0

Jaargang 2—editie2—augustus 2003 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun uit Leusden Eugène van Dun uit Boxtel Frans van Dun uit Rosmalen Léon van Dun uit Beesd Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur tel. 0316-26 44 19 tel. 033-494 26 23 tel. 0411-68 34 27 tel. 073-521 34 40 tel. 0345-68 21 02 tel. 076-501 60 95 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur Ook op het internet zijn wij te vinden: www.vandun-stamboom.com INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter/Even voorstellen/Van de Secretaris Bezoek aan de Noordoostpolder. Kwartierstaat Erik van Dun Het nieuwe casino te Breda Uitnodiging In gesprek met: Familiaris/Tafeltennis/Brabantse wijsheden/Wist u dat! Adverteerders Redactie: ven pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 6 8/9 10 11 13 pag. 14 15 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, DuiFrans van Dun 3

streef ik naar meer leden, vooral als je weet dat er alleen al in de regio Brabant geschat 1500 personen de achternaam “Van Dun” bezitten. Mijn verzoek aan u is dan ook waar de gelegenheid zich voordoet, deze ontbrekende, “van Duns” attent te maken op onze vereniging. Buiten Nederland en België uiteraard moeten zich nog een veelvoud aan van Duns bevinden.Tot heden hebben wij slechts contact met 1 van Dun in Californie, VAN DE VOORZITTER Beste leden, familieleden en donateurs. 27 SEPTEMBER 2003 is een datum die niet in uw agenda mag ontbreken. Op deze datum organiseert de Familie Vereniging Stamboom van DUN de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Plaats van het gebeuren zal zijn terwijl toch bekend is dat reeds in 1835 een van Dun in Boston USA overleden is. Heeft u familie in het buitenland? Heeft u geëmigreerde familieleden, met wie u nog contact heeft? maak ze dan attent op onze website www.vandun-stamboom.com Tot ziens op 27 sept. TILBURG hetgeen voor de meeste leden een gemakkelijk bereikbare locatie zal zijn. Adres: Theresia-lyceum. Professor Cobbenlaan (Ook met openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken) De uitnodiging, dagindeling, routebeschrijving etc zullen in deze Dundoenerij en de eerstvolgende Nieuwsbrief (internet) bekend gemaakt worden. De Algemene Ledenvergadering zal een belangrijk onderdeel zijn van deze dag maar zeker niet het enige. Even belangrijk vinden wij het onderling contact, het uitwisselen van gegevens het gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje, vergezeld van muziek en diashow etc. Heeft u familiefoto's en documenten die u wilt uitwisselen? Neem ze mee!! Wij zorgen voor een kopieerapparaat. Heeft u een leuke hobby? Wij bieden de mogelijkheid dit materiaal te etaleren. Wilt u dit wel even vooraf bekend maken bij iemand van het bestuur? Op deze datum bestaan wij ongeveer 1 jaar waarin voor een beginnende vereniging veel werk is verzet en waar ik 27 september kort op zal terugkomen in het jaarverslag. Zoals een goed voorzitter betaamt, 4 EVEN VOORSTELLEN Léon van DUN, bestuurslid Tijdens de 1e informatiebijeenkomst van 12 januari 2002 heb ik mij beschikbaar gesteld als kandidaat-bestuurslid van de nog op te richten familievereniging. Vanuit mijn professie heb ik in de afgelopen 16 jaar in vele besturen meegedraaid. Momenteel heb ik naast deze

bestuursfuncties nog twee ander bestuursfuncties (op kerkelijk gebied). Een stukje persoonlijk Ik ben geboren Utrechter (25-08-1957) en kom uit een gezin van 6 kinderen. Naast het feit dat allebei mijn ouders reeds overleden zijn (moeder 1983 en vader 1996) heb ik ook mijn twee broers verloren (1989 en 2001). Het bizarre hiervan is dat beide op 45-jarige leeftijd zijn overleden aan overigens verschillende ziektebeelden. Mijn drie zussen zijn nog in leven. Sedert mei 1984 heb ik een eigen praktijk aan huis als zelfstandig accountant te Beesd (in de Betuwe). Mijn hobby’s liggen vooral op sportgebied. Ik doe in mijn vrije tijd aan hardlopen (kwart en halve marathon), waarbij ik jaarlijks drie of vier recreatielopen in die afstanden probeer te lopen. Naast de Zevenheuvelenloop (15 km.) en de Ten Miles van Tiburg loop ik jaarlijks de kwartmarathon van Utrecht. Bestuurslidmaatschap Mede vanwege mijn drukke praktijk heb ik bij aanvang aangegeven niet voor de meer tijdvergende portefeuille van penningmeester te willen kiezen, doch voor die van algemeen bestuurslid. Samen met het andere algemeen bestuurslid Eugène, ben ik bezig geweest met de voorbereidende werkzaamheden voor de verdere vormgeving van de juridische status van de vereniging. Zowel de procedure inschrijving verenigingenregister, (concept) statuten vereniging en (concept)huishoudelijk reglement liggen in mijn taakstelling besloten. Tijdens de oprichtingsvergadering van de familievereniging op 12 oktober 2002 te Ulvenhout is het volledige interim-bestuur als eerste bestuur van de vereniging van de vereniging gekozen. Via een rooster van aftreden zal periodiek één doch maximaal twee bestuursleden gelijktijdig kunnen aftreden. Daarover zult u later via het definitief voor te leggen huishoudelijk reglement worden geïnformeerd. Aandenken Als bestuur hebben wij een naam voor het periodieke familieorgaan bedacht. Vele namen zijn de revue gepasseerd. Maar het doet mij ben. Daarnaast is het ook de mogelijkheid om aan elkaar te laten zien waartoe wij als van DUNNEN toe in staat zijn. Dit houdt in, dat u de mogelijkheid geboden wordt om geheel gratis uw hobby te showen, maar ook om zelf5 deugd dat er gekozen is voor de huidige naam DunDoenerij. Niet zozeer omdat ikzelf die naam geopperd had, maar meer omdat mijn recent overleden broer in een streekkrantje een vaste ludieke rubriek onder die naam had. Een postuum eerbetoon aan Fred. Léon VAN DE SECRETARIS Heb ik u voorgaande keren gevraagd om mij allerhande documenten op te sturen (dit moeten we wel blijven volhouden natuurlijk), dit keer wil ik u om wat anders vragen. Zoals u verderop kan lezen in deze uitgave, houden we op 27 september een algemene familiedag gecombineerd met een algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering zijn we als vereniging verplicht om onze leden te informeren. De familiedag is de manier om elkaar te leren kennen of opnieuw te zien na elkaar vele jaren uit het oog verloren te heb

gemaakte spulletjes aan de man te brengen. U kunt hierbij denken aan alle vormen van hobby welke u thuis kunt bedrijven c.q. thuis bewerken om ergens anders uit te voeren b.v. modelbouw van vliegtuigen. Alle soorten hobby’s zijn bij ons welkom. U doet er uzelf een plezier mee, maar vooral u kunt anderen mee laten genieten van uw interesses. Wat moet u doen? Contact op nemen met de secretaris en met hem de afspraken maken. De eis is dat u van Dun moet heten of dat u familie bent van iemand met de naam van Dun. Het is niet de bedoeling dat we een rommelmarkt of iets in die richting gaan houden. Ik wacht op uw telefoonje of brief. Mijn gegevens vindt u op bladzijde 3. KVD zovele vele kilometers afstand en niet tot de woningen aan de overkant van de straat zoals in de stad. Ja en als je dan de brug over bent en de grote velden met de mooiste tulpenkleuren stralen je tegemoet, dan vraag je jezelf af of je wel goed zit, en of je de kaart niet op zijn kop hebt gehouden. Het zijn imposante bloemenvelden die u in alle mogelijke kleuren kunt aanschouwen. Het is zo dat er zelfs een speciale tulpenroute bestaan in de polder en ik kan hem u ten zeerste aanbevelen. Ik was meer dan vroeg van huis weg gegaan, om ook nog een fotootje te maken van de omgeving waar de andere familieleden wonen, althans van degene waar ik op dat moment het contact mee had. Zo kom ik ook op het Espelerpad, zet mijn auto op een van de grote opritten en kijk even waar het nummer wat ik zoek precies is. Ondertussen zie ik aan de overzijde, dat de buurman Abraham gevonden heeft en daarmee de boven 50-jarige leeftijd gekomen is. Echter in deze rustige omgeving, waar iedereen elkaar kent, valt het op, als er een vreemde zijn auto op een vreemde plaats neer zet. Terwijl ik foto’s makend rustig rondloop komt er een dame met twee kleine meisjes van de BEZOEK AAN DE NOORDOOSTPOLDER De afspraak was gemaakt, maandag zou ik naar Rutten in de Noordoostpolder gaan. Maar alsof de’n duvel ermee speelde na 11 weken droogte, de langste sinds 1911 in deze periode, begon het zondag te miezeren en maandag regende het met tussenpozen bijna de gehele dag. Ik vertrok thuis om kwart over acht. Vanaf de autoweg was het landschap met oude boerderijen met strooien daken en bochtige wegen goed als Veluws te herkennen. Maar na IJsselmuiden, Kampen verandert het landschap opeens in een grote vlakte met redelijk jonge woningen en schuren. Echter na het Ramsdiep, een overgebleven stukje van de oude Zuiderzee, daar begint pas echt de Noordoostpolder. Kilometers lange rechte wegen de horizon op even 6 overzijde aangelopen, ”mag ik u vragen waarom u foto’s maakt van die woning”? Mijn antwoord “Hoezo vraagt u dat?” “Omdat ik daar woon” komt het antwoord. Na mezelf voorgesteld te hebben blijkt zij Els van Dun te zijn, de vrouw van Henk, de broer van Kees van Dun, de persoon waarheen ik op weg ben. Na een aantal interessante verhalen over het algemene polderleven, alsook de ervaring van de eerste generatie poldermensen, een paar Bedrijf te Rutten

heerlijke bakken koffie, was de tijd om Espel op te zoeken. Els bedankt voor de heerlijke koffie en wie weet tot ziens. De weg naar Espel liep op verscheidene stukken over de tulpenroute en ik moet zeggen ik heb heerlijk genoten van de grote velden met die mooie kleurenpracht. In Espel aangekomen was het ondertussen 12 uur dus eerst maar eens de boterhammetjes opgegeten, alvast met schrijven begonnen nog een paar foto’s gemaakt, en tegen een uur op weg naar de familie Kees en Adriënne van Dun. Aangekomen op het adres blijkt het huis alleen maar te bestaan uit fundamenten, met een levensgrote waterbak in het midden. Daarnaast een duidelijk herkenbare grote hal annex werkplaats. Ik naar binnen en vraag aan de eerste beste persoon die ik tegen kom waar ik Kees van Dun kan vinden, daar ik een afspraak met hem heb. Deze vriendelijke man nodigt mij uit mee naar boven te komen, voorziet mij van een bak koffie, en belt Kees op, waarop deze doorgeeft zo spoedig mogelijk inderdaad 15 minuten later is Kees aanwezig. Maarrr wie is nu Kees?Zonder deze teveel te vervallen in een hoop data, toch een kort overzicht. De opa was Gerard van Dun geboren 1895 in Terheijden, zijn oudste zoon Gerard, wordt geboren in1924 te Oosterhout. Het is deze Gerard die in de 50er jaren verhuist naar Espel. En natuurlijk ook zijn oudste heet Gerard, en deze krijgt de boerderij. Voor Kees een van de 7 andere zonen werd bedacht dat hij wel een technische neus had. En dat hij dus maar naar op de Technische school moest om te studeren. Grote en ruime werlplaatsen in beide vestigingen. te komen en Banden voor uw VW polo of Ford Fiesta ??? Wat Kees in 1960 braaf deed, want eigenlijk had hij best interesse in de techniek. Na de Technische school wou hij echter toch nog wat leren, en heeft de landbouwschool nog gehaald. Na deze studie was het de tijd om centjes te gaan verdienen, dus solliciteerde Kees bij het naburige loonbedrijf, werd aangenomen, en deed daar een aantal jaren goed zijn best. Echter met zijn technisch inzicht had Kees al snel in de gaten dat er voor het doorspuiten van de draineringpijpen geen capaciteit in de omgeving was. Bij pa in de schuur, een tractor, een pomp, en wat slangen, en Kees kon op zijn vrije dagen een extra boterham verdienen. Maarrr, de aanvraag werd zo groot dat er een tweede machine moest worden gekocht, en zo werd Jan Zonderland zijn partner. 12 Jaar geleden werd hun loonbedrijf in Rutten opgericht, dat toen de naam droeg: “Zonderland en van Dun loonbedrijf” Zo was dit kleine eenmansbedrijf bij pa uit de schuur ondertussen uitgegroeid tot een loonbedrijf met 10 a 15 werknemers. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo wou Jan Zonderland op een 7

8

9

HET NIEUWE CASINO TE BREDA Op de plaats waar nu sinds enkele weken het nieuwe casino gevestigd is, stond vroeger het klooster Sint-Catharinadal van de zusters Norbertinessen. Tijdens de tachtigjarige oorlog maakte dit klooster moeilijke tijden door. Nostalgie van de grote chef !! bepaalt moment zijn geluk gaan beproeven in het verre Canada. Op deze wijze werd Kees enige eigenaar van het loonbedrijf en werd de naam veranderd in “van DUN LOONBEDRIJF” te Rutten. Ondertussen ging het met eigenaar van het oude loonbedrijf ook wat minder, en deze wou het bedrijf verkopen. Na wat gezond overleg heeft Kees de knoop doorgehakt, en werd ook dit bedrijf zijn eigendom. Kees heeft nu een loonbedrijf met 2 bedrijfsleiders en een aantal van 30 mensen in dienst. Zij doen alle mogelijke soorten loonwerk wat benodigd is in de omgeving maar gespecialiseerd zijn ze toch ook weer op de bloembollen, hun specialisme wordt gewaardeerd vanaf de Noordoostpolder via Duitland naar Bordeaux in Frankrijk. Dat wil dus zeggen, dat we op al deze plaatsen Loonbedrijf van DUN kunt ontmoeten. Zo ziet men maar weer, niet alleen de bloembollen worden geëxporteerd, ook de verwerking is vast in Nederlandse hand, en in dit geval bij de eerste generatie poldermensen. Kees bedankt voor je bijzonder gastvrije ontvangst je openheid en je eerlijkheid, veel succes met je bedrijf en hopelijk tot ziens op onze familiedagen KVD Kloosterkzerne te Breda—TOEN 10 Spaanse furie, pest en de wisselende oorlogskansen waren beurtelings harde slagen voor het uitstervend convent (kloosterbewoners). De regering had verboden nog nieuwe zusters toe te laten. De goederen werden reeds beheerd door de rentmeester van de Prins en zouden t.z.t. in diens handen overgaan. Het 12-jarig Bestand (1609-1621) bracht ook geen verbetering. 27 augustus 1624 had Spinola het beleg opgeslagen voor Breda. De contacten tussen St. Catharinadal en de Norbertijner Orde waren verbroken. Over de werkelijke toestand kon men zich onvoldoende informeren. Feit was echter wel dat de Jezuïten reeds toezegging hadden om St. Catharinadal te mogen betrekken als de laatste zuster gestorven was. Prelaat Drusius (kerkvoogd) van de Park abdij in Leuven, vicaris-generaal van de Norbertijnen stelde alles in het werk om de greep op St. Catharinadal niet te verliezen. Hij vroeg de prelaat van Tongerlo, Adriaen Stalpaerts, om een van zijn kloosterlingen aanwezig te laten zijn in Breda als Spinola er zou binnentrekken. Zo kon het klooster misschien nog gered worden voor de orde. De cellier (ziekenbroeder) van de abdij van Tongerlo, Petrus van Dunne,

TOT HET BIJWONEN VAN ONZE EERSTE FAMILIEDAG Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om deel te nemen aan de familiedag op zaterdag 27 september a.s. U bent welkom vanaf 10.30 uur in het Theresia Lyceum, Prof. Cobbenhagenlaan te Tilburg. Wij bieden u: ontvangst koffie/thee met cake en muziek van PEER van DUN ‘s morgens Algemene ledenvergadering video voor de kinderen Een heerlijke lunch met diverse belegden broodjes en muziek van PEER. ‘s middags fotopresentatie van de Familie v. DUN uit Moerdijk. hobby’s en interesse’s van familieleden kinderen diverse spelletjes gezellig samenzijn. einde: omstreeks 16.00 tot 16.30 uur De gehele dag gratis koffie en thee voor fris en bier moeten we echter een kleine bijdrage vragen. Dit alles voor het luttele bedrag van €10,- per persoon van 16 jaar en ouder In verband met planning en aanschaf van brood e.d. gaarne inschrijven voor 1 september a.s. en de financiën voldoen zoals vermeldt op het inschrijfformulier. 11

werd hiervoor benoemd. Dit was geen benoeming tot Pro o s t (voorzitter van een klooster) omdat nog niet duidelijk was wat er met het klooster zou gebeuren. Sommigen meenden het te kunnen omzetten in een mannenabdij. van Dunne moest de toestand gaan opnemen en verslag uitbrengen. Op 2 juni 1625 opende Breda zijn poorten voor Spinola en van Dunne volgde het Spaanse leger op de voet. Hij werd met open armen ontvangen door priorin Veldheer Spinola Johanna van der Stegen(overste van een vrouwenklooster), de enig overgeblevene. Wel waren er nog twee hulpzusters, maar die behoorden niet tot het eigen convent. Zij kwamen uit Antwerpen en gaven onderwijs aan de school. van Dunne trof een hopeloze toestand aan, verwaarloosde gebouwen, gesloten kerk, geschonden slot, en ontreddering overal, ook op financiëel gebied. Hij schreef hierover naar zijn prelaat en wachtte op Drusius voor verder overleg. De oude priorin bleek voor geen enkele regeling ontvankelijk en wenste aan geen enkele verandering mee te werken. In Breda stond men al spoedig zeer sympathiek tegenover van Dunne. De magistraat drong erop aan, dat hij tot proost benoemd moest worden. De geneesheer van der Mey zette de nodige stappen ter bemiddeling bij de prelaten. Toen Drusius niet kwam opdagen ging van Dunne hem zelf in Brussel opzoeken. Zijn voorstel was om enkele goedgevormde Norbertinessen uit een 12 Holland Casino met Kloosterkazerne– NU ander klooster naar Breda te halen. Dit voorstel is later uitgevoerd. van Dunne mocht dit niet meer meemaken. Verschillende ongunstige omstandigheden dwarsboomden zijn pogingen en op 27 juli 1625 werd hij naar Tongerlo teruggeroepen door Stalpaerts. Breda werd toen echter juist door de pest getroffen en ook van Dunne werd aangetast, en bleef maanden aan bed gekluisterd. Pas op 24 september 1625 schreef geneesheer van der Mey, dat van Dunne begon te genezen, en binnenkort naar Tongerlo kon terugkeren. Zijn opvolger was Leonard Lemmens die reeds op 9 november 1625 aan de pest kwam te overlijden. Van der Mey schrijft dan aan Tongerlo om van Dunne terug te halen, maar deze was inmiddels tot pastoor benoemd te Tongerlo. Op 22 december werd van Dunne vervolgens pastoor te Moergestel en op 10 juni tenslotte tot pastoor te Retie. Wie was nu deze Petrus van Dunne ? Petrus is te Breda geboren op 4 januari 1590. Hij was de zoon van Henrick van Dunne en Adriana Frayen. Dit echtpaar had 8 kinderen en vader Henrick had zich te Breda als brouwer gevestigd. Hij was te Turnhout geboren als zoon van Jan van Dunne en Aleth Lem

mens. In Breda vormde deze van Dunne’s een belangrijk deel van de gegoede burgerij, die bestond uit enkele aan elkaar verwante families. Onze tak “van Dunné” (grotendeels woonachtig omgeving Zuid-Holland) is hieruit afkomstig. Petrus van Dunne is geprofest in de abdij van Tongerlo op 28 augustus 1611. Na zijn priesterschap werd hij achtereenvolgens circator en ziekenmeester in de abdij. Hierna werd hij cellier. In 1623 volgde zijn benoeming tot kapelaan in Alphen. In 1663 ging hij in emeritaat (pensioen van een geestelijke) en terug naar Tongerlo. In de abdij overleed hij op 23 april 1664. Geneesheer van der Mey was aangetrouwde familie. Over de familie van Dunne in Breda en hun aangetrouwde relaties is onlangs een artikel verschenen van Ton Kappelhof in De Oranjeboom, jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Breda. Zie deel LV jaargang 2002 blz. 142-180 IN GESPREK MET: Deze keer gaan we Peter van Dun belichten. Peter ook wel Peer genoemd is op 5 april 1946 te Tilburg geboren als zoon van Jan van Dun en Elisabeth van Huygevoort. Zijn stamboom loopt terug tot Aert Jansz van Dunne die geboren is rond 1390 en gehuwd was met Geertruy. Peter heeft een heel bewogen leven achter de rug met veel up and downs. Was hij ooit een Denise Frietbaas hij is nu alweer vele jaren muzikant en probeert op alle mogelijke manieren middels moderne computer apparatuur zijn muziek zo compleet mogelijk te laten klinken. Dat hem dit heel goed gelukt is kunt u zelf komen horen want op onze familiedag is Peer aanwezig en zal hij u laten horen tot wat voor prestatisch zijn elektronisch orkest in staat is. Maar dat is niet alles Peer houdt zich bezig met alles wat geluid betreft, Muziek op minidisk een eigen gecomponeerd stukje, bemiddeling bij aanschaf van apparatuur enz enz. Peer heeft ook al 2 CD’s uitgebracht De plaatsen waar Peer gespeeld heeft variëren van een achtertuintje via vele cafés en hotels, campings en pretparken, radio optredens tot aan een TV optreden bij Ursul de Geer. Tevens zingt hij op verzoek onder de naam Mega Duo samen met Miriam Jaufenthaler. Hij is een grote fan van Hank B. Marvin van de Shadows maar heeft deze man helaas nooit kunnen ontmoeten. Alweer een paar jaar steunt Peer het Dominicaanse meisje Denise. Denise is 5 jaar, is gehandicapt, heeft een slangetje in haar hoofd, is verlamd, heeft epilepsie en is NIET te verzekeren. Door de hoognodige medicijnen en verbruiksartikelen te bekostigen probeert Peer het leven van dit meisje zo draagbaar mogelijk te maken. Hier wil ik besluiten met een uitspraak van Peer zelf, “Muziek is m’n leven, m’n hobby en m’n obsessie. KVD 13

FAMILIARIS. Hij heeft goed geboerd onder het voorste dakspant. (Hij heeft veel kinderen gekregen). Op 15 mei is te Ulvenhout, Huize De Donk Maria Johanna van Dun weduwe van Petrus Franciscus Verheijen in de leeftijd van 88 jaar van ons heen gegaan. Wij wensen alle achterblijvende veel sterkte in deze moeilijke tijden. Heeft u mededelingen op enigerlei gebied de familie betreffende dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij onze secretaris, die zorg zal dragen dat het op de juiste plaats terecht komt. TAFELTENNIS Het was voor TTV Gispen geen sterk seizoen. De kampioenen van het najaar zijn alle drie ook weer gedegradeerd. Het 13e team was oppermachtig en was vanwege de grote voorsprong al drie wedstrijden voor het einde kampioen, maar het team speelt al ruim 20 jaar samen in dezelfde opstelling teweten; Art Brouwer, Ad van Dun en Otto van Casteren. teerd Gefelicinamens de FVS van DUN en ga zo door. BRABANTSE WIJSHEDEN. Ieder huiske hi z’n kruiske, klien van hawt, gròwed van gawd Ieder Huisje heeft zijn kruisje, kleine van hout, grote van goud. Een skon koei moete smèrgens gaon zien, een schon meid sovens. Een mooie koe moet je ‘s morgens gaan zien, een mooi meisje ‘s avonds. Hij hi goed geboerd onder ‘t vurste gebont. 14 Waor un mager perd is en unne vette hond, daor is het goed vrijen. Waar een mager paard is en een vette hond, daar is het goed vrijen. WIST U DAT! Hendrik van Dun geboren 9 mei 1720 en gehuwd te Goirle met Wilhelmina Mutsaerts, zowel een voorvader is van onze voorzitter Robert als van Peer van Dun de muzikant op de familiedag op 27 september. DAT, wij nog meer kwartierstaten van 6 generaties zoeken om het middenblad mee te vullen. Dat wij wel helpen met de van Dunnen maar dat u de vrouwelijke zijde zelf moet uitzoeken. DAT, het bestuur graag alle mensen zou willen leren kennen voor wie, zij zoveel bezig zijn! Kom daarom in grote getale naar de familiedag. U doet ons een groot plezier. DAT, wij graag ook eens een verhaal van uw zijde zouden willen horen, dus wie de schoen past trekt hem aan. Dames wielrennen in Breda, tafeltennis te Culemborg, kunstenaars te Tilburg, fanfaremuziek te Breda, oranjecomité te Steenbergen, bezoek aan Amerika enz. enz. Er zijn vele mogelijkheden. Wij wachten in spanning af.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication