3

bestuursfuncties nog twee ander bestuursfuncties (op kerkelijk gebied). Een stukje persoonlijk Ik ben geboren Utrechter (25-08-1957) en kom uit een gezin van 6 kinderen. Naast het feit dat allebei mijn ouders reeds overleden zijn (moeder 1983 en vader 1996) heb ik ook mijn twee broers verloren (1989 en 2001). Het bizarre hiervan is dat beide op 45-jarige leeftijd zijn overleden aan overigens verschillende ziektebeelden. Mijn drie zussen zijn nog in leven. Sedert mei 1984 heb ik een eigen praktijk aan huis als zelfstandig accountant te Beesd (in de Betuwe). Mijn hobby’s liggen vooral op sportgebied. Ik doe in mijn vrije tijd aan hardlopen (kwart en halve marathon), waarbij ik jaarlijks drie of vier recreatielopen in die afstanden probeer te lopen. Naast de Zevenheuvelenloop (15 km.) en de Ten Miles van Tiburg loop ik jaarlijks de kwartmarathon van Utrecht. Bestuurslidmaatschap Mede vanwege mijn drukke praktijk heb ik bij aanvang aangegeven niet voor de meer tijdvergende portefeuille van penningmeester te willen kiezen, doch voor die van algemeen bestuurslid. Samen met het andere algemeen bestuurslid Eugène, ben ik bezig geweest met de voorbereidende werkzaamheden voor de verdere vormgeving van de juridische status van de vereniging. Zowel de procedure inschrijving verenigingenregister, (concept) statuten vereniging en (concept)huishoudelijk reglement liggen in mijn taakstelling besloten. Tijdens de oprichtingsvergadering van de familievereniging op 12 oktober 2002 te Ulvenhout is het volledige interim-bestuur als eerste bestuur van de vereniging van de vereniging gekozen. Via een rooster van aftreden zal periodiek één doch maximaal twee bestuursleden gelijktijdig kunnen aftreden. Daarover zult u later via het definitief voor te leggen huishoudelijk reglement worden geïnformeerd. Aandenken Als bestuur hebben wij een naam voor het periodieke familieorgaan bedacht. Vele namen zijn de revue gepasseerd. Maar het doet mij ben. Daarnaast is het ook de mogelijkheid om aan elkaar te laten zien waartoe wij als van DUNNEN toe in staat zijn. Dit houdt in, dat u de mogelijkheid geboden wordt om geheel gratis uw hobby te showen, maar ook om zelf5 deugd dat er gekozen is voor de huidige naam DunDoenerij. Niet zozeer omdat ikzelf die naam geopperd had, maar meer omdat mijn recent overleden broer in een streekkrantje een vaste ludieke rubriek onder die naam had. Een postuum eerbetoon aan Fred. Léon VAN DE SECRETARIS Heb ik u voorgaande keren gevraagd om mij allerhande documenten op te sturen (dit moeten we wel blijven volhouden natuurlijk), dit keer wil ik u om wat anders vragen. Zoals u verderop kan lezen in deze uitgave, houden we op 27 september een algemene familiedag gecombineerd met een algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering zijn we als vereniging verplicht om onze leden te informeren. De familiedag is de manier om elkaar te leren kennen of opnieuw te zien na elkaar vele jaren uit het oog verloren te heb

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication