0

Familieberichten 1) geboren Sam, dochter van Freek van de Heuvel en Bregje van Dun. Datum 4-11-2009 te Tilburg. Proficiat!! 2) overleden op 15-11-2009 te Eindhoven Roel van Dun , geboren te Eindhoven op 8-3-1927. Man van Corrie van der Waals Wij wensen de familie alsnog veel sterkte toe. Eens iets anders. Jaargang 8—editie 3—december 2009 Voor de liefhebbers van Sudoku heb ik er hier een geplaatst. Weet u niet hoe het gaat.? Even een uitleg. De lege vakjes moeten ingevuld worden zodat in elke kolom en in elke rij de getallen van 1 tot en met 9 staan. Ook in de negen aangegeven blokken van drie bij drie hokjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer voorkomen. Veel succes en veel plezier. MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Lid: Voorzitter: Lid: Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. Lid: Rina van Dun- Peeters uit Dordrecht. Eugène van Dun uit Boxtel. Hennie van Dun uit Tilburg. Ad Potters- van Dun uit Breda. tel. 078-616 29 57 tel. 0411-68 34 27 tel. 076-501 60 95 tel. 06-45 09 26 91 tel. 076-565 06 35 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Foto Kees In memoriam Persoonlijke berichten Van bestuur, leden en vrienden van Kees Met Rina op stap Van onze genealoog Familieberichten Van de redactie Adverteerders pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 6 7 13 15 15 15 17 Redactie: Hennie van Dun, Postelse Hoeflaan 109 Tilburg Eugène van Dun Rina van Dun-Peeters Vormgeving: Patricia van Dun 14 3

werkt 2 dagen in de week als logopediste en is verder een liefhebster van tuinieren. Zij is ook zeer muzikaal en een heel spontane vrouw. Zo is deze familie van DUN dus de hele week druk bezet en daarom genieten zij van tijd tot tijd van een welverdiende vakantie (meestal) op Mallorca. Bas en Anja bedankt voor jullie welgemeende ontvangst en ik hoop jullie in de toekomst op onze familiedagen nog dikwijls te mogen ontmoeten. Rina van Dun Van onze genealoog Stand genealogisch onderzoek In Memoriam 4 Kees van Dun We trachten onze leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de resultaten van het genealogisch onderzoek waarmee Ton van Dun nu reeds meer dan 40 jaar bezig is. Hieronder volgt een overzicht van de huidige stand van zaken. In zijn bestand zitten nu 24567 personen. Hiervan heten 5568 personen van Dun(ne), 2613 vrouwen, 2912 mannen en 30 waarvan het geslacht niet bekend is. We onderscheiden op dit moment 5 takken. Deze zijn meer dan waarschijnlijk aan elkaar verwant, maar kunnen nog niet op een correct wetenschappelijke manier met elkaar worden verbonden. Goirlse tak met 2084 mannelijke nazaten van Jan van Dunne uit ongeveer 1420 Alphense tak met 553 nazaten van Jan van Dunne uit ongeveer 1395 Oirschotse tak via 2 vrouwelijke lijnen teruggaand tot 1420 Hilarenbeek/Esbeek met 51 mannelijke nazaten van Jan van Dunne uit ongeveer 1520 Hooge en Lage Mierde met 28 mannelijke nazaten van Jan van Dunne uit 1460. 13

maar zeer evenwichtige man is. Alhoewel hij zich tegenwoordig wel wat meer open stelt, is hij niet gauw van zijn stuk te brengen. Dat hij wat gesloten is, had ik wel opgemerkt, maar vandaag praat hij toch heel gezellig over zijn jeugdjaren. Met in Tilburg. Na zijn conservatoriumtijd heeft hij Anja ontmoet en is met haar, zoals reeds gemeld, in 1999 getrouwd. Eerst hebben zij in Tilburg gewoond, maar al snel ontstond de behoefte om uit de hektiek van de drukke stad te verhuizen naar een rustigere stek en dat is dus Moergestel geworden. Vooral ook voor dochter Femke is deze keuze gemaakt. Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden op zondag 18 oktober van Kees van Dun BAS heeft in veel groepen gespeeld o.a. in de BIG BAND. In al die groepen werd dan voornamelijk jazz gespeeld. Later ontstond de behoefte om iets anders te gaan doen en dat werd JAZZ OUDE STIJL. Zo is JAZZ IMPRESSIONS ontstaan met een blazersgroep, die u verrassen met Jazz en Soul muziek. (voor de liefhebbers; men kan deze groep inhuren voor bruiloften en partijen enz…..) zijn studiejaren is hij begonnen in de beginjaren ’80 op de HAVO en daarna de PABO (opleiding onderwijzer). Van 1985 tot 1992 volgt hij het conservatorium in Amsterdam en hij sluit zijn muziekstudie af 12 Naast deze hobby geeft Bas les op verschillende scholen o.a. in Tilburg, Schijndel en Best. Deze lessen aan kinderen worden gegeven s’middags na schooltijd en s’avonds volgen de lessen voor volwassenen. De optredens zijn meestal in de weekenden, zodat Bas meestal s’morgens thuis is. Zijn dochter Femke is bij hem op les om cornet te leren spelen. Buiten de muziek is Bas een aardige doe ’t zelver voor de klusjes in en om huis. Zijn vrouw Anja Van de voorzitter, Ten gevolge van het overlijden van Kees, onze secretaris, moesten wij als bestuur, taken overnemen, waarnemen, waardoor aan enkele essentiële factoren is voorbij gegaan. De haast om de taken van Kees waar te nemen, en functies binnen het bestuur her te verdelen, hebben ons de aangeboden diensten van Ton als bestuurslid en op eerste verzoek de nieuwe secretaris Robert op te nemen in ons bestuur. Echter om deze benoeming rechtsgeldig te maken, zullen wij als bestuur, deze benoemingen ter algemene goedkeuring, op de eerst volgende algemene ledenvergadering voorleggen. Tussentijds zullen zij in elk geval als waarnemend functioneren. Hennie heeft de zorg, redactie, van “Dun-doenerij”op zich genomen. Wij zijn blij dat misschien met kleine overgang foutjes wij als Dit bericht heeft ons diep geraakt. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode Eugène, voorzitter. Voor ons was Kees een geweldige secretaris en een fantastisch persoon welke heel veel voor onze vereniging heeft gedaan. We zullen hem verschrikkelijk missen. In Memoriam het hele bestuur Kees, geheel onverwacht overleden, een grotere schok op die maandagmorgen was onmogelijk. Nadat ik vanwege vakantie afwezig was geweest, en daardoor Kees al een tijdje niet had gesproken, had ik me voorgenomen eerst Kees zoals gewoonlijk te bellen, voor overleg. 5 bestuur kunnen functioneren. Mocht e.a. niet gaan zoals zou moeten, dan vragen wij U ons daarvan in kennis te stellen, en vragen U begrip i.v.m. de omstandigheden. Wij als bestuur zullen alles in het werk stellen om de vereniging te laten draaien als voorheen. Namens het bestuur aan al onze leden: Prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2010.

Helaas Kees is niet meer. We missen deze keiharde werker voor onze vereniging elke dag. Kees onze secretaris, goed gedocumenteerd, verenigingsman met hart en ziel, redacteur van ons “Dundoenerij” etc etc. Kees wist ’t, keek ’t na of had ’t paraat.! Naast al zijn bekwaamheden, een geweldig persoon, niet alleen in omvang en/of stemvolume, maar zeer zeker ook in de omgang als mens. Kees ’t was goed om met je samen te mogen werken. Bedankt.! Ons medeleven gaat ook uit naar Mildred de echtgenote van Kees, die alles in het werk stelt om met behulp van vrienden van Kees al het materiaal hetgeen Kees verzamelde op de juiste plaats binnen onze vereniging te doen terechtkomen. Mildred, heel veel sterkte en alvast bedankt. Eugène Voorzitter. Maandagochtend 19 oktober jl. vernam ik op mijn vakantieadres van de voorzitter het droeve bericht dat Kees was overleden. Wat een schok, ik kon het op dat moment niet geloven en bevatten. Kees onze secretaris, de animator en spil van onze vereniging is er niet meer. Hoe kan dat? Ik heb Kees voor het eerst ontmoet op 20 augustus 2000 te Hilvarenbeek op de familiedag van onze Belgische zustervereniging, alwaar met Kees de eerste aanzet is gegeven om ook tot een familievereniging voor Nederland te komen. Mede door zijn inzet is dat ook gelukt. Als ik Kees ontmoette, dan zag ik hem met laptop of camera. Altijd attent om iets op te slaan of vast te leggen wat voor onze stamboom van nut kon zijn. Zo wist hij mij te enthousiasmeren voor het familieboek van de Chaamse tak. De laatste tijd had ik veelvuldig e-mail contact met Kees om mij te helpen om in een van hem ontvangen parenteel de ontbrekende plaatjes in te voegen. Zo ook om foto’s en documenten te scannen, zodat hij deze kon gebruiken voor het familieboek. We waren beide enthousiast dat het was gelukt. Helaas kan hij het resultaat niet meer zien. Kees we zullen zonder jouw inzet en enthousiasme verder moeten, maar jij zal daarbij in gedachten altijd aanwezig zijn en blijven. van de redaktie. Omdat ik mijn adressenbestand aan het bijwerken ben wil ik graag van alle leden hun email adres hebben. Dit naar aanleiding van het feit dat er een heleboel emailadressen niet meer kloppen en/of ze bestaan niet meer. Als u het volgende naar mij wil sturen (per mail en niet schriftelijk) voor en achternaam, straat en nummer, postcode en plaats, emailadres. Graag dit alles naar : hvandun@gmail.com Bij voorbaat mijn dank Hennie, webmaster lie kwam gelijktijdig met mij aanrijden. Zij wonen in een heerlijk rustige nieuwbouwwijk. Zoals altijd bij mijn van Dunnen bezoekjes, werd ook hier door de vrouw des huizes al snel de koffie op tafel getoverd. MET RINA OP STAP……… Men zegt wel eens…… van uitstel komt afstel…… maar die vlieger gaat niet altijd op!!!! Na twee keer onze afspraak te hebben verschoven, ging ik op 3 september jl. richting MOERGESTEL. En wie woont daar…….? Natuurlijk ene van Dun, met vrouw en dochtertje. Deze fami6 We hebben hier te maken met Bas van Dun en daar gaat het om. Wie is hij en wat doet hij. Dat willen wij in onze Stamboomvereniging graag weten. Bas is 49 jaar en in 1999 getrouwd met Anja. Zij hebben een schat van een dochter met de mooie naam Femke. Bas is geboren in Tilburg en heeft nog een broer Mark en een zus. Bas is de jongste. Zijn vader was ambtenaar bij de PTT. Hij is geboren in Vught en 74 jaar geworden. Ik heb aan Anja gevraagd het karakter van Bas eens te beschrijven en dan blijkt dat hij een rustige, vrij gesloten, 11

Kees man, je was een echte vriend van iedereen. Je werkte voor de vereniging en deed veel voor menigeen. Kees, je zal nog lang in ons geheugen blijven voortleven. Je hebt ons immers zeer veel goede dingen meegegeven. Kees, veel te vroeg ben je van ons heengegaan. Jij was onze man, jij was immers met iedereen begaan. Kees, we zullen nu zelf ons plan moeten trekken, net als toen. Maar nooit zullen we nog op jou beroep kunnen doen. Kees, het zal nog een tijdje duren, vooraleer we daar aan wennen. Maar zijn erg blij, je te hebben mogen leren kennen. Kees, het ga je goed op je laatste reis, waar dat ook naar toe mag wezen. Ik betoon hier mijn medeleven aan alle nabestaanden, met deze. Jos van Dun, secretaris Belgische vereniging. . Niet te geloven!!! Wat moeten we nu zonder Kees!!!. Hierbij wil ik zijn familie veel sterkte toe wensen in de komende tijd. Kees, ik zal je nooit vergeten en wil je hierbij nogmaals bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt Patricia en Ivo van Dun uit Delft. 10 We vernamen met ontsteltenis en met zeer grote droefheid het schielijk overlijden van Kees van Dun, secretaris van onze Nederlandse zustervereniging FV van Dun stamboom. We bieden zijn hard getroffen echtgenote alsook de bestuursleden en de leden van de vereniging van Dun Stamboom hierbij onze diepste gevoelens van meeleven aan. Kees zal ons altijd bijblijven als een goedlachse maar tevens harde werker die door zijn inzet en enthousiasme iedereen kon bezielen, maar die ook ten volle kon meeleven met de mensen rondom hem, en die van onschatbare waarde was voor de vereniging waarvan hij de medestichter en de secretaris was. Fonny van Dun, , voorzitter. Namens het bestuur en de leden van de Belgische vereniging Afstammelingen van Dun. Mede namens Mea wens ik Mildred, Mevrouw van DunGommeren en verdere familie veel sterkte om dit verlies te dragen. Jan van Dun, penningmeest Leden en vrienden, Kees jij was de trots van onze vereniging. Bedankt voor al jouw inspirerende ideeën. We zullen je ontzettend missen. Ad, bestuurslid Hier een klein berichtje van ons, Wij zijn de eerste keer bij de van Dunnen dag geweest. Het was geweldig en veel uitleg gekregen over de van Dunnen. Dan komt zo’n bericht hard aan want zoals we hebben begrepen is het een goed onderzoeker geweest naar de stamboom. Ieder die wegvalt is ‘n gemis, ieder zet zich in op zijn manier. Wij kijken nog steeds terug op een geweldige, hartelijke ontvangst. Dus wensen wij de nabestaande en het bestuur heel veel sterkte. Ton en Truus Schellekens v Dun. Als mede-oprichter en exbestuurslid ben ik geschokt door het bericht dat onze drijvende kracht binnen de familievereniging plotseling is overleden. Zonder onrecht te doen aan de overige bestuurders was Kees de personificatie van onze familievereniging. In gedachten denk ik nog veel aan hem. Ik wens Mildred en overige familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet. . Léon Mariëtte van Dun 7 Kees zal in mijn gedachten blijven voortleven als een aller aardigste man die altijd geïnteresseerd was in alles wat jou en de club aanging.Ik wens zijn familie en kennissen alle sterkte toe. .

In memoriam Kees Vanaf de oprichting van de Ned e r l a n d s e a f d e l i n g “afstammelingen van Dun “ was hij de centrale man van de vereniging. Hij was niet alleen maar een secretaris. Hij was ook de man die ons blad Dundoenerij vorm en inhoud gaf. Hij was ook de man die alles over “van Dun “ verzamelde en deze gegevens zeer accuraat een plaats in zijn archief wist te geven. Hij was ook de man die de jaarlijkse vergadering en het daaraan verbonden uitstapje tot in de puntjes regelde. Hij was ook de man die het initiatief nam om tot uitgifte te komen van een boek over zijn “Chaamse tak “. Hij was ook de man die altijd en voor iedereen beschikbaar was. Het laatste is zeer treffend terug te vinden op de eerste bestuursledenlijst . Als enige had hij ingevuld van 09.00 tot 24.00 uur. Samen met hem ben ik de voorbereiding begonnen om te komen tot de oprichting van een zelfstandige Nederlandse afdeling “afstammelingen van Dun “. Dit in navolging van de al eerder bestaande Belgische zusterafdeling. Op 12 oktober 2002 werd in Ulvenhout de eerste bijeenkomst gehouden. Vanaf dat moment wist iedereen wie Kees van Dun was. Zijn vriendelijkheid, behulpzaamheid maar vooral ook zijn imposante figuur en stem, die geen microfoon nodig had, 8 typeerden hem. Moge deze herinneringen in het geheugen van ons allen bewaard blijven. Kees, we missen je nu al en zullen dit ongetwijfeld ook in de toekomst blijven doen.Zeker Mildred zal dit kunnen beamen. Voor haar en voor Kees zijn moeder zal de komende tijd moeilijk en zwaar zijn. Een kleine troost mag het zijn dat zij kunnen terugzien op een onvergetelijk man. . Ton van Dun, Ulvenhout Als Kees er niet was... dan was het pas stil En nu stilte………...niet te geloven Robert, oud-voorzitter . Kees van Dun, Een man met een hart van goud. Iemand die altijd voor iedereen klaarstond.’ Zo typeert Beladano -voorzitter Stef van Rinsum de op 18 oktober overleden Kees van Dun. De buurtvereniging heeft geschokt en met veel verdriet kennisgenomen van de plotselinge dood van haar erevoorzitter. Kees van Dun was een van de markantste personen uit de buurt. Stef. Kees was mijn directe neef. Kees was een vriend, zoals weinigen vriend zijn. Kees was er als je hem nodig had. Kees was het hart en de ziel van onze stamboomvereniging. Kees zullen we nooit vergeten. Kees zal moeilijk te vervangen zijn. Kees, z’n speciale stem overtrof ieder geluid. Kees was binnen en de zaal was vol. Kees, we zullen je blijven missen, we verliezen in Kees een zeer gewaardeerd bestuurslid. Er kwam een veel te vroeg einde aan deze altijd vriendelijke, hulpvaardige man voor Mildred, zijn moeder en familie, een welgemeend woord van sterkte in deze moeilijke tijd. Jan en Rina van Dun, Dordrecht. S’maandagsmorgens al heel vroeg kreeg ik het bericht van Stef van Rinsum, huisvriend van Kees en Mildred, dat Kees, onze secretaris, zondags’avonds was overleden. Ik moest het 2 keer lezen voordat ik het geloofde. Dat komt hard aan. Ik wens zijn familie veel sterkte toe in de komende tijd. Zo snel mogelijk heb ik onze voorzitter gebeld, hij was er even stil van. Kees, een prachtig mens, altijd even vrolijk en heel enthousiast als het over de vereniging ging. Hij was de medeoprichter van onze vereniging en ik kan gerust zeggen, ook wel de spil van de club. We zullen hem verschrikkelijk missen. Kees, rust zacht Hennie, bestuurslid . . 62 Jaar is veel te jong om afscheid te moeten nemen. Gecondoleerd met het verlies van Kees en veel sterkte toegewenst in de toekomst voor het hele gezin, familie vrienden en kennissen. Frans van Dun, Rosmalen, oud bestuurslid. 9 ,

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication