0

Jaargang 2—editie3—december 2003 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun uit Leusden Eugène van Dun uit Boxtel Frans van Dun uit Rosmalen Léon van Dun uit Beesd Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur tel. 0316-26 44 19 tel. 033-494 26 23 tel. 0411-68 34 27 tel. 073-521 34 40 tel. 0345-68 21 02 tel. 076-501 60 95 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur Ook op het internet zijn wij te vinden: www.vandunstamboom.nl INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter. Van de penningmeester. Van de Webmaster/In gesprek met. Kwartierstaat Ton van Dun Lekker vlees Notulen,Verslag familiedag Uit de oude doos Nieuwjaarswens Familiaris/Brabantse wijsheden. Adverteerders Redactie: ven pag. pag. pag. pag. Pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 6 8/9 10 11 12 13 14 15 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, DuiFrans van Dun 3

ben, hetgeen normaal is in Nederland. Dit houdt wel in dat de naam Van DUN relatief in gevaar is. Het aantal mannelijke nakomelingen op dit moment is niet veel groter dan in het jaar 1791 en in aantallen vergelijkbaar. Ook de Robert van DUN, Leusden VAN DE VOORZITTER. Beste naamgenoten, Zoals de meeste mensen dacht ik dat familieonderzoek alleen maar saaie gegevens van geboortedata en sterfdata zou opleveren en als het mee zat den. Nu huidige opvattingen over het aantal kinderen per gezin is voor de naam van Dun beslist een nadeel. Opvallende van Duns zijn bijv de broers Johannes van Dun van 1012-1867 en zijn broer Peter van Dun van 3-11-1864. Wat is daar nu opvallend aan? Welnu deze 2 broers (leeftijdsverschil 3 jaar)zijn getrouwd met 2 zusjes van Boxtel. nog enkele andere bijzonderhede Goirlese tak bijna compleet is (bijna wat betreft gegevens) moet ik toegeven dat er alleen al met namen en data bijzondere dingen vallen te noteren. In de eerste plaats valt het mij op dat van die grote Goirlese tak op dit moment naar mijn weten niemand uit Goirle zelf lid is van onze vereniging.Welke van Dun trekt zich dat aan? en meldt zich als lid? Bijzondere dingen zijn natuurlijk niet alleen de vrolijke gebeurtenissen maar ook de droevige. Met name de periode vanaf 1890 tot en met 1920 kenmerkt zich door grote gezinnen van acht tot wel twaalf of dertien kinderen waarbij het aantal doodgeborenen, en kinderen die binnen het jaar stierven opmerkelijk hoog is voor onze moderne begrippen, waarbij de oorzaak waarschijnlijk gezocht moet worden bij armoede, gebrekkige medische omstandigheden zoals geen afdoende middelen tegen kinderziektes en griep.Vooral die kinderen die in het najaar werden geboren liepen groot risico de eerste winter niet te overleven. Ook valt op dat het aantal meisjes het aantal jongens overtreft (gemiddeld per gezin) en dat zij een hogere levensverwachting heb4 (leeftijdsverschil eveneens 3 jaar). Beide krijgen 7 kinderen.Weinig verschillen zult u denken. Maar het ene huwelijk verloopt dramatisch en het andere vrij voorspoedig in dezelfde gemeente en onder vrijwel dezelfde omstandigheden. Het ene huwelijk levert geen stamhouders op en het andere vijf. Het ene huwelijk kent 1 zoon (doodgeboren) en 6 dochters, het andere 5 zonen en 2 dochters. Trouwens de van Duns en de van Boxtels hebben iets met elkaar omdat ook de van Boxtels een van Dun als partner gekozen hebben.Is er iemand die hier iets meer over weet te vertellen? Een andere opvallende van Dun is die van Dun geboren op de 11e van de 11e.Je zou zeggen een betere prins carnaval bestaat niet. En wat doet hij? Hij trouwt ook op de 11e van de 11e!! hetgeen bewijst dat hij daar terdege rekening mee heeft gehouden.Hij heeft ook geprobeerd zijn kinderen omstreeks die tijd,en liever de 11e van de 11e geboren te laten worden,hetgeen helaas door zijn vrouw niet gehonoreerd kon worden,maar het scheelde niet veel!! Ook wijzen de gemiddelde leeftijden aan dat de mannelijke van Duns iets gezonder zouden moeten gaan leven, zij halen namelijk niet de gemiddelde leeftijd van de mannelijke Nederlander. Oorzaak bourgondische levensstijl of erfelijk bepaalde factoren?,waarschijnlijk het eerste vooral omdat de vrouwelijke van Duns wel redelijk scoren wat betreft de gemiddelde leeftijd. Kortom de vergelijking van enkel namen

en data leveren al genoeg interesessante gegevens op (al zijn dat niet de gegevens een genealoog zich op richt) en dan heb ik nog niet de aangetrouwde kant belicht want de namen van deze dames leveren ook nog bijzondere gegevens op maar daarover volgende keer. P.S. Heeft u zelf ook bijzondere vergelijkingen of overeenkomsten of familiebanden ontdekt? Laat het ons weten!! Met vriendelijke groeten van uw voorzitter. Robert van Dun Een eerste reactie hierop, De zoon wordt op de verjaardag van de vader geboren, nou ja, dat komt wel vaker voor zegt u dan. Maar dat het nu zonodig 1 april moest zijn en geen aprilgrap is dat wordt zeldzaam. Het is uw secretaris overkomen en het is ook zo dat er daardoor dat op zijn verjaardag altijd meer ooms en tantes kwamen dan bij zijn zus en broer. Zo kwamen er ook altijd meer kwartjes en soms een enkele gulden meer in zijn portemonnee en dat niet alleen omdat hij de oudste was. Kent u meerdere vaders en zonen of moeders en dochters misschien zelf wel 3 generaties, zoals onze voorzitter zegt laat het ons weten want er is altijd wel een plaatsje vrij in “DUNDOENERIJ” eventueel zelfs met foto. de Redactie waar VAN DE PENNINGMEESTER. Beste leden, aan het eind van eind jaar, als de algemene ledenvergadering is geweest, de begroting is opgemaakt dan moet de penningmeester die begroting waarmaken. Een van die zaken die erbij horen is het organiseren dat de contributie binnenkomt. Het doet dan altijd pijn als je aan de ene kant de centen ziet binnenkomen en aan de andere kant gaat het heel hard weg, omdat je weer handenvol met postzegels, enveloppen en papier moet kopen. Daarom wil ik erop aandringen dat u het niet zover laat komen dat we verschillende malen moeten vragen om de contributie over te maken. U mag niet vergeten dat het uiteindelijk uw centen zijn waar we dan weer minder mee kunnen doen. Daarom even de overschrijving ingevuld (rekeningnummer staat op blz3 van elk boekje) in de enveloppe en meegenomen naar de brievenbus. Alvast bedankt voor u meedenken en meewerken. Uw penningmeester. Jan van Dun Jan van Dun, Etten-Leur EVEN VOORSTELLEN. Wie ben ik:Eugène F.H.C. van Dun. Als oudste op een na (in leeftijd) ,en de voorlaatste ,van het huidige bestuur van onze vereniging die zich “voor wil stellen.” Ook ik ben een geboren Utrechter, net als medebestuurslid Lèon, een volle neef, en ik ben sinds 1990 , “ terug “in het voorvaderlijke Brabant. En dat bevalt goed. Ik ben dus een Van Dun , van de Goirle’se-tak.Mijn wieg stond dus in Utrecht alwaar ik op 3 februari 1943 werd geboren als 5e in de rij na vier zusters en voor mijn jongere broer Antonius H.W.M. 26-4-1946. Mijn vader, Antonius Hubertus, geboren 3 januari 1905 te Rotterdam, is op vrij jonge leeftijd overleden toen hij 46 jaar was en ik 8 jaar.Ik ben vernoemd naar mijn “Bossche”grootvader Eugène François Hubertus Cornelis geb.12-121873 te ’s-Hertogenbosch. Mijn kinderen Charles G A, 03-02-1967, Eugène,FHC 1-12.1968 en Suzanne 24 –3-1970 en kleinkinderen: Sanne N.Willemse,25-5-1998,Fleur,Mvan Dun,3 oktober 1999, en Luna van Dun. De ouders in omgekeerde volgorde ,oudste kleinkind van jongste kind, en het jongste,klein kind van oudste kind. Wat doe ik: Sedert 20 jaar 5

heb ik een administratiekantoor aan huis, nu dus in Boxtel, en verzorg voor midden- en kleinbedrijf de loon- en/of financiële administratie , jaarverslaggeving en belasting aangiften.In het bestuur ,als bestuurder zonder portefeuille, vanwege drukke beroepsmatige werkzaamheden beperk ik me tot ondersteunende werkzaamheden.Samen specifieke en met neef , Léon, heb ik me bezig gehouden met o.a. het voorbereiden van de juridische status van de vereniging,deeltaak-ondersteuning organiseren van de familiedag,adviseren , offerten is ook dat namen waarvan ik vroeger wel hoorde ,doch niet wist in welk verband , gaan nu leven, jammer erg laat, maar “beter laat als nooit “ Ook dat, kan elk ander lid overkomen, maar dan moet er wel materiaal worden aangeleverd. Eugène. Eugène van Dun uit Boxtel opvragen o.a.met betrekking drukwerkadvertenties “DunDoenerij”, bestuur vertegenwoordigen bij speciale gelegenheden in “mijn” regio. Voor nu en in de toekomst deeltaken voor acties ten behoeve van de teraard net als van elk lid wordt verwacht, “knippen van Familie berichten” en of artikelen in de pers betreffende “van Dun”, Zoals de leden welke de familie- dag hebben bezocht, is het verzamelen van die familie gegevens zeer belangrijk en heel leuk vooral als die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van misschien ook wel Uw familie( tak) genealogie. Daarom stuur zo veel mogelijk materiaal naar de secretaris, zeker als U er vanaf wil, en is dit niet het geval, laat dat weten , U krijgt het dan na het maken van een kopie teruggestuurd. Ik heb het als zeer speciaal ervaren ,dat ik een in onze familie(tak) onbekende foto van mijn grootvader heb gekregen, en die van een oudoom Carolus en nazaten. Het aardige daarvan 6 FV.en uiVAN DE WEBMASTER. De mensen die regelmatig onze site bezoeken weten het natuurlijk al een hele poos, de mensen die zo af en toe kijken daarvan weten sommige het wel andere wederom niet. Maar de naam van onze site is een tikkeltje veranderd. Er zit geen streep meer door en de Com is verandert door NL en dat zijn we toch ook. Dus we zoeken naar vandunstamboom.nl Dat is voortaan onze site. Waarom dat nu weer? Wel, als bestuur gaan we ervan uit dat 1 foto meer zegt dan 10 verhalen en omdat u bij ons veel foto’s kunt zien waren we uit ons vel gegroeid en moesten we groter worden dat is heel simpel de reden, dus tot ziens in het gastenboek. KVD IN GESPREK MET: Sven van Dun. Sven werd geboren op 7 februari 1989 te Tilburg. Hij heeft op de vrije school gezeten en studeerd nu aan de Norbertus zijn 8e jaar kreeg hij een passie voor darten en stond dan uren voor het dartbord te trainen. Zijn vader Frank vindt darten ook leuk en dus werd een deel van de huis k am er aangepast als Sven van Dun, NK darten asp. mavo. Vanaf

Frans van Dun van “In gesprek met” “dartcentrum.” Sven is gaan trainen bij T.D.V.(Tilburgse Dart Vereniging) en al snel was duidelijk dat hij veel talent had voor deze sport. Het 8 jarige mannetje nam meteen een beker mee naar huis, er volgden nog meer bekers zodat iemand in de familie toch maar een speciale bekerkast heeft gemaakt. Deze bekerkast werd al heel snel, veel te klein. Sven is sinds juni 2003 lid van het Nederlandse Jeugdteam. Aangezien Sven gewoon naar school moet en dus ook moet studeren, kan hij niet meer “met zijn pijlen naar bed gaan” maar hij is er nog erg actief mee. Ook is dit steeds drukker wordende baasje een begaafde toneelspeler ( net als zijn vader) en wil snel bij de toneelgroep D.O.T.O échte rollen gaan spelen.Dan heeft hij ook nog vrienden die hij wil zien, dus je zou je kunnen afvragen hoe hij zo ver kan komen met darten. Welnu, dat is puur omdat deze jongeman het wil. Hij zet er zich ontzettend voor in en wordt alleen maar beter. Zijn uiteindelijke doel is het spelen bij de Embassy. Wij twijfelen er niet aan dat hij dit gaat halen wanneer hij zich op deze manie r blijft inzetten. Zoals het Brabants Dagblad ook al schrijft, we hebben hier te maken met Sven met zijn grootste en mooiste bekers een “natuurtalent” Hierbij een aantal spraakmakende overwinningen Sven op een rijtje: van Nederlands kampioen seizoen 2002/2003 bij de Aspiranten Europees kampioen in juli 2003, goud in de koppelwedstrijd en 2 x goud met het gehele Nederlandse team. 1e plaatsen en dus 4 titels bij de wedstrijdenvoor het nederlands kampioenschap. In Den Haag, Emmen, Tesamen met de groten van England. Delft en ook in zijn woonplaats Tilburg. De afgelopen jaren is hij 3 x Tilburgs Kampioen geworden, zowel bij de aspiranten als bij de junioren tot 18 jaar. Van 30 oktober tot 2 november deed Sven mee aan het Winmau World 7

8

9

Masters toernooi in Engeland, dit toernooi is op een na het belangrijkste toernooi na de Embassy. Dit toernooi is niet zo goed verlopen, Sven heeft in de 2e ronde verloren van een Engelse jongen. Maar het was wel een hele ervaring om op stap te zijn met de grote jongens van het Nederlandse team. Degene die bekend zijn met het darten op televisie, kennen ongetwijfeld de leider van het Engelse Team wel, n.l. Martin Adams. Sven heeft ook tegen hem gespeelt op een demonstratietoernooi. De (dikke) scheidsrechter Martin Fritsmorris was hierbij ook aanwezig. Sven heeft wel van hem verloren maar het was een hele leuke ervaring op zich, met een mooie foto als afsluiter. Omdat Sven nu Nederlands kampioen is bij de aspiranten zal hij ook in het buitenland gaan spelen. Dit is erg kostbaar, om deze kosten te dekken is Sven op zoek naar sponsors. Sven zal zijn best doen om deze geldschieters trots op hem te laten zijn. Tot de volgende “in geprek met” Groeten Frans Rosmalen LEKKER VLEES! Nu weer eens wat anders want de van Dunnen zijn van alle markten thuis. Slagerij Van Roessel valt weer in de prijzen. Na het verkrijgen van het Hofleverancierschap is Slagerij Van Roessel uit Waalwijk opnieuw in de prijzen gevallen. Anneke van Dunvan Roessel werd benoemd tot Meesterslager. Met deze prestigieuze titel is Anneke de eerste vrouwelijke Meesterslager van Nederland geworden. Binnen het ambachtelijke slagersvak is de titel Meesterslager de hoogste graad van vakbekwaamheid in ons land. Begin april reikten Meesterkok Cas Spijkers en de voorzitter van het Gilde van Nederlandse Meesterslagers aan dertien ambachtelijke slagers de felbegeerde titel uit. Anneke van Dun-van Roessel is één van de slagers die alle acht de vereiste certificaten hebben behaald. Ook doorstond ze de Meesterslagerproef met goed gevolg. Zoon Dennis – ook Meesterslager - sleepte op de toonaangevende Freshfood-vakbeurs bovendien diverse prijzen in de wacht. Tijdens Freshfood 2003, de internationale vakwedstrijden die in april in Utrecht plaatsvonden, werden maar liefst vijf van zijn producten bekroond. De vakwedstrijden zijn georganiseerd door SVO, het opleidingsinstituut voor de vleessector. Honderden versspecialisten uit negen ver10

schillende landen stuurden in totaal ruim 2000 producten in. Dennis behaalde prijzen voor zijn pastrami, rookvlees, lentepaté, leverworst en fijne rookworst. Een erkenning door de jury van de kwaliteit van de producten en het vakmanschap van de versspecialist. Natuurlijk liggen de bekroonde producten voor de liefhebbers klaar in de winkel van Van Roessel in De Els. NOTULEN algemene ledenvergadering Familievereniging Stamboom Van Dun d.d. 27 september 2003 te Tilburg Aanwezig: Bestuur bestaande uit; Robert, De familie artikelen vonden gretig aftrek. Kees, Jan, Frans, Eugène en Léon. Leden; Zie aanwezigheidsregister. 1. Opening door voorzitter, Robert van Dun neemt het woord en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan de afvaardiging van de Belgische zustervereniging. Verder een hartelijk welkom aan Ton van Dun (mede initiatiefnemer vereniging) en aan Hennie van Dun (ontwerp website). Op de locatie waarin wij vandaag zitten is Hennie werklocatie. Tenslotte een woord van dank aan de muzikant Peer van Dun die deze dag zal opluisteren. Er wordt door de voorzitter melding gemaakt van een totaal ledenbestand van ca. 100 leden. Grote afwezige zowel in het ledenbestand als op deze familiedag is de jeugd. De voorzitter memoreert dat deze vereniging de jeugd gewoonweg niet aanspreekt. Een woord van waardering gaat uit naar Kees van Dun (secretaris) welke enorm veel vrije tijd in de vereniging stopt. 2. Notulen vorige vergadering (12-10-2002) , De notulen zijn voor de vergadering uitgereikt. Inhoudelijk en tekstueel zijn er geen op-of aanmerkingen. Hiermede zijn de notulen officieel goedgekeurd. 3. Financieel jaarverslag, Jan van Dun licht als penningmeester de begroting 2004 toe. De begroting 2004 resulteert in een begroot overschot van € 290. Er zijn geen op-of aanmerkingen van de leden. Hiermede is de begroting 2004 goedgekeurd met dank aan de penningmeester. Het te verwachten positief resultaat over het eerste boekjaar eindigende 31 december 2003 bedraagt € 15. De contributie voor 2004 blijft ongewijzigd. Er worden twee leden voor de kascontrolecommissie gevraagd. Tijdens de vergadering hebben twee leden zich aangemeld. Het betreft Ton van Dun, PC Hoofdstraat, Breda en Willie van Dun, Bisonstraat te Breda. 4. Lunchpauze, 5. Presentatie Ton van Dun , Er wordt melding gemaakt van circa 9.350 personen welke in het databestand geregistreerd staan. De bestuurstafel. Het computerprogramma van Ton kan 10.000 personen aan, dus er zal naar een andere oplossing geke11

ken moeten worden. Inmiddels zijn 13 takken in kaart gebracht, waarbij de Goirlese tak veruit de grootste is met 3.691 namen. De tak van Chaam beslaat thans circa 1.000 namen. De tak van Jan Hendrik van Dun (Dunnees) wordt waarschijnlijk gekoppeld aan die van Chaam. Die van Oirschot loopt vast. Verder worden de 3 takken uit Hilvarenbeek genoemd (Biemans, van de bijen , gaat terug tot jaartal 1750) , Hoge en Lage Mierde (tot 1430) en de Antwerpse Van Dun. Tenslotte wordt melding gemaakt van de toekomstige uitgave van het boek van Sjef van Gils. 6. Presentatie door Kees van Dun (secretaris) omtrent de familie van Dun uit Moerdijk, Kees houdt wederom een boeiend betoog nu over een specifieke familie met een oorsprong in Moerdijk. Het gezin bestond uit 14 kinderen, welke ook grotendeels aanwezig zijn op deze vergadering. De leden krijgen via Kees een kijkje in de keuken van de digitale archiefmogelijkheden. 7. Rondvraag , Er wordt gevraagd hoe men met familieberichten uit de krant e.d. moet omgaan. De procedure is dat deze berichten direct naar Kees van Dun (adres zie DunDoenerij) gestuurd moeten worden. Deze worden centraal gearchiveerd op geboortedatum. In de toekomst zal zoveel mogelijk in digitale vorm worden bewaard i.v.m. het verouderingsproces van krantenberichten. Tenslotte spreekt een lid dankzegging uit voor het uitgevoerde werk van het bestuur, waarvan akte. 8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een wel thuis. UIT DE OUDE DOOS. Soms snuffelt men in een oude doos een boek of ergens op het internet en als men dan iets wil weten tik je een naam in en je komt de meest vreemdsoortige zaken tegen. Zoals jullie wel of niet weten woonde onze familie in het de jaren 15– 1600 in het gehucht DUN een paar kilometer ten zuiden van Hilvarenbeek dicht bij het dorpje Esbeek en het is daar op de heide en in de bossen ver verlaten van een 12 groter dorp of stad dat er nogal eens wat gebeurde wat dan door de schepenen (rechterbestuurders) van Hilvarenbeek beslecht moest worden. Een aantal interessante en/of bijzondere heb ik voor u uitgezocht. KVD Plaats: Diessen. Personen: Nicolaes Otten en Hendrik Sweens schepenen, verklaren dat zij inspectie hebben gedaan op verzoek van Jan Jacob Beersmans en Jan van Dun genuchte de bezaaide landen onder Diessen, betreffende de schade door de hagelslag van 24 juni 1680 welke een schade van tenminste 1500 gulden heeft aangericht. Datum: 16 10 1680. Bijzonderheden: belasting. Zo ziet dat men zelfs toen al belasting kwijtschelding danwel verlaging kon krijgen(red). Plaats: Hilvarenbeek Personen: Cathalijn en Maria van Jansen van Dun verklaren dat op zondag 3 november ten huize van hun vader Mathijs Janssen van Dun zijn geweest Bastiaan Verschuren en mr Francois chirurgijn beide inwoners van Poppel, welke hebben zitten drinken aldaar waarna zij woorden hebben gekregen, messen hebben getrokken, met een stoel de vechters uiteen gedreven werden, de een de ander bedreigende met moord, mr Francois onder zijn zijn borst gewond geraakt was Datum: 08 11 1680. Bijzonderheden: mishandeling. Ook toen al was drankmisbruik een gevaar voor de samenleving, want niet iedereen wordt vrolijk van de alcohol. Binnen 5 dagen voorkomen daar kan men heden tendage nog heel wat van leren.(red) Plaats: Hilvarenbeek. Personen: Verschenen voor Thieleman Lemnius en Christoffel Dawans schepenen van Hilvarenbeek, Jan Adriaens inwoner van Lage Mierde oud ca 27 jaar, Peeter Willem Schellekens inwoner van Hilvarenbeek oud ca 23 jaar beide eendrachtig getuigde verklaren op verzoek van Adriaen Leendert Dawans en Peeter Willem Adams als momboiren(=voogd.red) van Jan onmondige zoon van Hendrick Verbanith. De attestanten beide wo

Het bestuur van FamilieVereniging Stamboom van Dun wenst alle van Dun’s, van Dunne, van Dunné, van Dunem, Biemans en alle andere mogelijke verbasteringen van deze naam alsook alle aangetrouwden en allen die ook maar iets met onze familie van doen hebben, Heel fijne feestdagen en een heel voorspoedig en gezond 2004 en dat het u moge brengen wat u ervan verwacht. Robert, Kees, Jan, Eugène, Frans en Léon van Dun 13

nende als dienstboden, bij Peeter Hendrick Verbanith hun meester hebben gezocht en gegraven op de gracht tussen sussersbeemd en een heiveld toebehorende aan de kinderen Jan Otten tot Dun, waar Peeter Hendrick Verbanith geld had begraven in een blauwe bierpot. In die pot zaten 4 goudstukken en nog zilvergeld Datum: 31 01 1685, Bijzonderheden: pot geld. De oude sok was dus nog niet in de mode(red). Plaats: Esbeek. Personen: Verschenen voor Peter Bruers en Peter van Trier schepenen van Hilvarenbeek, Jan Mathijssen van Dun, hoevenaar van de hoeve genaamd Tulder, verklaarde dat op 14 januari om 18.00 in zijn huis zijn gekomen zes Spaanse ruiters, welke er een uur zijn gebleven, daarna door een partij van deze geunieerde Nederlanden zeggende in het kwartier van Breda zijn gekomen en de nacht daar door brengende, de volgende dag vertrokken rond het middaguur en de zes Spaanse ruiters meegenomen hebbende naar Hilvarenbeek. In Hilvarenbeek aan gekomen gevraagd aan de borgemeester of regenten verzocht om te presteren tot laste en koste ven de gemeente, welk door de regenten is afgeslagen.Datum: 16 01 1690. Wat moeten die spaanse ruiters zover van huis in ons koude kikkerland?(red). Bron: Gemeente Tilburg, nadere toegangen Hilvarenbeek. Bewerkt door Ad Hoozemans. FAMILIARIS Het is een treurige periode die achter ons ligt, maar liefst 3 leden in de kracht van hun leven gingen van ons heen. Wij wensen alle achtergeblevenen veel kracht en sterkte om deze moeilijke tijden te doorstaan. Op 1 augustus ging Johannes Cornelis Adrianus van Dun van ons heen. Als geboren Bredanaar heeft in berg gewoont. Wij wensen 14 ruim 30 jaar met veel plezier Ineke, de kinderen en de andere familie veel sterkte in de komende dagen. Op 17 september, na 2 jaar sukkelen Cornelis Wilhelmus Franciscus van ging Dun van ons heen. Hij was een geboren en getogen inwoner van Boxtel. Wij wensen Jeanne, de kinderen en andere familieleden veel sterkte voor de komende dagen. Het was 30 november nog maar enkele weken geleden, toen ons het droevige nieuws bereikte dat Petrus Cornelis Maria van Dun uit Galder ons heeft verlaten, 56 jaren jong was Piet. We wensen zijn Vrouw Corry , de kinderen en familieleden eveneens veel sterkte vooral in de komende dagen waarin een zo groot gemis dubbel hard aanvoelt. BRABANTSE WIJSHEDEN. Praoten zonder denken is schieten zonder mikken. Bezint eer ge begint, of: Eerst nadenken voor men de mond voorbij praat. As de vlierbessen rèèp zien schèèten alle lijsters pèèrs. Tegen de natuur hebben we niets in te brengen of: Iedereen is afhankelijk van de omstandigheden, of: Iedereen is afhankelijk van vraag en aanbod. hij toch GeertruidenBòmke gròòt, planterke dòòd. Sommige zaken nemen zoveel tijd, dat de initiatiefnemer er geen profijt van heeft. ‘n Vliegende kraai vènt aaltij wè. Als je er maar op uittrekt, ontdek je van alles.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication