3

Jaargang 13 – editie 2 – juli 2014 Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Ton van Dun Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter Het ontstaan van onze kalender Het ontstaan van onze kalender We gaan naar Oisterwijk Geschiedenis Oisterwijk Programma Familiedag Familiezaken Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 5 6 6,7,8 9 10 11 Hennie van Dun Eugène van Dun 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication