10

werd hiervoor benoemd. Dit was geen benoeming tot Pro o s t (voorzitter van een klooster) omdat nog niet duidelijk was wat er met het klooster zou gebeuren. Sommigen meenden het te kunnen omzetten in een mannenabdij. van Dunne moest de toestand gaan opnemen en verslag uitbrengen. Op 2 juni 1625 opende Breda zijn poorten voor Spinola en van Dunne volgde het Spaanse leger op de voet. Hij werd met open armen ontvangen door priorin Veldheer Spinola Johanna van der Stegen(overste van een vrouwenklooster), de enig overgeblevene. Wel waren er nog twee hulpzusters, maar die behoorden niet tot het eigen convent. Zij kwamen uit Antwerpen en gaven onderwijs aan de school. van Dunne trof een hopeloze toestand aan, verwaarloosde gebouwen, gesloten kerk, geschonden slot, en ontreddering overal, ook op financiëel gebied. Hij schreef hierover naar zijn prelaat en wachtte op Drusius voor verder overleg. De oude priorin bleek voor geen enkele regeling ontvankelijk en wenste aan geen enkele verandering mee te werken. In Breda stond men al spoedig zeer sympathiek tegenover van Dunne. De magistraat drong erop aan, dat hij tot proost benoemd moest worden. De geneesheer van der Mey zette de nodige stappen ter bemiddeling bij de prelaten. Toen Drusius niet kwam opdagen ging van Dunne hem zelf in Brussel opzoeken. Zijn voorstel was om enkele goedgevormde Norbertinessen uit een 12 Holland Casino met Kloosterkazerne– NU ander klooster naar Breda te halen. Dit voorstel is later uitgevoerd. van Dunne mocht dit niet meer meemaken. Verschillende ongunstige omstandigheden dwarsboomden zijn pogingen en op 27 juli 1625 werd hij naar Tongerlo teruggeroepen door Stalpaerts. Breda werd toen echter juist door de pest getroffen en ook van Dunne werd aangetast, en bleef maanden aan bed gekluisterd. Pas op 24 september 1625 schreef geneesheer van der Mey, dat van Dunne begon te genezen, en binnenkort naar Tongerlo kon terugkeren. Zijn opvolger was Leonard Lemmens die reeds op 9 november 1625 aan de pest kwam te overlijden. Van der Mey schrijft dan aan Tongerlo om van Dunne terug te halen, maar deze was inmiddels tot pastoor benoemd te Tongerlo. Op 22 december werd van Dunne vervolgens pastoor te Moergestel en op 10 juni tenslotte tot pastoor te Retie. Wie was nu deze Petrus van Dunne ? Petrus is te Breda geboren op 4 januari 1590. Hij was de zoon van Henrick van Dunne en Adriana Frayen. Dit echtpaar had 8 kinderen en vader Henrick had zich te Breda als brouwer gevestigd. Hij was te Turnhout geboren als zoon van Jan van Dunne en Aleth Lem

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication