0

Jaargang 12 – editie 3 – december 2013

Autorijschool Frans van Dun, Breda Naam: Adres: Autorijschool Frans van Dun Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-514 04 76 Mob. Website: 06-511 789 71 www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2

Jaargang 15 – editie 1 – April 2016 Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Ton van Dun Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van onze voorzitter De bijzondere hobby van Jan van Dun sr. De bijzondere hobby van Jan van Dun sr. Horeca en media activiteiten Jan jr. Peerke Donders en Familiedag. Desirée van Dun gepromoveerd Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag pag pag. 2 3 4 4 5,6 7 7,8,9 10 11 Hennie van Dun Eugène van Dun 3

Van de voorzitter, De natuur ontwaakt uit de winterslaap, wij maakten al plannen voor de familiedag september 2016. De afspraken zijn al geregeld, we hopen op mooi weer. We gaan naar Tilburg, thema “Peerke Donders”. In deze uitgave van “ Dun-doenerij” meer wetenswaardigheden, van deze bijzondere missionaris. De felicitaties gaan naar Desirée van Dun, de gepromoveerde dochter van Leon en Marjo, een geweldige prestatie. Ook voor de komende zomertijd wensen wij voor allen fijne temperaturen. Eugène De bijzondere hobby van Jan van Dun sr. in Brasschaet en de horeca en media activiteiten van zijn zoon Jan jr. Donderdag 19 november heb ik een bezoek gebracht aan Jan van Dun sr. in Brasschaet bij Antwerpen. Dit naar aanleiding van de uitgave van het boek De Alphense en Dunse Familie van Dun 1340-2000. Ik was met Jan sr. in contact gekomen door zijn neef Ad van Dun uit Oosterhout. Ad was jarenlang de kapelmeester van de Koninklijke Militaire Kapel. De vader van Jan van Dun sr. was Johannes Hendrikus van Dun geboren te Princenhage op 14 januari 1902. Als zijn moeder al op 22 augustus 1909 te Princenhage overlijdt wordt hij reeds op 28 september daarop naar Huijbergen gestuurd. Vermoedelijk naar de kostschool van de broeders van Huijbergen. In 1923 werd hij uit de toen nog zelfstandige gemeente Princenhage uitgeschreven naar Ginneken. Hij huwde in Tilburg op 28 november 1933 met Anna Adriana Bierens geboren te Tilburg op 31 juli 1902. Anna is een dochter van Henricus (Henry) Bierens en Cornelia Anna Bosmans. In de huwelijksakte wordt vermeld dat Henricus verver is en dat Cornelia Bosmans koffiehuishoudster is. Henricus Bierens is in 1901 met haar gehuwd en Anna Adriana is het oudste van 6 kinderen. Een jongen en 5 meisjes. Mogelijk zijn er meer kinderen maar het bevolkingsregister van Tilburg vermeldt dat Henricus in 1908 naar Canada is gegaan. In 1911 is hij weer terug want dan wordt zijn dochter Maria Cornelia Jacoba (Mimi) in Tilburg geboren. In 1921 wordt nog een nakomertje geboren, Cletia Maria Louisa. Anna Adriana gaat in 1917 naar Veghel en op 4 januari 1923 naar Antwerpen in de Peli4

kaanstraat. Eind 1923 komt zij gehuwd terug in Tilburg. Haar man is Henricus Wilhelmus van der Linde, geboren te Tilburg op 27 februari 1899 uit van Breda afkomstige ouders. Beroep van Henricus is koopman. Uit het huwelijk wordt dochter Johanna op 31 oktober 1927 geboren. Reeds een maand later op 29 november 1927 overlijdt haar vader. Anna Adriana Bierens hertrouwt dan 1933 met Johannes Hendrikus van Dun , tot dan wonend in Breda. Zij gaan wonen op Piusplein 11 in café restaurant Oud-Holland dat in 1919 gekocht was door Anna’s vader Henry . Een jaar tevoren op 16 november 1932 is deze overleden en zijn kinderen zetten de zaak voort. Het is bekend dat Anna’s enige broer Jan Bierens de zaak in 1949 zijn huidige vorm gaf. Te vermelden is nog dat Henry Bierens een neef was van Gertrudis Bierens de oma van Frans van Dun uit Tilburg die directeur was van Dunbie Galvano-Techniek en de man van het Anneke van Dun-van Loon, bestuurslid van de Nederlandse familievereniging. De jongste zus van Anna is Mimi, geboren op 25 mei 1911 in Tilburg. Zij trouwt in 1934 met de bekende wielrenner Jan Pijnenburg. Getuigen bij het huwelijk waren zijn zesdaags maatje Cor Wals uit Tilburg en Frans Slaats die in 1937 het werelduurrecord verbeterde en bracht op 45,558 km. Tot 1975 heeft Jan Pijnenburg een restaurant in Tilburg gehad. Hij reed ongeveer 50 zesdaagse waarvan hij er 17 won. Regelmatig reed hij ook in het sportpaleis van Antwerpen. Waarschijnlijk via hem en de Antwerpenervaring van zijn vrouw is Johannes Henrikus (Jan) van Dun vanuit Tilburg naar Antwerpen vertrokken. Ook deze keer weer met medeneming van zijn vader Adrianus die tot aan zijn overlijden in 1947 een goede verzorging van hem en Adriana gekregen heeft. Jan moet tussen 1937 en 1939 naar Antwerpen zijn vertrokken omdat dochter Jacqueline nog in 1937 in Tilburg is geboren. Het gezin van Dun-Bierens woont in een appartement boven het sportpaleis van Antwerpen als daar op 19 augustus 1939 zoon Jan geboren wordt. Zij zijn de uitbater van de horeca van het sportpaleis. In 1941 kunnen zij hotel het Oud Dijksterhuis gaan exploiteren gelegen op het Astridplein naast de Zoo. De Zoo was eigenaar van heel de linkerkant van dit plein en verhuurde de daar gelegen panden. Het gezin van Dun-Bierens telde 3 kinderen. De ouste was Henricus Adrianus Franciscus (Harry). Harry was tot 2001 uitbater van het befaamde restaurant Het Dambord in Diest, een 15e eeuws vakwerkgebouw dat algemeen gezien werd als een van de meest fotogenieke plekjes van Diest. Harry is overleden op 11 oktober 2006. Enige jaren daarvoor was zijn zoon Jan al plotseling overleden ten gevolge van een hartstilstand bij het joggen. Dochter Jacqueline werd hierboven al genoemd. Zij woont nu in Frankrijk. 5

Samen met broer Jan runde zij enkele jaren het prestigieuze restaurant “Kasteel Withof” in Brasschaet. Nadat Jacqueline zich terugtrok als gevolg van te dure privé uitgaven van haar man Douwe Klein en haar huwelijk dientengevolge strandde, ging Jan alleen verder. Ondertussen had hij van de Brusselse behangfabrikant Loos een 18e eeuwse kasteelhoeve kunnen kopen. Ook in Brasschaet gelegen. Deze werd verbouwd tot wat wij nu kennen als salons “De Groene Jager”. Een restaurant complex met 4 prachtige zalen voor gezelschappen van 10 tot 300 personen. Rondom een 2,5 ha. grote tuin met vijver en een orangerie. Nu in beheer bij zijn zoon Jan jr. Jan sr. woont nu in een eveneens oude prachtig verbouwde boerderij naast De Groene Jager. Jan sr. heeft een niet alledaagse hobby n.l. het verzamelen van oude sleutels en sloten. In de loop van de jaren is dit een unieke collectie geworden. Trots liet Jan mij de kast met laden zien waarin hij deze collectie bewaart. Zij bestaat uit ongeveer 100 antieke sloten waarvan vele honderden jaren oud zijn. De vele ook eeuwenoude sleutels liggen keurig op soort in de laden. Er zijn er zelfs bij van voor onze jaartelling. !! Bijzonder zijn ook de lakei sleutels van het Britse hof. Zie de foto’s. Jan sr. heeft ook het houtsnijwerken als hobby. Op de foto is ons familiewapen te zien dat hij uit een blok hout heeft uitgestoken. Jan heeft uit zijn huwelijk met Josephine Vanden Kieboom 2 kinderen n.l. Kristin en Jan. Deze Jan jr. heeft eveneens het horecabloed in zich. Naast De Groene Jager zit hij ook in de exploitatie van het kasteel van Brasschaet en het Hof ter Delft in Ekeren. Het zijn alle gelegenheden voor grote en exclusieve partijen tot wel 600 personen. In zijn spaarzame vrije tijd is hij een fanatiek wielrenner. Jan jr. huwt met Caroline van Thillo dochter van Ludo van Thillo en Mis van Damme. De familie van Thillo behoort tot de rijkste en meest invloedrijkste families van België. Zij is eigenaar van de Persgroep, een van de belangrijkste mediagroepen in België en Nederland. In Nederland behoren de volgende dagbladen ertoe; Algemeen Dagblad (AD) , de Volkskrant, Trouw, Het Parool en de regionale kranten BN De Stem, Brabants Dagblad, PZC, Twentse Courant, Tubantia, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander en de Stentor. Ook Q Music valt eronder. In België is de Persgroep eigenaar van de dagbladen De Morgen, Het Laatste Nieuws, de televisiezenders VTM en 2BE. 6

Sinds kort is Jan jr. Algemeen Directeur Weekbladen bij de Persgroep Nederland. In deze functie is hij o.m. verantwoordelijk voor de 152 Huis aan Huis titels die de Persgroep wekelijks in Nederland verspreidt. Naast de mediagroep is Jan jr. bezig een grote restaurantketen op te zetten in Brazilië. Hij heeft nu al 8 restaurants in Sao Paulo en voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro moeten er daar nog 20 bijkomen. Kortom geen kleine jongen. Uit het huwelijk met Caroline heeft hij een dochter Josephine en een zoon Lucien. Zijn zwager is Christian van Thillo, de grote manager van de gehele Persgroep en vele andere ondernemingen. Misschien is het mogelijk om in de naaste toekomst nog eens onze jaarlijkse familiebijeenkomsten te houden in een van de genoemde schitterende horeca gelegenheden.? Ton van Dun Ulvenhout Petrus Norbertus Donders. (Tilburg (Nederland), 27oktober 1809 –Batavia (Suriname), 14januari 1887), liefkozend Peerke Donders genoemd, was een Nederlandse priester die in 1982 is zalig verklaard. Donders werd geboren te Tilburg, als oudste zoon van de huiswever Arnold Donders en Petronella van den Brekel. Kinderarbeid was in die tijd heel gewoon, en Donders zat als jongen van twaalf al achter het weefgetouw. Van zijn droom om priester te worden kon niets komen; zijn ouders hadden daar geen geld voor. Nadat hij in 1831 was afgekeurd voor militaire dienst, vroeg hij de pastoor hem te helpen. Hij mocht knecht worden op het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel, en werd vervolgens wegens zijn geloofsijver toegelaten tot de priesteropleiding. Tijdens zijn vervolgstudie aan het grootseminarie te Haaren kwam bisschop Grooff uit Suriname op bezoek. Deze zocht priesters voor de missie in Suriname. Donders was de enige die zich aanmeldde. Tot genoegen van zijn superieuren overigens, die de vreemde eend in de bijt liever zagen vertrekken. Op 5 juni 1841 werd hij vervroegd tot priester gewijd, 31 jaar oud, en op 1 augustus 1842 vertrok hij naar Suriname om te werken onder leprapatiënten. Hij werd aangesteld als kapelaan in Paramaribo, en in een leprakolonie gevestigd op de voormalige plantage Batavia aan de rivier Coppename. In 1856 werd hij definitief overgeplaatst naar Batavia. Op 24 juni 1867 legde hij de kloostergeloften af, en trad hij toe tot de congregatie der Redemptoristen. In de periode daarna maakte hij missiereizen naar de Indianen in het binnenland, tot hij in 1882 werd teruggeroepen naar Paramaribo. Van 1883 tot en met 1885 werd daar een kerk (later kathedraal) van loofhoutceder gebouwd, de Sint Petrus en Paulus Kathedraal. In oktober 1885 werd Donders opnieuw naar Batavia gezonden. Daar kreeg hij op 1 januari 1887 een nierontsteking, en op 14 januari overleed hij, 77 jaar oud. Zijn stoffelijk overschot werd aanvankelijk op het kerkhof van de melaatsenkolonie begraven, maar werd op 28 juli 1900 bijgezet achter de Sint Petrus en Paulus Kathedraal van Paramaribo. Op 17 januari 1921 werd het nogmaals herbegraven, nu in een graf 7

in de linkerzijvleugel van de kathedraal. Donders' geboortehuisje in Tilburg werd in 1930 gereconstrueerd op de vroegere fundamenten, en bij een waterput, die overigens niet bij het huisje hoorde, bouwde men een kapel met processiepark. Op 23 mei 1982 werd Donders zalig verklaard, nadat Paus Johannes Paulus II in 1979 reeds had bevestigd dat in 1929 een kind op voorspraak van Donders was genezen van botkanker. De Peerke Donders Stichting steunt lepraprojecten in Zuidoost-Azië. Verder zijn er onder meer een scoutinggroep en een EHBO-vereniging naar Peerke Donders vernoemd. Daarnaast wordt er sinds 2009 ieder jaar een zogenaamde Peerke Donderslezing georganiseerd. In 2009 werd deze uitgesproken door Wim van de Donk, gevolgd in 2010 door Guy Verhofstadt. In 2009 is er een documentaire gemaakt over het leven van Peerke Donders door producent Veldkamp Produkties BV, op initiatief en in samenwerking met Lout Donders. De documentaire is getiteld 'Peerke Donders; Zijn leven, zijn brieven' en is door de RKK uitgezonden op dinsdag 14 en woensdag 15 september 2010 en op Omroep Brabant TV. Ook in 2009 werd naast zijn nagebouwde geboortehuisje het Peerke Donders Paviljoen gebouwd, een museum gewijd aan de bekende missionaris. Geboortehuisje en kapel In de loop der jaren is het geboortehuis van Peerke Donders in Tilburg-Noord uitgegroeid tot een bedevaartsplaats. In de volksmond wordt de plek ‘Heiligdom de Heikant’ genoemd. En dat terwijl de zalige Peerke Donders nog niet heilig verklaard is! Kapel van Peerke Donders Op het bedevaartterrein staat een houten kapel, opgericht in 1923 naar een ontwerp van de Tilburgse architect J. Donders. Hij liet zich inspireren door de Surinaamse architectuur. Het gebedshuis is bewust uitgevoerd als noodkapel. Omdat Peerke Donders ten tijde van de bouw niet mocht worden vereerd – hij was nog niet zalig verklaard – werd de kapel toegewijd aan de Allerheiligste Drievuldigheid. In 1982, het jaar van de zaligverklaring, is de kapel gerestaureerd, met twee meter vergroot en van een altaar voorzien naar een ontwerp van architectenbureau Drijvers in Oisterwijk. Sinds 1987 is de kapel toegewijd aan de zalige Peerke Donders. Nog steeds is er iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur een gebedssamenkomst. Op elke eerste dinsdag van de maand is dat een eucharistieviering. De kapel is iedere dag geopend van 10.00 uur tot zonsondergang. De kapel is beschikbaar voor huwelijken en ande8

re gelegenheidsvieringen op maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van dinsdagmiddag. Geboortehuis. Het geboortehuisje van Peerke Donders is een replica van het origineel. In 1931 werd het nagebouwd naar een ontwerp van H. Frankefort. Exterieur en interieur geven een getrouw beeld van het originele huisje en de inrichting daarvan. In het kleine huisje woonde Peerke met zijn vader, moeder en broer. Het weefgetouw in het huisje is afkomstig van de Tilburgse thuiswever Frans Robben (1880-1920). Hij bewoonde vlakbij een wevershuisje op de hoek van de Rugdijk en de Pater Dondersstraat. Het authentieke weefgetouw werd in 1998 door het Textielmuseum in Tilburg gerestaureerd. Dit is eveneens onze jaarlijkse familiedag voor 15 september 2016. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Het Programma over de Familiedag 2016 naar Peerke Donders in Tilburg. Bij dit boekje is jullie natuurlijk al opgevallen dat er een inschrijfformulier bijzit om je op te geven voor de Familiedag op Donderdag 15 september 2016. Deze dag is als volgt.: Ontvangst 10.30 uur met koffie en gebak. Adres: Donderspark 3, 5011 XL te Tilburg. Aansluitend: vergadering en loterijverkoop. 12.30 uur: uitgebreide lunch. 14.00 tot 15.30 bezoek aan park en museum met rondleiding. 15.30.uur terug in restaurant met drankje en loterij. Als u zich op wil geven kan dat ook via de mail. Scheelt toch weer een postzegel. Maak eerst over op rekening, (zie inschrijfformulier) en daarna geeft u zich op bij REJDun1993@kpnmail.nl met u lidnr. (staat op achterkant boekje), aantal personen, adres, plaats en evt. tel.nr. Familiezaken: Overleden op 8-2-2016 te Klein Oosterhout Toke van Dun-van Gool, weduwe van Piet van Dun. Overleden Maria Leonie van Dun-Bruggeman op 12-2-2016 te Emmeloord. Zij was weduwe van Toon van Dun. Overleden: Jo Maas, weduwnaar van Johanna Maria van Dun overleden op 18 maart 2016 te Oosterhout. Ralf Bosmans uit Venray is overleden,. Hij was lid van onze vereniging. wij wensen eenieder sterkte voor de toekomst. Dr. Desirée van Dun (31 jaar) Managers hoeven geen verspilling te zijn. Dat is één van de conclusies van mijn onderzoek aan de Universiteit Twente (UT), waarop ik afgelopen december cum laude ben gepromoveerd. Toen ik in 2002 van Beesd naar Enschede verhuisde om Toegepaste Communicatiewetenschap en Bedrijfskunde te gaan studeren aan de UT, had ik niet gedacht ooit te promoveren. Gaandeweg ontdekte ik echter hoe leuk het is om wetenschappelijk onderzoek 9

te doen naar thema’s die in veel organisaties spelen. Je hoort vaak over de kloof tussen wetenschap en praktijk: ik wil er aan bijdragen dat daartussen meer uitwisseling is. Na mijn afstuderen in 2008, ben ik daarom gaan werken en promoveren tegelijk. Als adviseur bij House of Performance verbeter ik prestaties op de werkvloer van organisaties. Als onderzoeker bekijk ik effectief leiderschap en teamdynamiek in organisaties die “Lean principes” toepassen. Lean gaat om het continu verbeteren van werkprocessen zodat deze zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de eindklant. Veel bekende organisaties werken met Lean: Productiebedrijven, banken, verzekeraars, ziekenhuizen en zelfs gemeenten en andere overheidsinstanties. Maar niet overal loopt dit even gesmeerd: veel organisaties houden het niet lang vol om te blíjven verbeteren. Belangrijk dus om te weten te komen wat Lean vraagt van de houding en het gedrag van managers en hun teams op de werkvloer. In mijn onderzoek liep ik daarom mee met managers en medewerkers, filmde ik overleggen, nam ik (groeps) interviews en vragenlijsten af en verzamelde ik prestatiecijfers. Wat blijkt: Goed presterende Lean teams vertonen specifiek gedrag, gevoel en gedachten. Naast gedrag als informatie delen en prestaties monitoren, moeten teamleden zich veilig voelen om zich uit te spreken en onenigheid te bespreken, en betrokken zijn bij de organisatiedoelen. Leidinggevenden kunnen dit stimuleren door goed te luisteren naar hun medewerkers, weinig taken te controleren en duidelijk en consequent te communiceren over de organisatiestrategie van continu verbeteren. Managers spelen dus een belangrijke rol in het lange termijn succes van Lean. Mijn conclusies leg ik ook in korte YouTube video’s uit: http://wp.me/PMNf3-8J. Nu ik inmiddels, na een tussenstop in Utrecht, in Den Haag woon, bezin ik me op mijn vervolgstap na deze mijlpaal. Een goed nieuwjaar allemaal! 11 december 2015 gepromoveerd Desirée van Dun is de dochter van onze voormalige voorzitter, Leon van Dun uit Beesd. Wij feliciteren Desirée en Leon en verdere familie met dit succes. 10

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Eugenè van Dun, tel:0411-683427 11

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication