6

Familiedag op Donderdag 4 september 2014 We gaan naar Oisterwijk. Heerlijk met de Oisterwijk Express door de prachtige bossen en langs de vele vennen. En heeft Oisterwijk ook iets met van Dun te maken ?? Zeker is dat het geval. Ons familiewapen is daar aangetroffen in de oude r.k. kerk op een wapenbord van Livinus van Dunne. Dankzij de Noordbrabantschen Almanak van 1893 weten wij dat in de in 1894 afgebroken oude kerk veel van Van Dunne te vinden was. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins heeft ze ook allemaal vermeld in zijn boek Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie NoordBrabant deel III. 1)Een grafschrift was aanwezig van Juffrou Comans huysvrou van de Heer Van Dun strefft 26 Maert 1632. De Heer Van Dun obeiit(sterft) 23 December 1655. Juffrou Van Cannaert geboren Van Dun sterft 5 Februari 1660. 2) Wapenbord met het alliantiewapen Cannaert x Van Dun met de tekst ; Obeiit den 5 februari 1660. Het wapen Cannaert is gedeeld I. op zilver vijf groote aaneengesloten roode spitsruiten ; Van Dun is op rood drie zilveren rozen met groene stengels en bladeren. 3) Wapenbord met het alliantiewapen Van Dun x Comans (doorsneden : boven op goud en rode lelie : beneden drie drielingsbalken) Obeitt den 26 Maart 1637 (1632 ? ) 4) Wapenbord met het wapen Van Dun. Obeitt den 23 December 1655 5) Wapenbord met wapen : op goud drie rode rozen. Obeitt den 7 January 1667. Of dit alles inderdaad nog aanwezig was in 1893 is zeer de vraag. Met de inval van de Fransen in 1795 werden al deze wapenborden en ook de wapens op de grafzerken vaak vernield. Gelukkig zijn de beschrijvingen wel bewaard gebleven. In onderstaand genealogisch fragment zien we op wie dit alles betrekking heeft. Livinus van Dunne heeft dus gewoond in Oisterwijk, waarschijnlijk bij zijn schoonfamilie. De aan of verkoop van een eigen huis is niet gevonden in de schepenakten van Oisterwijk. Livinus was afkomstig uit Turnhout en stamt uit de tak Alphen. Het boek hierover is in voorbereiding. Persoonskaart van Livinus van Dunne Livinus van Dunne, zn. van Jan van Dunne en Martijntje van de Eygene, ged. te Geel op 19 jul 1601, licentiaat in beide rechten, koopt recht van vondt te Turnhout in 1632, koopt acker te Turnhout in 1635, heeft leenhof met leenmannen of laten te Turnhout in 1651, ovl. te Oisterwijk op 23 dec 1655. kerk.huw. te Oisterwijk op 29 mei 1631met Angela Coomans, dr. van Mr. Adriaan Coomans (schout van Oisterwijk en licentiaat in beide rechten) en Johanna de Roy, geb. te Oisterwijk op 20 sep 1609, ovl. te Oisterwijk op 26 mrt 1643. 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication