Hubertus had 2 zonen en 4 dochters (hij woonde in een voormalig kapelletje aan een vijver in het bos, zie foto hieronder) De oudste zoon betreft Fransciscus Hubertus geboren 1 juli 1917 in Boxtel. Zoals Frans verteld is het altijd een erg arme familie geweest, zij zorgden voor hun levensonderhoud door te vissen, konijnen te strikken en verbouwden zelf groente, Op zijn 6e - 7e jaar moest hij al meehelpen om b.v. te vissen, het breien van netjes om eieren in een ketel te koken en het boeten van netten t.b.v. visfuiken. Hij verteld dat hij op een bepaald moment met zijn vader zat te vissen maar hij had meer de leeftijd om te spelen, toen ze s’avonds aan tafel zaten en hij in de veronderstelling was lekker vis te eten werd hem door pa duidelijk gemaakt dat hij niets kreeg omdat hij ook niets gevangen had. Later kon zijn vader buiten de gift van de armen ook nog bijverdienen door langs de deur petroleum te verkopen. Frans heeft in zijn werkzame leven bij veel 10 werkgevers gewerkt, maar Frans had het meestal wel gezien na een jaar of 4, dan nam hij ontslag en ging weer heel wat anders doen. Hij begon te werken op 14 jarige leeftijd als meubelmaker (1 week) voor fl1,50 per week. Een week daarna bij een tuinder voor fl 1,50 + kost per week vervolgens op een honingzeemerij, slager bij NCB, 1932 KWJ jeugdwerkkamp huize Gerra in de keuken, militaire dienst in de keuken koken voor de manschappen, kokschool korporaal kok, beroepsmilitair (mobilisatie 1938), na de oorlog bij de spoorwegen als conducteur, in de metaal, in 2 verschillende kolenmijnen , kok bij restaurant “de Pettelaar”, in 1972

samen met zijn zoon Ad een meubelfabriek opgestart, 1945 Op 14 jarige leeftijd hield Frans al bijen. Vanaf 1970 is zijn beroep imker, hij leverde dan de bijen op afroep aan zaadteelbedrijven Hij had 125 kasten met bijenvolken en er werden dan b.v. 10 kasten door een bedrijf opgehaald. Eind februari begint de koningin eitjes te leggen, de vrouwtjesbij gaat op zoek naar honing van b.v. de wilg (katjes) de els, de hazelaar.Deze honing blijft in de raad zitten, daarna komt de honing van de kersenboomgaarden, fruitboomgaarden en koolzaadvelden Ca. 1 juli wordt er honing geslingerd (een soort centrifuge), iedere kast brengt dan zo'n 15 kg honing op. Iedere kast heeft ca 50.000 bewoners een klein aantal mannetjesbijen (darren) één koningin en het grootste deel vrouwtjesbijen welke de honing verzamelen. Bijen leven 6 weken, van eitje naar bij duurt 3 weken. Tegen 1 juni gaan de bijen zwermen, dit zwermen wordt verhinderd door b.v. verwijderen van de koningin of vlieger maken. Een nieuwe koningin wordt bevrucht door een dar waarbij na de bevruchting de dar het leven laat, deze koningin zorgt weer voor een nieuwe kolonie. De koningin kan 2 tot 3 jaar oud worden, maar door vermindering van eitjes wordt de koningin door de bijen afgemaakt. 2 bijen roepen zich dan uit als koningin maar kunnen niet worden bevrucht waardoor alleen mannetjesbijen binnen 4 weken de bijen zullen uitsterven. De imker zorgt voor een nieuwe koningin Frans is nu 85 jaar en woont naar alle tevredenheid met zijn vrouw Nellie in verzorgingshuis De Beemden, hij breidt als hobby nog steeds netten voor de fuiken, zijn kleinzoon Maikel is begonnen met 6 bijenkasten en neemt de imkerij over van zijn opa De opa van Frans heeft 180 jaar geleden een zilveren horlogeketting gewonnen met kaartspelen, deze ketting wordt doorgegeven aan de oudste Franciscus Hubertus van elke generatie Frans heeft hem van zijn vader gekregen die toen 80 jaar was, zijn oudste zoon heeft geen zonen en dus wordt de ketting doorgegeven aan zijn kleindochter Toppunt van zuinigheid: Het was in het jaar 1939. De vader van Frans moest naar ” het hûske” toiletpapier was te kostbaar en men gebruikte krantenpapier, maar i.p.v. krantenpapier lag er nu een oude engelbewaarder welke zijn vader gebruikte, het probleem daarna was dat de nietjes nu op een andere plaats zaten dan in het papier. Tegenover het huis stond een boerderij waar het rode kruis was ingekwartierd en daar werd de hospik gevraagd om de nietjes te verwijderen !! worden geboren waardoor 2002 11

Als er een arts had moeten komen met de koets waren de kosten fl 2,50 geweest, deze behandeling was gratis voor hem dus heeft hij de winst meteen omgezet in een aantal borrels. Het was een gezellig gesprek en bij vertrek geheime telefoonnummers geeft. Maar het geeft natuurlijk wel een indicatie. Hier het overzicht. Overijssel 0 Groningen 1 Drente Friesland Zeeland merkte Frans op, je kunt natuurlijk niet bij een imker vertrekken zonder een pot honing van het eigen bijenvolk, en het was heerlijke honing. Tot de volgende in gesprek met. Groeten Frans Rosmalen Het wordt eentonig maar wederom Frans en Frans BEDANKT De redactie WAAR WONEN VAN DUN’s. Het is alweer een paar maanden geleden dat we de namen en adressen zochten om leden te werven voor onze vereniging. Ja, en waar begin je dan je eigen familie heb je wel maar het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk mensen probeert te bereiken. Dus maar een Cd-rom gekocht op eigen kosten van een van die firma’s die vroeger gewoon PTT genoemd werd maar die vanwege privatisering en nieuwerwetsigheid verschillende andere namen heeft bedacht om nog meer geld te verdienen. Welnu, die Cd-rom kom je wel namen ingeven maar dan werd je zo beperkt dat je maar 1 of 2 namen had, de grootste mogelijkheid was per provincie. Dat geeft je dan een leuk overzicht waar al je familie woont. Dit is natuurlijk niet helemaal juist omdat het alleen het aantal niet 12 Limburg Noord-Holland Gelderland Utrecht Zuid-Holland Noord-Brabant Flevoland 32 38 40 46 64 489 Als we dan in Noord Brabant zelf weer gaan verdelen dan zien we dat de grootste populatie zich bevindt tussen Breda en Eindhoven met Tilburg als centrum. We zien dan ook dat daar onze geschiedenis Esbeek, Breehees, ligt n.l. in plaatsen zoals Hilvarenbeek en Goirle maar ook over de grens zoals Ravels en Turnhout. KVD OUDSTE VERMELDING. De oudste vermelding van onze naam die tot nu toe bekend is, werd gevonden in een oorkonde van 28 oktober 1281. Hierin gaf Arnoud van LEUVEN, heer van Breda, de opbrengst van het fruit aan Jan de DUNIS. Tijdens de opzoekingen in het Algemeen Rijksarchief van Antwerpen stootten we echter op een uitgave van de oorkonden van de Abdij van Tongerlo, waardoor we nog een zestigtal jaren eerder kunnen teruggaan. In het register in de uitgave van het 1e deel verwijst men 1 4 11 17

immers naar een zekere Godfried van DUN, Deken te Echternach. In de Latijnse oorkonde, op bladzijde 128 van dit deel, staat hij inderdaad vermeld als “testis Godefridus de DUN decanus” Deze oorkonde dateert van 1223 en betreft “de belening door Bartholomeus, abt van Echternach, van de kerk van Alphen aan abt nier verkregen moeten zijn. Dat is inderdaad zo. De beide grote genealogieverenigingen Egric van Tongerlo.” Hopelijk kunnen verdere opzoekingen in de archieven van Echternach of eventueel van Trier, ons nog meer informatie over deze naamgenoot opleveren. Met DANK overgenomen uit het “DUN-ste bladje.” Het familieblad van onze Belgische zustervereniging. Zo zien we dat er in deze periode ook nog steeds iets gevonden wordt over onze naamgenoten, dat dit altijd flarden zijn mag duidelijk zijn. Zo komen we langzaam maar zeker steeds iets verder terug in de tijd. Waarbij we de mensen willen bedanken die er toch een hoop vrije tijd instoppen om ergens een regeltje te vinden waar onze naam in voorkomt. KNIPSELDIENST. Beste Leden en/of naamgenoten als u weleens bij Ton uit Ulvenhout gevraagd hebt om een uitdraai van uw stamboom en u ziet al deze gegevens dan bent u er beslist van overtuigt dat een aantal mensen veel werk hebben gedaan. Als u echter weet dat de archieven GEEN gegevens verstrekken van personen geboren korter geleden dan 100 jaar, dan begrijpt u dat deze gegevens op een andere mahebben namelijk een systeem om geheel legaal deze gegevens te verzamelen. Daar ook wij een archief hebben is het voor ons ook zinvol aan u te vragen dit voor ons te doen. Wat te doen dan?? Wel het systeem heet knipseldienst en werkt op de volgende wijze. Vele mensen hebben thuis een krant of andere tijdschriften, op het moment dat daar iets in staat over een naamgenoot of aangetrouwd dan wordt de bekende schaar genomen en wordt dit gehele artikel eruit geknipt. Dit artikel wordt tijdelijk ergens opgeslagen tot u of iemand uit uw omgeving contact krijgt met een van de bestuursleden b.v. familiedag of vergadering en dan gaan al deze krantenknipsels richting archief waarbij eerst nog even de stamboom gecontroleerd wordt of er eventuele aanvullingen aangebracht kunnen worden. Op deze wijze werkt een knipseldienst. EEN KLEINE MOEITE VOOR U, EEN GROTE AANWINST VOOR HET ARCHIEF. Doet u ook mee ARIS. KVD FAMILIVorige keer hadden we een aantal “Familiaire Mededelingen”helaas dit keer zijn er geen meldingen bij de secretaris binnengekomen. Het is wel leuk dat wanneer er iets in uw familie gebeurd dat u de secretaris daarvan op de hoogte brengt. Gewoon de kaart, de advertentie of een klein briefje is al voldoende. Op deze wijze blijven we op de hoogte van het wel en wee van onze familie. BRABANTSE WIJSHEDEN. ‘t Is zund dè ge mannen nie kunt breien, dan konde ze ok weer uithaole. Het is zonde dat je mannen niet kunt breien anders kon je ze ook weer uithalen. 13

Het kumpt d’er in mi de schup en ‘t gitter uit mi de bats. Het komt er in met de schop en het gaat er uit met de bats. (Niet met geld kunnen omgaan) Es ge de naom hèt vruug op te staon, kende wel’s ‘ne keer blève liggen. Als je de naam hebt vroeg op te staan, kun je wel een keer blijven liggen. Andere mensen zijn ook mensen !! DE LEUKSTE THUIS. Een man van middelbare leeftijd zit in de trein van Breda naar Tilburg zijn krant te lezen, maar legt die neer als er ineens een punker met een grote hanekam tegenover hem plaats wassen? Ik wed dat dit de vuilste voet van Eindhoven is!” Patient: “Die weddenschap heeft u verloren. Moet u mijn andere voet maar eens zien!” In de spreekkamer van de tandarts verschijnt een man die vastberaden zegt: “Vandaag laten we zien wat MOED is! Dat we zo hard zijn als een BIKKEL! Er moeten twee kiezen uit, maar wel ZONDER verdoving” Nou meneer zegt de tandarts waarderend dat is nog eens mannentaal. Dat hoor je tegenwoordig niet vaak meer. Ik zou zeggen neemt u maar plaats.” “Sorry” zegt de man “het is niet voor mij , maar voor mijn schoonmoeder die in de wachtkamer zit. WAARHEDEN. Haast u wanneer u tijd hebt, dan heeft u tijd wanneer u haast heeft. Niet leven om te werken maar werken om te leven. neemt. Onderzoekend kijkt hij het wonderlijk uitgedoste exemplaar aan. Na een poosje zegt de punker geërgerd: “Heb ik soms iets van jou aan?” “Nee antwoord de man koeltjes, maar ik ben achttien jaar geleden met een kip naar bed geweest en nu geloof ik dat jij mijn zoon bent!” De patiënt trekt een sok uit en toont de huisarts zijn ontstoken teen. De walm die opstijgt maakt de arts onpasselijk. “Sorry meneer van Klaveren, had u deze voet niet even kunnen 14

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication