0

Jaargang 16 – editie 2 - november 2017

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Eugenè van Dun, tel:0411-683427 2018 2

Jaargang 16 – editie 2 – november - 2017 Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Ton van Dun Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van onze voorzitter Bezoek uit Australië Huub van Dun, Trappers Verslag familiedag Uit de oude doos Contributie, afscheid en nieuw Oproep en Familiezaken Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 6,7 7,8 8,9,10,11 12.13 13,14 15 Hennie van Dun Eugène van Dun 3

Van de voorzitter, De geslaagde familiedag/algemene vergadering in september jl. te Oosterhout heeft behalve een gezellig weerzien ook nog een nieuw aspirant bestuurslid opgeleverd, nl. Ad van Dun, inderdaad, de muzikant. Onze penningmeester Jan wilde na vele jaren aftreden, jammer maar begrijpelijk, zo ook Ton, onze genealoog, alsmede Anneke. Ton blijft als genealoog wel op de achtergrond meedraaien, Wij als bestuur zullen ze gaan missen. Inmiddels hebben wij Ad, bereid gevonden voor een bestuursfunctie, zo ook Frans van Dun. In de eerst volgende bestuursvergadering hopen we te overleggen, wie welke functie binnen het bestuur zal gaan bekleden. Zo u ziet zijn we alweer met het jaar 2018 doende. Maar alvorens dat, hebben we Kerstmis en Nieuwjaar, waarvoor wij u een fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2018 wensen. Eugène. Lid uit Australië op bezoek in Nederland. Door de penningmeester Jan van Dun werd ik erop attent gemaakt, dat ons lid Tina (Christina) Blauw- van Dun, met haar man Peter op familie bezoek komen naar Nederland. En Jan vertelde erbij het is je nichtje. Verbaasd heb ik het opgezocht, wat bleek Tina is een kleindochter van de broer van mijn opa. Dus een achternichtje. Wij delen, met anderen, dezelfde overgrootvader Antonius Hubertus van Dun uit Tilburg, spiegel en lijstenmaker te Den Bosch. Tina en ik hebben beide onze grootvaders niet gekend. Via haar broer uit Venlo, heb ik haar benaderd, zij wilde graag contact met onze familie vereniging, en met hen afgesproken voor 1 mei jl.. Eerst koffie gedronken en uitvoerig kennis gemaakt en uitgelegd wat onze ideeën voor die dag zouden zijn voor de stad ’s Hertogen Bosch. Met onze auto naar transferium (nabij Jeroen Bosch -Ziekenhuis, parkeren de auto en nemen de bus, 4 personen voor totaal €4 naar het centrum. We stapten uit pal voor het huis van onze overgrootvader, Antonius Hubertus ( 1827-1887), Achter het Wild varken. Na een lunch bij “het stokpaardje“ De Sint Jan bezocht. En een kaarsje opgestoken bij “Maria”, het was Meimaand. Daarna op de terugweg, even een damesmodezaak in gedoken alvorens terug te gaan naar het opstappunt met de bus naar het parkeer terrein en via Vught voor een bijzonder ijsje bij IJssalon Lavinia naar Boxtel, voor een echt Hollands Pilsje. Daarna in Vught bij hun hotel afgezet en afscheid genomen van onze Australische leden 4

Hieronder wat foto’s voor een impressie 5

Huub van Dun, Topspeler bij Trappers. In een elfdelige serie komen in het Brabants Dagblad de oud-Trappersspellers aan bod van wie het rugnummer door de club beschermd is verklaard. Vandaag deel 1: Huub van Dun. Door Max van der Put, Tilburg. Huub van Dun (2de van links onder) Huub van Dun vormde in de 'gouden' zeventiger jaren een vast verdedigingsduo bij Trappers met Hans Christiaans. Nog altijd gaan de twee, met hun echtgenotes erbij bij tijd en wijle bij elkaar op de borrel. Met geregeld hun gezamenlijke Tilburgse ijshockeyverleden als onderwerp van gesprek uiteraard. Over die openingswedstrijd van een ijshal in Berlijn die door het bedrijf' van toenmalig Trappersvoorzitter Henk Pellikaan gebouwd was. “Die Duitsers kregen al gauw spijt dat ze ons daarvoor hadden uitgenodigd op voorspraak van Henk. Het ontaardde in een massale vechtpartij, waarna de wedstrijd gestaakt werd!", herinnert Van Dun zich nog goed. En over de vele imports die ze meemaakten bij Trappers. _Een aantal van die jongens, onder wie lack de Heer en Paul Domm, sliepen bij mij en mijn vrouw in huis de eerste weken nadat ze, meestal uit Canada, in Nederland waren aangekomen en in afwachting waren van een eigen appartementje in 'Tilburg." Vaak kwamen ze met drie of vier spelers in een luguber hok 'terecht. „Maar om een of andere reden had Ward Lawrie een flatje voor zichzelf', weet Van Dun nog, Hij had geen stofzuiger. In plaats daarvan plakte hij tape op de vloer en dat trok hij er dan met het stof eraan vanaf! Echt waar!" Nadat hij vanwege zijn werk een aantal jaar in het buitenland verbleef, is `Rooie Huub' (vanwege zijn knalrode haar), die in 13 seizoenen 438 wedstrijden speelde bij "Trappers”, weer wedstrijden van zijn oude club gaan bezoeken. Hij vindt het prima dat de Tilburgers in de Duitse Oberliga uitkomen. „Vorig seizoen ben ik samen met mijn vrouw een paar keer 6

gaan kijken en dat waren leuke wedstrijden. lk denk dat we daarom dit seizoen vaker gaan. Er zitten nauwelijks nog wedstrijden bij die met twee vingers in de neus worden gewonnen. Dat maakt het interessant natuurlijk." Van Dun denkt dat de busreizen naar Duitsland goed zijn voor de teamspirit. „Wij hadden destijds een vaste kern die ongeveer twaalf jaar bijeen bleef. Dan breng je ook zoveel tijd samen door; dat schept een hechte band. Tijdens busreizen gaf ik soms wat bijles aan jongere jongens die aan het studeren waren, Het was een periode in mijn leven die ik nooit had willen missen". _______________________________________________________________________ verslag15e alg ledenvergadering F.V.S. Van Dun. gehouden op 07- sept 2017 te Oosterhout locatie: ,,op Stelten,, Zandheuvel 51 Vanaf 10.30 ontvangst op de locatie onder redelijke weersomstandigheden, de dag hierna kwam het met bakken naar beneden. Mooie ruime zaal met alle faciliteiten en goede ontvangst met koffie en gebak. Om 11.00 uur welkomstwoord van de voorzitter en opening van de vergadering waarna behandeling van de agenda voor deze dag. Verslag van de familiedag 2016 gaf geen aanleiding tot opmerkingen en/of aanvullingen. Van de penningmeester ontving de vergadering het financieel overzicht 2016, de balans per 31-12-2016 en de begroting 2018 welke door de vergadering werden goedgekeurd. Tevens werd door de kascommissie bestaande uit Frans van Dun lid nr. 13 en Frans van Dun lid nr. 5 de penningmeester decharge verleend voor de verantwoording van onze boekhouding. Dezelfde kascommissie werd herbenoemd met dank en een presentje voor de vrijwillige inzet. De penningmeester heeft aangegeven zijn functie op korte termijn te willen overdragen, aangezien er onder de leden geen werving kan plaatsvinden zal het bestuur een oplossing/vervangers zoeken. Volgens het rooster van aftreden was de secretaris herbenoembaar wat met algemene stemmen werd bekrachtigd. Afwezig op deze vergadering was Ton van Dun uit Ulvenhout, onze genealoog, en met een duidelijke reden. herstellende van een ernstige aandoening en kenbaar gemaakt het rustiger aan te willen doen waarvoor begrip. Wel beschikbaar voor vragen omtrent afstamming maar niet meer in het bestuur. Gezien de financiële situatie van de vereniging kan de contributie ongewijzigd blijven op 15 euro. Ad van Dun uit Oosterhout opperde enkele suggesties voor de volgende familiedag en suggesties om het aantrekkelijker te maken lid te worden van de vereniging. In de eerstvolgende vergadering gaat het bestuur hiermee aan de slag. Einde vergadering en start verkoop loten voor onze traditie loterij waarna lunch. Na de lunch bezoek aan het speelgoedmuseum met uitleg over de achtergrond van het ontstaan. De indruk bleef achter dat het toch wel een beperkte collectie was. Tijd voor de loterij ditmaal uitgevoerd door Anneke en Ton uit Sassenheim deze keer geen items uit de verenigingswinkel want die is leeg maar een soort verrassingspakket, helaas niet voor iedereen prijs, volgend jaar beter. 7

En toen tijd voor Abdera onder leiding van Ad van Dun met een feel good repertoire en uitleg over de functie en het ontstaan van de gebruikte instrumenten. Zeer leerzaam, alles draait om lucht, simpel toch? Als uitsmijter Guus Meeuwis zijn “mijn Brabantse land”. een perfecte afsluiting van dit optreden. Afsluitend een drankje en helaas einde van alweer een geslaagde familiedag. Tot het volgend Jaar. Uit de Oude Doos. De 'vooij' zorgde in 1749 voor amok in een Dunse herberg. Op 24 december 1739 bezocht Jasper van Eynthoven de herberg van Adriaen Schoormans op Dun. Hij huurde die van Gerrit Hendrik Bruurs, die zelf 'boerderij Hendriksen' bewoonde. De belendingen van de herberg op Dun waren: -oost: Peter van de Sande -noord: Peter van de Sande -zuid: de stroom -west: de Gemene straat (=Dunsedijk) Op die winterse namiddag maakte hij omstreeks drie uur aanstalten om naar zijn boerderij te gaan. Hij bezat de bekende aloude hoeve opten Hertganck, even verderop en stroomafwaarts van de Reusel, bijna op de grens met Diessen gelegen. Hij verhuurde die boerderij en zijn zoon Antony zou die tenslotte verkopen aan de eerste burgemeester van Hilvarenbeek na de Franse tijd: Martinus Huysmans. Die liet de hoeve afbreken. Een taaie schutter. Jasper zelf was kastelein in de Gelderstraat in Hilvarenbeek. Ook was hij, evenals zijn vader Willem, 'schutter', een soort veldpolitie die o.a. loslopend vee moest opsporen en insluiten in de schutskooi. En uiteraard kende dergelijk beroep zijn vijanden! Nauwelijks was Jasper, gehuwd met Jenneke Verhagen uit Lage Mierde, op weg of hij werd vanuit een hinderlaag door een snaphaan beschoten. Vanachter de heg had zijn belager op hem gevuurd-. soodanigh in syn hooft en aengesigt getroffen datter seer veele hagelkoorn in waren. Hij werd terstond de herberg weer in gedragen en op een stoel vastgehouden, omdat hij buyten sick selfs geraekte. De hagel zat in zijn voorhoofd en hals en zijn wangen waren doorzeefd! Alle aanwezigen waren dezelfde mening toegedaan: den voomoemde Jasper soude van die schoot aenstonds den geest gaen geven!. Maar de nog steeds hevig bloedende schutter' uit Beek kwam weer tot zich zelf en werd met een kar naar huis gebracht. Maar Jasper was een taaie. Als kind zijnde was hem reeds eerder bijna de adem definitief afgesneden. In juni 1717 lag hij zwaar ziek in bed. Hij had constant hevige pijnen onder de korte ribben: synde in perikel om te sterven. Een dag eerder had Jan Martien Lemmens hem uyt de school comende ontrent het huys van Hendrik Bosmans spelenderwijs bij zijn schouder gepakt. Hij gooide hem toen voorover zodat hij pijnlijk op de cant van een schooldoos was gevallen. En daarvoor had hij onze Jasper met een doorne stock op 8

den arm geslagen. Thuis gebracht wist hij echter weer langzaam op adem te komen. Herbergen op Dun. Ruim dertig jaar later zou Jasper door getuige Peter Jan van de Sande met de kar wederom naar huis gebracht worden. Die stond immers net op het punt om op de hei op Dun zand te gaan halen. Deze Dunse boer was ook herbergier in het gehucht op de grens met Lage Mierde. Hij dreef zijn uitspanning aan de huidige Dunse Dijk in de bocht bij de splitsing naar Netersel en Lage Mierde. Ook hij werd eens flink belaagd toen hij op een winterse avond reeds vroeg in bed lag. Op 12 januari 1758 kwamen vijf kwaadaardige kerels vanuit Hooge Mierde naar Dun. Zij wilden zgn. de weg vragen naar Hilvarenbeek. Die liep uiteraard via De Lange Gracht, een andere herberg, want de Nieuwe Dijk of Dunse Dijk werd pas dertig jaar later aangelegd. Nadat ze zijn zoon Adriaan flink afgeslagen hadden en wat bier naar binnen gewerkt hadden, kregen ze Peter Jan in de bedstee in het oog: kom geef maar hier uw heel beurs en al wat gij hebt en blijft maar stil leggen, of ik schiet u door den kop! Nadat ze het hele huis overhoop gehaald hadden roofden ze al wat bruikbaar was. Veel erger nog was het feit dat ze de inmiddels gevluchte 88-jarige opa Jan van de Sande buiten letterlijk in syn naakthemd tegen het lijf liepen. In koelen bloede werd hij op het zandpad door messteken op een gruwelijke wijze vermoord. De knecht van buurman en herbergier Schoormans, juist voor de witte brug links, had in die ijselijke nacht het slachtoffer nog angstaanjagend seer horen kermen en lamenteeren aan de rand van de immens kille heide. Onlangs kwam via onderzoek in het archief aan het licht dat leden van een Vlaamse bende de daders waren. Bebouwing en kavels op Dun in 1828. No. 1 huidige 'Bockenrijder'. No. 3 herberg Van de Sande. No. 4 herberg Schoormans, waar de schermutselingen plaatsvonden. Op bier getrakteerd. Op 8 november 1749 deed Jan Vromans in Hilvarenbeek ondertrouw en dat moest gevierd worden bij de reeds bekende herberg van Schoormans op Dun. Begrijpelijk. 9

Zijn aanstaande bruid, Anna Antonie Peters, woonde schuin tegenover, in een boerderij aan de voet van de Dunse Bergen. In 1891 brandde de boerderij, inmiddels in eigendom van Beekse notaris Huysmans, tot de grond toe af. De jongelui die uitgenodigd waren op de vooy kwamen uit de Mierden en Dun. Immers: Jan Vromans, geboortig van Weelde, woonde in Hooge Mierde. Andere benamingen die we m.b.t. 'vooy' tegenkomen zijn: kwanselbier, rijbier. Ook treffen we in de archieven boxembier aan. In later tijd werd ook wel de term 'losschieten' gehanteerd. De oorsprong van 'vooy' zou via 'fooi' afgeleid kunnen zijn van het Franse 'voie', hetgeen betekent: weg, afscheid, afscheidsfeest. Het ging er in elk geval om dat er gratis bier geschonken werd op de gezondheid van het aanstaande bruidspaar: de 'aantekening' werd beklonken! Ook was het een soort afscheidscadeau aan de achterblijvende jongelui in de buurt. Michiel Verhagen uit Hooge Mierde was zo iemand. Mensen die niet uitgenodigd waren en niet tot de buurt behoorden, konden uiteraard het verteerde zelf betalen. 's Avonds laat kwamen ook Adriaan en Jan van Spaendonk uit Hooge Mierde de herberg binnen, ieder voorsien van een snaphaan. Dat zij met de wapenen uit de voeten konden was al langer bekend. Hun vader, Willem van Spaendonk, was aangesteld als oppasser van de jacht en wildbaan in de Mierden. In de winter van 1739 wist Willem met zijn 33-jarige zoon Jan nog enkele Mierdenaren te arresteren. Twee broers, Jacobus en Hendrik Adriaens, waren met snaphaan en lange hondt op 20 december 1739 op de heide tussen Reusel en Hooge Mierde aan het stropen! Boerderij van Gerrit Hendrik Bruurs. Adriaan Schoormans huurde de herberg. Op de achtergrond de herberg van Van de Sande. Amokmakers verwijderd. Toen de gebroeders Van Spaendonk aanstalten maakten om te vertrekken maakten ze enige woorden en verschil met Elisabeth, de zuster van Jan Schoormans, over het betae10

len van het gelagh. Schoormans sommeerde de Mierdenaren verschillende keren om zijn herberg te verlaten. Toen dat uiteindelijk lukte riep Adriaen van Spaendonk woest: ick sal het huys in brant schieten, terwijl al het volck daer in is! Onze kastelein trachtte de zaak nog enigszins te sussen: Dat is niet fray gesproken om het huys in brant te schieten. Waarop Van Spaendonk resoluut antwoordde: Dat sal ick niet laten, vooral die er in huys of in de tamer sijn! En plotseling stiet hij inmediaat met den tromp van syn snaphaan op syn lijff aen. Schoormans reageerde onmiddellijk en er ontstond een worsteling met de agressieveling. Ook binnen in de herberg brak een groot tumult los. Jan van Spaendonk gaf bij Philip Willems een flinke snede door syn aengesigt. Volgens een Mierdse getuigen, Hendrik Adriaen Nouwen, had het slachtoffer niemand een quaet woort hooren geven! Ook eerder genoemde buurman Peter van de Sande, was weer aanwezig als getuige. Volgens hem verlieten de gebroeders Van Spaendonk de herberg en dropen af. Het feest was meteen ten einde en de rust keerde weer terug op Dun. Uiteindelijk een oase. Totdat de zoon van Peter van de Sande mocht getuigen. In november 1796 trof Adriaan zijn buurman Michiel Rombouts, die woonde in de boerderij aan de voet van de Dunse Bergen, wear ons eerder genoemde 'bruidje' geboren was, op de schuurvloer aan, alwaer hi j hem doot op syn rug vond leggen. Op 27 november deed de chirurgijn De Lang schouwing: zelfmoord, waarschijnlijk veroorzaakt door de compressie van een koord off strop. De herberg van Schoormans werd overgenomen door familie Roosen. In 1794 hielden de Fransen er huis. In juni 1800 en in oktober 1809 werd de herberg opnieuw beroofd. Een eeuw later stond het kleine Dun weer in de belangstelling. Maar nu van de nieuwbakken Esbeekse pastoor Jurgens. Tot de kerkst icht ing in Esbeek een feit was, gingen de Dunse boeren alt ijd in Lage Mierde naar de kerk. Om die bewoners snel aan Esbeek t e binden en geen t egenst and t e kr ijgen, benoemde Jurgens heel slim Gregorius Broeckx tot kerkmeester. Vanwege zijn vroom leven werd hij 'pastoor van Dun' genoemd. Vervolgens weigerde hij bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen (Jurgens zette hem hiertoe aan) om de keiweg over Dun t e lat en lopen. Dankz i j hem za l Dun st eeds meer Ets van Andreas Schotel. Twee hoogkarren voor de herberg van Adriaan Schoormans een oase worden. 11

Contributie voor 2018. Geachte leden, Wij maken u erop attent dat u de contributie voor het boekjaar 2018 reeds kunt overmaken op rekeningnummer: NL21RABO 0174888252 en voor de Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden, dat u kunt vinden op de adressticker op de achterzijde van Dundoenerij. Namens het bestuur hartelijk dank, Jan van Dun, penningmeester. We nemen afscheid van Anneke van Dun als bestuurslid van onze vereniging. Anneke is een paar jaar geleden bij het bestuur gekomen en wij hebben in die tijd fijn samengewerkt met haar. Anneke heeft aangegeven dat ze het privé vrij druk heeft en ze doet veel vrijwilligerswerk. Wij respecteren haar beslissing en bedanken haar voor haar bijdrage in het bestuur. Natuurlijk blijft Anneke lid en zien we haar elk jaar tijdens onze Familiedagen. Anneke, nogmaals bedankt. Beste van Dunnen, Mijn naam is François van Dun ( Frans) getrouwd sedert 1974 met Paula. Wij hebben 2 kinderen Eefje en Coen en inmiddels een kleinkind Julius Cramer van onze dochter. In 2002 was ik aanwezig bij de eerste bijeenkomst in "Hotel de Witte " te Vught i.v.m. het oprichten van de vereniging stamboom van Dun Als bestuurslid heb ik t/m 2005 een aantal van Dunnen geïnterviewd voor de uitgave dundoenerij. Eugene heeft me toch weer over kunnen halen om terug te gaan in het bestuur. Dit ga ik uiteraard met veel plezier doen. Met vriendelijke groet, Francois van Dun. 12

Beste van Dunnen, Mijn naam is Adrianus Gerardus (Ad) van Dun uit Oosterhout, geboren 31-12-1940. Op de laatste familiedag in Oosterhout heb ik de muzikale omlijsting verzorgd met het orkest ABDERA waarvan ik de dirigent ben. Vanaf mijn conservatorium opleiding te Rotterdam 1962-1964 heeft de muziek mijn verdere leven bepaald zoals 24 jaar Koninklijke Militaire Kapel. Kapelmeester der cavalerie te Amersfoort en dirigent van diverse harmonie en fanfareorkesten waarmee I x landskampioen en o.a. 2 x good wereld muziek concours te Kerkrade. Recent in contact gekomen met de vereniging en meteen enthousiast gemaakt door Ton van Dun. Kortom.. op de laatste, vergadering mij kandidaat gesteld voor het bestuur. Met muzikale groet, Ad van Dun. Beste leden en familieleden. Tijdens de laatste familiedag in Oosterhout zijn er enkele suggesties gedaan om ons ledenpeil in stand te houden en het liefst nog meer uit te breiden. Ongetwijfeld zijn er nog van Dun’s en aangetrouwden die wij enthousiast kunnen maken lid te worden van de vereniging. Het bestuur heeft besloten om op de eerstkomende familiedag per adres een gratis introducee uit te nodigen onder voorwaarde dat hij of zij aantoonbaar een van Dun is of aangetrouwd en ouder is dan 16, dus een neefje, nichtje, oom of tante, kind of kleinkind welkom. N.B. Vergeet ook niet uw familie eens op onze website te laten kijken waar zij veel materiaal kunnen vinden over de geschiedenis van de eigen familie en misschien wel iets kunnen toevoegen hetgeen wij nog niet weten. Met vriendelijke groet. 13

Familieberichten: Overleden: Cees van Leeuwen. Op 8 september 2017 te Tilburg Op 7 september jl. was Cees nog op onze familiedag in Oosterhout. Deze bezocht hij al vanaf 2013. Op 8 september is Cees plotseling overleden in de leeftijd van 77 jaar. Overleden: Jan van Dun, overleden op 2 augustus te Oosterhout in de leeftijd van 75 jaar. Vriend van Jo Jaspers en vader van Jan en Petra. Overleden: Miet van Kollenburg-van Dun op 19 april 2017 te Berkel Enschot, in de leeftijd van 96 jaar. Zij was de weduwe van Gijs van Kollenburg. Overleden: Rien van Gils, op 8 mei 2017 te Breda. echtgenoot van Ans van Gils van Dun, in de leeftijd van 67 jaar. Overleden: Ria Michielsen-van Dun, op 9 oktober 2017 te Breda in de leeftijd van 86 jaar.zij was de echtgenote van Rien Michielsen. Overleden: Riet van Dun, op 8 Augustus 2017 te Made in de leeftijd van 90 jaar. Zij is de echtgenote van Koos Sins. Overleden: Tony van Dun, ongehuwd , geb. 6 juli 1937 en overleden Breda op 15 november 2017. Zij was een lid van onze vereniging en een zus van Jan van Dun, onze penningmeester. Getrouwd: Op 09-09-2016 Bas van Dun met Ellen Bauwens, zij kregen een kind en wij ons eerste kleinkind en noemen hem VICTOR, hij is geboren op 13-09-2017. Bert en Toos van Dun, Ossendrecht. Geboren: Op 29 augustus 2017 in Winnipeg (Canada):Thomas Willem Maria van Dun. Zoon van Hugo van Dun en Anna van Dun-Stiglmayr. Kleinzoon van Léon en Marjo van Dun (Beesd). De stamboom van Van Dun wordt voortgezet in Canada. 14

Autorijschool Frans van Dun, Breda Adres: Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-5140634 Mobiel: 06-51178971 Website: www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2018 Op deze plek kan ook Uw advertentie staan 15

AFZENDER: F.V. Stamboom van Dun Postelse Hoeflaan 109 5042 KD Tilburg Email: hvandun@gmail.com © Familie Vereniging Stamboom Van DUN 16

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication