0

Jaargang 4—editie3—december 2005 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Voorzitter: Léon van Dun uit Beesd. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven. Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. Lid: Lid: Ad Potters– van Dun uit Breda. Eugène van Dun uit Boxtel. tel. 0345-68 21 02 tel. 0316-26 44 19 tel. 076-501 60 95 tel. 076-565 06 35 tel. 0411-68 34 27 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon. Van de nieuwe voorzitter/ Nieuw bestuurslid. Van de secretaris/ Familie van Dun. Onze grootste en onbekendste tak. Kwartierstaat Antonius van Dun, geb. 19-01-1872 Erik van Dun Verhaaltje/Henricus van Dun Notulen Nieuwjaarswens/Uit de oude doos Familiaris. Adverteerders Redactie: Vormgeving: Patricia van Dun 3 pag. pag. pag. pag. Pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 6 8/9 10 11 12 pag. 13 14 15 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, Duiven Eugène van Dun

overleden aan overigens verschillende ziektebeelden. Mijn drie zussen zijn nog in leven. Sedert mei 1984 heb ik een eigen praktijk hobby’s aan huis als zelfstandig accountant te Beesd (in de Betuwe). Mijn en liggen vooral op sportgebied. Ik doe in mijn vrije tijd aan hardlopen (kwart halve marathon), waarbij ik jaarlijks drie of vier recreatielopen in die Léon van DUN, Beesd VAN DE NIEUWE VOORZITTER. Beste leden, Op de algemene ledenvergadering van 1 oktober 2005 is er een nieuwe voorzitter gekozen als opvolger van Robert die vanwege diverse privé omstandigheden zijn functie heeft moeten neerleggen. In de vorige DunDoenerij heeft de oud-voorzitter een profiel voor die functie beschreven. Alhoewel ik niet aan alle eisen voldoe (ik ben geen echte Brabander), ben ik desalniettemin gekozen als uw nieuwe voorzitter. Een korte introductie is op zijn plaats: Tijdens de 1e informatiebijeenkomst van 12 januari 2002 heb ik mij beschikbaar gesteld als bestuurslid van de toen nog op te richten familievereniging. Vervolgens heb ik vanaf de start binnen het bestuur van de FVS van Dun meegedraaid als algemeen bestuurslid. Vanuit mijn professie heb ik in de afgelopen 20 jaar in vele besturen meegedraaid. Momenteel heb ik naast deze bestuursfunctie nog twee ander bestuursfuncties. Een stukje persoonlijk Ik ben geboren Utrechter (1957) en kom uit een gezin van 6 kinderen. Naast het gegeven dat mijn ouders reeds overleden zijn (moeder 1983 en vader 1996) heb ik ook mijn twee broers verloren (1989 en 2001). Het bizarre hiervan is dat beide op 45-jarige leeftijd zijn 4 afstanden probeer te lopen. Ik hoop de komende tijd mijn verdere bijdrage te kunnen verlenen aan de familievereniging. Léon NIEUW BESTUURSLID Beste allemaal Bij de laatste familiebijeenkomst heb ik mij kandidaat gesteld als bestuurslid, en ben ik door alle aanwezigen aanvaard, hierbij wat persoonlijke gegevens. Ik ben geboren 1 maart 1932 te Moerdijk gemeente Hoge en Lage Zwaluwe. Jan van Dun onze penningmeester is een van mijn 5 broers, daarnaast heb ik nog 8 zussen. Ik ben getrouwd met Albert Potters in 1963. We hebben 4 dochters rep. 41, 40, 38 en 36 jaar oud. Ook ben ik zeer gelukkig met onze 5 kleinkinderen. Van beroep was ik verpleegkundige. Hopelijk zal ik als nieuw bestuurslid positieven inbreng hebben. Ad Potters- van Dun

VAN DE SECRETARIS Het was 12 januari 2002 toen Ton uit Ulvenhout alle geïnteresseerden bijeen had geroepen voor een samenkomst in café Rompa te Ulvenhout. Het was op dit moment dat 6 mensen zeiden, JA wij willen. 5 Weken later om precies te zijn 23 februari 2002 vond in Motel Vught de eerste bestuursvergadering plaats. Dit is tevens de oprichtingsdatum van onze vereniging. Nu bijna 4 jaar later gaan 2 van deze voortrekkers het bestuur van de vereniging verlaten. Rob uit Leusden als voorzitter en Frans uit Rosmalen als algemeen lid. Mede dank zij hun is de vereniging geworden tot wat zij nu is. Financieel gezond en vol met ideeën, al zijn deze ideeën niet altijd uitvoerbaar en moeten we roeien met de riemen die we hebben, regelmatig komt ons periodiek uit, waarin menig verhaal van Frans terug te vinden is. Beiden hebben ieder voor zich om persoonlijke reden opgezegd niet in het laatste omdat ook onze statuten eisen dat er jaarlijks 2 mensen zich verkiesbaar stellen. Wij zullen Robert en Frans node missen. Frans kon helaas door drukke werkzaamheden niet op de familiedag aanwezig zijn en kreeg zijn afscheidscadeau thuis overreikt.(zie foto) In bestuurlijk overleg was besloten dat Eugène dit zou doen. Hij werd bijzonder hartelijk ontvangen door Frans en zijn echtgenote. Zij hadden een gezellig gesprek waarbij naar voren kwam dat Frans met zijn zoon succesvol aankomend TVsterren bij de reclameTV voor de “Radio 4daagse” geworden zijn. Ook deze maand zijn zij nog meerdere malen op de Nederlandse TV te zien. Frans was zichtbaar verrast met het mooie cadeau. Het voltallige bestuur wenst beide heren heel veel succes en sterkte voor in de toekomst, hoopt dat ze nog heel lang lid blijven. Bedankt voor jullie inzet en mag de toekomst dat brengen wat je ervan verwacht. KvD FAMILIE van DUN Zoals gewoonlijk maakt Ton onze genealoog op de Familiedag de verzamelde gegevens bekend zoals deze op dat moment bij ons aanwezig in zijn bestand aanwezig zijn. Om ook de leden die jammer genoeg om welke reden dan ook niet op de Familiedag aanwezig konden zijn toch van deze informatie te voorzien volgt hier het overzicht zoals de situatie op 1 oktober was: De database bevat 14.250 personen waarvan er 5.237 de naam “van Dun” dragen.Er zijn op dit momenteel 13-tal groepen (takken). De grootste is de bassis-stam uit Goirle(lees Esbeek/ Dun) met 4.821 personen en 21 generaties. Hierna volgt Chaam met 949 personen en 17 generaties. De derde grote tak is die van Oirschot met 314 personen en 14 generaties. De wat kleinere takken komen in 1400 uit Hilvarenbeek met 68 personen en 7 gene5

raties. Ook uit Hilvarenbeek komt in 1500 de fam. Swolfs met 62 personen. In 1450 hebben we nog een stukje van 17 personen in Hilvarenbeek. Evenzo uit dezelfde plaats in 1600, 16 personen, 1650 15 personen en nogmaals in 1650 nog een groepje van 11 mensen. In Lage Mierde hebben we in 1500 nog een groepje mensen van 16 mensen. Van al deze personen uit Hilvarenbeek en Lage Mierde hebben we meer dan goede hoop dat we deze aan kunnen sluiten als de schepenregisters (1400-1500) uit Hilvarenbeek helemaal in kaart zijn gebracht. Er blijven dan waarschijnlijk alleen de grote takken over. Tevens hebben we dan nog de takken die door de loop der tijd een eigen naam zijn gaan voeren. Dit zijn uit Hilvarenbeek de tak Biemans met 172 personen en uit Baarle-Nassau de tak van Dunné met 123 mensen. En natuurlijk die hele grote tak “van Dunem” uit Angola. Op een andere plaats in dit boekje leest u er meer over. Tot zover de gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Wilt u iets meer weten over u eigen afkomst schroomt u zich niet en wendt u zich tot onze genealoog of secretaris zij helpen u graag verder. Helaas kunnen wij uw niet het gehele bestand verstrekken want dat komt straks in het grote van DUNNENboek te staan. Voor wat betreft het boek dit heeft toch wat meer voeten in de aarde dan in eerste instantie werd verwacht. Het is ontzettend veel en moeizaam werk om de schepenenregisters door te vorsen. Het is oud, slecht handschrift, vervaagd etc maar men leest nog steeds terwijl men de witte handschoentjes aanheeft en we komen steeds meer te weten. Ton bedankt voor je verhelderende verklaring en vol goede moed wachten wachten we af. KvD ONZE GROOTSTE EN ONBEKENDSTE FAMILIETAK In Eindhoven had ik enkele weken geleden een ontmoeting met Joao Van Dunem dos Reis. Joao is Process Development Engineer bij LG Philips Displays Netherlands in Eindhoven. Dit is een joint-venture van Philips en het Koreaanse LG op het gebied van ontwikkeling en productie van TV schermen. Deze 6 joint-venture heeft worldwide 6 fabrieken, onder andere in India, Mexico en Brazilië. Voor kwaliteitscontrole bezoekt Joao deze fabrieken regelmatig, zodat hij erg vaak in het buitenland verblijft. Wie is nu Joao en wie is deze onbekende familietak? Hiervoor moeten wij teruggaan naar 25 augustus 1641 als een vloot van 18 schepen van de West Indische Compagnie onder bevel van admiraal Cornelis Jol de stad Luanda in Angola op de Portugezen verovert. In de stad bevindt zich ook Balthazar van Dunne (Dunem in het Portugees), een Vlaamse koopman. Deze is getrouwd met een Portugese vrouw en mag van de veroveraars in de stad blijven vanwege zijn “Hollandse achtergrond”. Waarschijnlijk nog belangrijker is dat deze Balthazar een zeer vermogend en invloedrijk persoon is. Inmiddels hebben wij ook achterhaald, dat hij een ridder was van de Orde van Avis, een zeer belangrijke Portugese ridderorde. Ook blijkt dat reeds zijn vader met een Portugese vrouw getrouwd was met de naam Pimenta. Hij ondertekent dan ook met Vandunem-Pimenta. In Portugal is het gebruikelijk om ook altijd de naam van je moeder toe te voegen. Helaas hebben wij tot op dit moment niet kunnen

achterhalen waar Balthazar op onze familiegegevens aansluit. Probleem is, dat hij waarschijnlijk al in Portugal geboren is, gezien zijn Portugese moeder. Ook kennen wij niet de naam van zijn vader er zijn uit deze periode geen doopboeken aanwezig. In de Vlaamse archieven heb ik dan ook nog niets kunnen vinden. Onze hoop is nu op Joao gevestigd omdat hij een afstammeling is van Balthazar. Over zijn familie is enkele jaren geleden een historische roman verschenen getiteld “Een roemrijke familie” van de Angolese schrijver Pepetela, die hiervoor onderscheiden is met de Prince Claus Award. Het is een roman, maar de historische vermeldingen zijn juist. Joao is geboren in 1978 in Angola in de hoofdstad Luanda. Zijn vader is Joao dos Reis en zijn moeder een Dunem. Reeds op jonge leeftijd vertrok hij naar Portugal, waar zijn moeder nog steeds woont en Joao ook een eigen huis bezit in Lissabon. Als tiener woonde hij ook enkele jaren in België. Sinds 2000 is hij nu bij LG-Phlips werkzaam. Hij spreekt zelfs een beetje Nederlands. Joao is erg geïnteresseerd in zijn familiegeschiedenis, maar beperkt zich vooral tot de laatste 3 generaties . Dit is al moeilijk genoeg, gezien het feit, dat zijn grootvader een groot gezin had, met daarnaast nog 3 bijvrouwen, met een groot aantal bastaarden, die ook allemaal de naam Tune gekregen hebben. Wel heeft Joao mij toegezegd in het archief van Lissabon onderzoek te doen naar de vroegst bekende feiten. Dit is de vermelding in het boek “El martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo” van een broer van Balthazar genaamd Willem getrouwd met Antonia Cardosa. Deze had 2 dochters waarvan een genaamd Theresa gedoopt zou zijn in 1648 in Lissabon in de Lorette kerk, die helaas bij de grote aardbeving verwoest is. Deze Theresa zou gehuwd zijn met captain Juan Carillo en ook in Luanda zijn gaan wonen. Ook moet het mogelijk zijn via de archieven van de Orde van Avis meer te weten te komen over Balthazar zelf. Ik ben erg benieuwd wat dit onderzoek zal opleveren. Joao is de ideale persoon hiervoor. Hij spreekt Portugees en heeft een huis in Lissabon. Tot slot wil ik zeker nog vermelden dat Fonny van Dun in zijn Eerste Dunboek een uitvoerig artikel gewijd heeft aan deze familie Dunem in Angola. In Angola zelf is sinds 2002 de rust teruggekeerd na een jarenlange bloedige strijd tussen MPLA en Unita. Mijn plan om samen met enkele van Dun’s Angola te bezoeken heb ik voorlopig in de ijskast gezet na dit gesprek met Joao. Het land heeft 10.300.000 inwoners en 18.000.000 landmijnen. Het binnenland is daardoor onbereikbaar over de weg. Vanwege de grote armoede is de situatie ook erg gevaarlijk en geldt een officieel negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt voor de kust nu zeer veel olie gewonnen, maar de vraag is of de opbrengst daarvan ook naar de infrastructuur gaat. De van Dunem’s hebben veel regeringsinvloed. Wie weet ???. Wij houden U op de hoogte. Ton van Dun. Ulvenhout 7

8

9

ERIK van DUN Seminariegebouw gaat nieuwe periode in. Lijkt het maar zo of is er wat veranderd in het seminariegebouw? Komen de broodjes van een andere bakker? Zie je er meer en nieuwe gezichten? Wie de indruk heeft dat er een nieuwe wind waait in het gebouw van de OudKatholieke Kerk in Amersfoort heeft gelijk. Uw redactie toog naar Amersfoort en trof daar een jonge, initiatiefrijke beheerder en een enthousiaste beheerscommissie. Erik van Dun heet hij, de nieuwe beheerder sinds september vorig jaar. Toen de vorige beheerder opzegde, was er een de vacature voor 24 uur, met woonruimte. Kerncompetenties: flexibele en praktische instelling, doener en denker. Erik brengt nog meer mee: een opleiding commerciële economie, twee rechterhanden en een positieve instelling. "Het kwam voor ons op het goede moment", vertelt hij. "Angelique, mijn partner, en ik wilden gaan samenwonen, ik zocht nieuw werk en dit werk past precies bij mij. Nu ik het een half jaar doe, blijkt dat ook wel. Ik vind het leuk en zit hier prima op mijn plek." Hang naar verleden Dat enthousiasme wordt gedeeld door de leden van de beheerscommissie, voorzitter Gerard Schutte, secretaris Arno van der Steen en penningmeester Johan van der Laan. "Er waait hier inderdaad een nieuwe wind, we kijken weer vooruit en zien een goede toekomst voor het gebouw", meent dit driemanschap. Gerard Schutte herinnert zich de begindagen van de beheerscommissie in 1999: "Voor veel mensen in de kerk betekent dit gebouw veel. Dat bleek wel toen we overwogen om de slaapkamers op te heffen. Die werden per slot van rekening maar twee keer per jaar gebruikt. Maar dat riep een golf van protest op. Ook was er verzet tegen het vragen van huur. Maar dat alles staat op gespannen voet met een gezonde bedrijfsvoering. Het gebouw kost geld, veel geld en wil je het in stand houden, dan moet je een sluitende exploitatie hebben." Penningmeester van der Laan vult aan: "Zo'n vijf jaar geleden nog was het gebouw verliesgevend. Bovendien hadden we te maken met achterstallig onderhoud. We stonden toen voor de opdracht dit om te buigen: we moesten een sluitende begro10 ting zien te krijgen en het gebouw moest verbeterd worden. Voor de lange termijn is dat immers het beste, onroerend goed dat je onderhoudt en exploiteert levert uiteindelijk het meeste op. Zoals gezegd viel de aanpak niet bij iedereen in goede aarde, was soms zelfs pijnlijk. Maar we zijn er wel in geslaagd uit de rode cijfers te komen. We moeten voorzichtig met het geld omgaan, maar we draaien nu positief. En heel wat nieuwe huurders weten de weg naar de Wilhelminalaan te vinden". `Onderhouden en bijdragen' "Ook "De Stichting Woonklimaat Stationsplein vergadert tegenwoordig hier", vertelt Erik terwijl hij het koffiezetapparaat nog eens vult. "En dan heb ik nog een voorstel om het souterrain beter te gebruiken en voor een klein deel te verhuren." Cateren, plannen, onderhoud plegen, administreren en ondertussen denken hoe het beter kan. Begrijpelijk dat de beheerscommissie de toekomst positief tegemoet ziet met dit nieuwe elan. Toch is er ook behoedzaamheid. Johan van der Laan: "Intern zijn we nu bij. We hebben een redelijk huurbestand en een goede exploitatie, maar er zijn nog veel investeringen nodig.

Er mag dan veel veranderen in ons gebouw in Amersfoort, sommige dingen zijn nog net als vroeger. De schilderijen van Port-Royal, de linnenpers, de inrichting van de refter, het kastje op de gang boven waar je als kampleider tijdens weekenden 's nachts op weg naar de wc tegenaan liep. En natuurlijk de naam. Want het mag dan het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk heten, het is en blijft ons seminariegebouw. Mary Hallebeek VERHAALTJE Als je iemand vraagt, schrijf eens iets voor ons boekje “Dundoenerij” dan kijken ze je vaak aan alsof ze het Keulen horen donderen. Maar wie heeft er vroeger niet op school opstellen of verslagen moeten schrijven met alleen maar een kroontjespen. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden natuurlijk veel uitgebreider. Zo werd ik laatst opgebeld door Eugène die was telefonisch met een lid in contact gekomen en laat nu net zijn dochter een werkstuk voor de stamboom onderzoek afgerond hebben. Jammer genoeg kunnen we niet het hele werkstuk laten zien, maar het verhaal hoe een jong meisje tegen haar opa aankijkt is zeer leuk en mooi geschreven, haar cijfer was dan ook een tien. Wie volgt met het volgende verhaal? KvD HENRICUS PETRUS JOHANNES VAN DUN Als er gevraagd word naar Henricus Petrus Johannes, dan krijg je meteen te horen: ohhh Opa Harrieke. Omdat er meerdere Harry’s in de familie waren, kreeg hij de bijnaam Harrieke. Ook word hij beschreven als een klein dik manneke, met vaak een strenge blik in de ogen. Henricus Petrus Johannes( roepnaam Harry) werd geboren op 8 november 1842 te Tilburg. Zijn vader was bakker en zijn moeder hielp mee in de bakkerij en de winkel. Al vanaf dat hij klein was lag ook zijn passie bij het bakken en hielp hij mee in de bakkerij. Het was dan ook te voorspellen dat hij zijn vader opvolgde en de bakkerij in Kaatsheuvel overnam. Als kind heeft hij alleen het basisonderwijs gevolgd, omdat het al zeker was dat hij bakker zou worden en daar hoefde hij niet speciaal voor een opleiding te volgen. Later trouwde hij met Elizabeth Muscus. Dit huwelijk hield slechts maar een paar jaar stand, omdat zij toen kwam te overlijden. In dit huwelijk kreeg hij 2 kinderen, Catoo en Jan van Dun. Niet veel later hertrouwde hij met de 10 jaar jongere Anthonetta Stevens (ook wel oma Netje genoemd), geboren op 27 februari 1852 te Reuzel. Samen kregen ze 5 kinderen, Chef, Bertus, Anna, Marie en Petrus van Dun. Henricus wilde niet dat ook zijn kinderen zich op het bakken zouden richten, omdat hij vond dat ze iets veel beters verdienden. Hij liet daarom ook zijn jongste zoon Petrus, in ‘n leermakerij werken. Maar Petrus wilde dat helemaal niet, want ook hij wilde net als zijn vader graag bakker worden. Hij werd opgeleid tot leersnijder en moest dag in en dag uit leer snijden. Op een vrijdagmiddag na 1 week in de fabriek gewerkt te hebben, stond hij aan het einde van een lange gang en riep zijn vader. Toen zijn vader kwam smeet hij het dubbeltje wat hij die week verdiend had, naar hem toe en zei: ‘Hier hedde gij uw dubbeltje’. Daarna zei hij: ‘ Ik word nu bekker, of anders schooier te peerd’. Vanaf dat moment kreeg hij toch de toestemming om in de bakkerij te werken, en later het bedrijf over te nemen. Heel de familie hielp mee in de bakkerij en zorgde ervoor dat de bakkerij bleef draaien. Opa Harrieke 11

Zowel Harry als Anthonetta waren thuis streng katholiek opgevoed, Ook hun kinderen werden streng opgevoed. Ieder zondag naar de H.Mis met daarbij de zondagsschool en catechese waren vaste plichten voor de kinderen. Dit geloof hebben ook zijn kinderen doorgegeven ect. Op 17 januari 1918 kwam ook zijn tweede vrouw te overlijden. Twee jaar later op 7 oktober 1920 kwam ook hijzelf te overlijden. Hij stierf op 78- jarige leeftijd. Hij liet veel kinderen en kleinkinderen achter. Omdat hij vrij jong gestorven is, hebben vele kleinkinderen hem niet gekend of kunnen hem niet herinneren. Maar op de herinneringen die er zijn, wordt positief op terug gekeken. NOTULEN ALV FVS v DUN d.d. 1 oktober 2005 te Etten-Leur Aanwezig: Bestuur bestaande uit; Robert, Kees, Jan, Eugėne en Léon Leden; Zie aanwezigheidsregister. 1 Opening door voorzitter Robert neemt het woord en heet iedereen van harte welkom. De agenda voor vandaag is bij iedereen bekend. 2 Notulen vorige vergadering (02-10-2004) De notulen van de vorige (jaar)vergadering zijn in DunDoenerij gepubliceerd. Terugkerend is de vraag of er wellicht een kruiswoordpuzzel in DunDoenerij geplaatst kan worden. Het bestuur zal zich hierover buigen.Een lid merkt op dat hij de laatste tijd weinig artikeltjes aantreft in DunDoenerij. Uitgelegd wordt dat we mede afhankelijk zijn van kopij door de leden. Inhoudelijk en tekstueel zijn er geen opof aanmerkingen. Hiermede zijn de notulen officieel goedgekeurd. 3 Jaarverslag vereniging 2004 Vanwege een misverstand is het jaarverslag niet gedupliceerd. Staande de wordt het jaarverslag door Léon voorgelezen. Inhoudelijk zijn er geen op-of aanmerkingen. Hiermede is het jaarverslag door de ledenvergadering officieel goedgekeurd. 4 Aftredend 12 Aftreden bestuursleden niet en herkiesbaar zijn Robert (voorzitter) en Frans (algemeen lid). Er hebben vergadering zich voor de vergadering geen nieuwe bestuursleden gemeld. Het voorstel om Léon als voorzitter te benoemen wordt met algehele stemmen aanvaard. Nadat de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk de vrouwen verzocht heeft om zitting te nemen in het bestuur, meldt mw. A.P. Potters-van Dun (lidnr. 0039) zich als nieuw bestuurslid. Léon spreekt vervolgens een dankwoord uit naar Robert en overhandigt hem een kistje wijn met gegraveerde Van Dun glazen. Verder gaat de dankzegging uit naar Frans voor het zijn inzet binnen het bestuur. Het bestuur zal Frans op passende wijze bedanken . 5 Financieel jaarverslag 2004 Het financieel jaarverslag is vóór de vergadering uitgereikt. Jan licht als penningmeester het financieel jaarverslag 2004 toe. Het boekjaar (kalenderjaar) 2004 heeft een voordelig saldo opgeleverd van € 924,24.De kascontrole is uitgevoerd door de leden A.A.M. van Dun (lidnr. 0009) en mevr. W.J.J. van Dun (lidnr. 0036). Er zijn geen op-of aanmerkingen. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. De ledenvergadering keurt hierna het financiële jaarverslag goed. Onder dankzegging aan de penningmeester wordt conform artikel 13 van de statuten aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. 6 Verkiezing kascontrolecommissie 2005 Dhr. A.A.M. van Dun is als lid van de kascontrolecommissie aftredend, en statutair niet herkiesbaar. Tijdens de vergadering heeft zich een nieuw commissielid aangemeld. Het betreft mw. A. Pals-van Dun (lidnr. 0030). 7 Begroting 2006 De begroting 2006 resulteert in een begroot overschot van € 110. De penningmeester geeft aan dat er nieuwe omslagen voor DunDoenerij moeten worden gedrukt. Hierdoor is de post drukwerk in 2006 hoger opgenomen. Aan de inkomstenkant is rekening gehouden met verhoogde advertentie-inkomsten.Verder zijn geen op-of aanmerkingen van de leden. Hiermede is de begroting 2006 goedgekeurd, met dank aan de penningmeester. 8 Vaststelling contributie 2006 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2006 ongewijzigd te laten. In de begroting 2006 is er

Het bestuur van FamilieVereniging Stamboom van Dun Wenst alle mensen, heel fijne feestdagen en een heel voorspoedig en gezond 2006 vol met stamboomgevoelens en dat het mag brengen wat u ervan verwacht. Het bestuur. hiermede reeds rekening gehouden. De leden gaan hiermede akkoord. 9 Rondvraag Er wordt gevraagd of er een redactiecommissie moet worden gevormd, vanwege de inhoud van DunDoenerij. Nogmaals wordt benadrukt dat de kopij van de leden het belangrijkste is. Een redactiecommissie is voor onze vereniging nog niet nodig.Verder een verzoek om artikeltjes uit het Belgische Dunste boekje over te nemen, om de inhoud van ons blad te vullen. Er is sprake van een zekere overlapping van leden, maar vooralsnog zal dit binnen het bestuur verder besproken kunnen worden. 10 Sluiting De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering. Het educatieve programma wordt na de lunchpauze voorgezet met een bezoek aan het Land-en Tuinbouwmuseum en kruisboogschieten. Vooraf geeft Ton geeft nog een uitleg over de verschillende takken binnen de vereniging. UIT DE OUDE DOOS Plaats: Hilvarenbeek Personen: Wij Jan Bosmans en Huijbert van Zeelst schepenen van Hilvarenbeek, verklaren dat verschenen is Jan van Dun inwoner van Baarschot oud ca 84 jaar, welke niet instaat was, vanwege zijn zwakke gezondheid om naar Den Haag te reizen om te getuigen voor de Ed Mo Heeren commissarissen, uit de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden om zijn eed af te leggen welke is gepasserd voor notaris Jan van de Graaff uit Bladel. Datum: 03 11 1732 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Jan Bosmans, Jan Meijer en Cornelis Otten schepenen van Hilvarenbeek, op requeste van de gezamelijke erfgenamen van Jan Jacob Beersmans aan de Haar Ed Mo Raden van Staten der Verenigde Nederlanden, gepassseerd Jan van Dun inwoner van Baarschot. Op 8 mei 1732 voor nota13

ris de Graaff uit Bladel heeft Jan van Dun oud ca 83 jaar, Jan Gerrits oud ca 50 jaar, Wouter Nicolaessen oud ca 67 jaar, Hendrik de Hont meester rademaker en Jan Lambert Moonen meester rademaker allen inboorlingen en inwoners van de heerlijkheid van Hilvarenbeek. De attestanten verklaren op verzoek van de erfgenamen van Jan Jacob Beersmans, dat zei attestanten weten van de wei Catschotte genaamd, onder Baarschot gekomen is van wijlen Jan Jacob Beersmans, evenals een beemd in de Coppenstraat, groes De Hoeve, groes in de Rietbeemd, het weijke groes, De Magerman, groes de Cossen, groes het Vloeijken over de Aa, de Vogelwei omzoomd met schaarhout en bomen. Datum: 02 12 1732 Bijzonderheden: belasting Plaats: Hilvarenbeek Soort akte: interrogatie Personen: Contra inrtogratie van de schepenen van Hilvarenbeek overgegeven aan mr Dawans van Slingerlant borgemeester van Dordrecht en Margareta van Slingerlant weduwe van Johan Hoogeveer, erfgenamen van Barthout van Slingerlant in zijn leven borgemeester van Dordrecht, ontvanger van de geestelijke goederen van het kwartier van Oisterwijk, contra de erfgenamen Jan Jacob Beersmans waarvoor gehoord onder ede Jan van Dun uit Baarschot, die verklaard niets te weten van een rente van 8 gulden staande op een wei genaamd de Catschutte die wijlen Jan Jacob Beersmans heeft gehad. Datum: 02 12 1732 Bijzonderheden: belasting Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Jacobus Timmers schepenen van Hilvarenbeek, Adriaan van Wijk de jonge oud ca 30 jaar op verzoek van de hoog officier van Den Bosch. De attestant in 1740 naar zijn zijn baas Willem Huijsmans molenaar te Hilvarenbeek wilde gaan, op het marktveld gekomen zijnde hij Jan van Dun is tegen gekomen met een lang hout, en hem attestant daarmee op zijn hoofd heeft geslagen. Jan Laureijssen Hermans ver14 klaarde, dat in 1740 toen hij bij Albertus Couwenberg woonde als knecht Jan van Dun, duiven heeft gedood en geplukt van de voorschreven Couwenberg, de tweede gedaagde hem heeft achtervolgd tot op het Heijke, bij het huis van Jan Volders waar een woordenwisseling is ontstaan, betreffende de duiven. Als derde attestant is geweest Albertus Couwenberg herbergier te Diessen welke verklaarde dat er daar in de avond toen hij in bed lag, door iemand is gewekt die vertelde dat de duivendief van de duiven van zijn zoon was gepakt, Johannes van Dun deze persoon was. Datum: 24 01 1741 Inventarisnummer: 209 Bijzonderheden: mishandeling, diefstal FAMILIARIS Een blijde gebeurtenissen dit keer en nog wel een jongen. Op 17 augustus 2005 een gezonde zoon in Empel bij Wiliam en Jolanda van DunPeeperkamp, gefeliciteerd met jullie lief kleintje. P.A.F.S van Dun en A.A.M. Kleijberg zijn zeer gelukkig met hun dochter Imke Anne Jeanne van Dun die op 5 dec 2005 te Utrecht is geboren. Dank zij de snelle reactie van de opa toch nog op het uiterste nippertje in ons blad “Dundoenerij” Frans bedankt. En alle familie van harte gefeliciteerd met de geboorte . Elk verlies is zwaar voor de achterblijvenden, daarom willen wij ze steunen met een woord van medeleven. We gedenken Frans Bakkers weduwnaar van Dora van Dun die op 12 oktober j.l. te Breda van ons heenging. Op 14 oktober 2005 ging Toos Langerwerf– van Dun uit Waspik van ons heen. Ria van Dun– Pulles geboren te waalwijk heeft dit aardse bestaan op 30 september 2005 verlaten. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke en zware tijden.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication