0

Jaargang 18 – editie 3 – november 2019

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Robert van Dun: tel..033-4942623 of per mail: 2018 2

Het bestuur vlnr. Voorzitter. Bestuurslid. Ad van Dun Ton van Dun Secretaris/penningmeester. Robert van Dun Frans van Dun Bestuurslid. Bestuurslid/webmaster. Hennie van Dun Tel. 0162-742364 tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 06-53401038 tel. 06-45092691 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van onze voorzitter Theo van Dun, Wijchem Verslag Familiedag Foto’s Familiedag Overloon Uit de oude doos van de penningmeester en enquête Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag pag. pag pag. 2 3 4 4,5 6 7 8,9 10 11 Hennie van Dun 3

van onze voorzitter. Als U dit leest hebben we de maand november van St. Maarten en natuurlijk de aankomst van Sinterklaas al achter de rug. Ook heeft de herfst zich aangemeld die de natuur een goudrandje geeft. De bladeren vallen van de bomen en de dagen worden weer korter en binnen zoeken we de gezelligheid. De maand december met Kerst en de jaarwisseling is toch wel een bijzondere maand. Zo’n bijzondere dag is ook altijd de Familiedag, dit jaar gehouden in het Oorlogsmuseum in Overloon. Voor de locatie was gekozen in het kader van 75 jaar bevrijding van het Zuiden van Nederland (wel erg ver rijden voor sommige Van Dunnen). Na de ontvangst met koffie of thee en vlaai opende Robert, onze secretaris/penningmeester, de vergadering. Een klein probleem deed zich voor; er was nog geen kascontrole geweest. Men kwam op het geweldige idee dat ter plaatse te doen. Anneke van Dun-Van Loon en Mariëtte Cleysters namen deze taak op zich. Zo werd het Financieel verslag alsnog goed gekeurd tijdens de vergadering (wie had dat anders verwacht? 😉 ). Robert bedankt. Tijdens de jaarvergadering ben ik met algemene stemmen gekozen tot tijdelijk voorzitter en ik zal me zo goed mogelijk inzetten. Mooi was verder het relaas van Ton uit Ulvenhout over zijn ervaring met de Belgische Familiedag bij de nonnen in Brecht (hij was bijna ingetreden). Na een goede lunch was iedereen in de gelegenheid om het museum te bezoeken. Daarbij hebben we kunnen ondervinden dat vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Vervolgens werd onze traditionele loterij gehouden (met door de bestuursleden geschonken prijsjes). En na de groepsfoto in de buitenlucht kwam er weer een eind aan deze bijzondere Familiedag waar we weer even bij hebben kunnen kletsen. Op deze plaats wil ik mede organisator Hennie hartelijk bedanken voor het voorbereiden van deze dag. Hennie chapeau! Namens het gehele bestuur wens ik u fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling en ook vast een gezond en voorspoedig 2020. En tot slot: Tot ziens op onze Familiedag 2020 waar we hopen ook wat nieuwe gezichten te kunnen begroeten! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yeoman Cornelius Vandon again – Opnieuw Yeoman Cornelius van Dun Zoals bijna iedereen die ‘Van Dun’ heet wel weet, is er eind zestiende eeuw een portretbuste van een zekere Cornelius van Dun aangebracht in de noorderbeuk van de kerk van Saint Margaret in Westminster/Londen. Deze Cornelius was een Yeoman of the Guard in

dienst van maar liefst vier Engelse koningen en koninginnen. Zijn stadsgenoten waren ooit trots op hem, omdat hij aan de rand van de stad twintig huisjes bouwde voor armen uit de parochie; zij vernoemden een straat(je) en een steegje naar hem, Vandon Street en Vandon Passage. Cornelius is een intrigerend persoon, zeker voor iemand die dezelfde achternaam draagt als hij. Ik kom al geruime tijd een paar keer per jaar in Londen. Toen ik met pensioen ging en vrije tijd te over kreeg, bedacht ik dat daar misschien nog wel wat te vinden zou zijn over deze achternaamgenoot. Ik onderzocht wat al over hem bekend was. Ik vroeg om een kopie van Cornelius’ testament aan Fonny van Dun in SintNiklaas, die mij die welwillend toestuurde. Waarvan akte en dank daarvoor. Fonny schreef er wel bij, dat er niet veel nieuws te vinden zou zijn over Cornelius, “omdat alles al was uitgezocht”. Dat bleek niet zo te zijn. In het testament van Cornelius komt – al in het begin – een mr. Richart voor, die in St. Margaret’s is begraven en in wiens buurt Cornelius wil worden bijgezet. Op de kopie van het testament valt de achternaam van deze mr. Richart weg in de omkrullende rand van de pagina. Ik heb mij lange tijd afgevraagd wie deze mr. Richart toch kon zijn, temeer daar wij tot dusverre nog niets wisten over Cornelius’ directe familie, over zijn eventuele kinderen en kleinkinderen. We wisten alleen dat hij getrouwd was met een Gylbarte. Was mr. Richart soms een (de) zoon van Cornelius? Op deze vraag was alleen antwoord te krijgen door opnieuw te kijken naar het origineel van het testament. Dat wordt bewaard in de Westminster City Archives. Bij mijn eerstvolgende Londenreis vervoegde ik me daarom op 10, St. Ann’s Street in Westminster. Op de vijfde verdieping van de Westminster City Archives werd ik ontvangen door archivaris Hillary, die me het testament van Cornelius op microfiche liet inzien. Mr. Richart bleek niet Cornelius’ zoon, maar een goede vriend en misschien collegakerkbestuurder. Op mijn vraag of er nog meer materiaal was dat zou kunnen helpen meer over Cornelius te weten te komen, gaf Hillary me een boek, waarmee ik in de volgende paar uur zoet was. Na enig aanvangend detectivewerk heb ik daarin Cornelius’ hele familie gevonden, zijn kinderen, zijn behuwd- en kleinkinderen! Thuisgekomen in Nederland heb ik mijn bevindingen op papier gezet en met enige schroom – ik ben geen genealoog – toegestuurd aan Ton van Dun uit Ulvenhout. Ton bleek enthousiast over wat ik had gevonden en had een paar – ook voor mij volkomen onverwachte – belangrijke aanvullingen: de kennismaking met Cornelius’ nazaten bracht hem tot nieuwe inzichten over een mogelijk voortdurende relatie van onze ‘Engelse’ Van Dunnen-expats met hun familie in het Brabantse vaderland en last but not least tot nieuwe inzichten over de afstamming van Cornelius. De bedoeling van Ton en mij was een voorproefje van mijn verhaal te publiceren in deze familieperiodiek met een link naar de verenigings-website, waar het (langere) artikel dan helemaal te vinden zou zijn. Tot Ton erover vertelde aan een Tilburgse professor die erdoor werd geboeid. Hij stelde voor om van mijn verhaal een artikel te maken voor het Noordbrabants Historisch Jaarboek. Op dat voorstel ben ik ingegaan. Het betekent dat wij onze plannen hebben gewijzigd. Als het goed is wordt mijn artikel opgenomen in het Jaarboek van 2020. De misschien nieuwsgierig geworden lezers van ‘Dundoenerij’ moeten daarom helaas nog even wachten op hun kennismaking met (misschien) hun Engelse ‘neven en nichten’… Dr. Theo P.J.M. van Dun, Wijchen 5

Verslag 17e algemene ledenvergadering F.V.S. van Dun, gehouden op donderdag, 12 september 2019 te Overloon, locatie paviljoen Oorlogsmuseum. Aanwezig 28 deelnemers. Aanvang iets na 11.00 uur met koffie met een stuk vlaai waarna opening en welkomstwoord door Robbert. Bijzonderheden vooraf. Robbert deelt de aanwezigen mede dat Eugène in verband met zijn verslechterende gezondheid per direct afstand heeft gedaan van zijn voorzitterschap en derhalve ook niet op deze familiedag aanwezig zal zijn. Ad is bereid gevonden om deze taak (voorlopig) op zich te nemen waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. Geen van de aanwezigen had hier overigens bezwaar tegen. Ad stelde zich vervolgens in het kort voor en verontschuldigde zich (op een leuke manier) om het feit dat deze locatie (zijn idee) voor menigeen toch wel een beetje ver weg was gelegen. Verslag van de familiedag 2018 (16e. vergadering) gaf geen aanleiding tot opmerkingen vragen en/of aanvullingen. Agenda voor deze dag. Financieel verslag, overzicht 2018, balans per 31-12-2018 en de begroting 2020 welke door de vergadering werden goedgekeurd. Contributie blijft gehandhaafd op € 15,-. Zoals het er financieel nu voor staat kan de Vereniging nog hooguit drie of vier jaar vooruit. Ter vergadering wordt, zonder bezwaar van de aanwezigen, besloten om de eigen bijdrage voor de Familiedag te verhogen van € 15,- naar € 20,De kascommissieleden bestaande uit Anneke van Dun-van Loon en Mariëtte Cleysters voerden op locatie de kascontrole uit en bevonden deze akkoord. Zij stelden zich tevens weer beschikbaar voor het komende jaar waarvoor dank. Onder de aanwezige leden werd een enquêteformulier uitgereikt en verzocht deze in te vullen met als doel achter de oorzaak/reden zien te komen voor de afnemende interesse voor de Familiedag. Dit formulier zal tevens worden afgedrukt in Dundoenerij. Ton (Ulvenhout) heeft op een zondag de Familiedag van de Belgische tak bezocht. Was volgens Ton “een kwelling”. Theo van Dun uit Wijchen heeft een stuk over Cornelius van Dun (borstbeeld in Londen) geschreven (16 pagina’s) dat Ton gaat proberen te publiceren in Dundoenerij. Start verkoop lootjes t.b.v. de loterij aansluitend de lunch. Hierna een ieder de gelegenheid een bezoek te brengen aan het imposante oorlogsmuseum. Hierna de traditionele loterij bestaande uit een aardig assortiment zelf ingebrachte prijsjes. Opgebracht € 135,Nadat in het zonnetje onder de bomen de groepsfoto was gemaakt kwam er rond 15.45 uur weer een einde aan deze geslaagde Familiedag. Hierbij enkele foto’s. . Tot de volgende familiedag in 2020. 6

7

Uit de oude doos. Tulderhoeve kende in de loop der tijd veel suspect bezoek. Op 17 februari 1704 was in Hilvarenbeek een vremt persoon ingekomen. Zowel bij Jasper Cornelis Middegaels als bij Wouter Jan Pasmans kocht hij een paard. In plaats van met de boeren eer l i jk 'af te rekenen' , werden ze geslagen en gestooten. Spoorslags reden ze naar Tulder! . In de zomer van het jaar daarop kwam nog zo'n rare gast bij Tulder aanleggen. Jacob Jansen uit Hulsel, met paard en kar komende van Breda, dronk b i j h o e v e n a a r e n b r o uwe r J a n Ma t h i j s v a n Du n o p d e Tulderhoeve voor een a twee stuivers brandewijn. In plaats van te betalen was hij daerop instantelijck voort gevaren naar Mierde!. De Frans sprekende schurken die in 1787 op bezoek kwamen maakten het nog veel bonter. Op maandagavond 24 september kwamen vier brutale mannen 'beleefd' vragen om onderdak. Maar goed en wel binnen werd hun bezoek duidelijk: roofoverval. Doch de meld van de pachtboer wis t zich erg heldhaft ig te gedragen. Een van de overvallers schoot met scherp op boer Arnoldus Swagemaekers, dog dat die snaphaan door de meyd omhoog geslagen wordende, waardoor die scheut hem miste! De Fundamenten van de oude stenen Tulderhoeve uit 1662 Een groepje Franse soldaten legde in het rampjaar 1672 de fameuze abdijhoeve (10 jaar eerder fonkelnieuw gebouwd) bijna in puin: kisten en kassen t'geene geslooten was aen stucken geslagen. Op de akkers was de schade enorm door het affmaijen ende verdestrueren van alle de vruchten. Echt onderdak moest men in 1683 op de Tulderhoeven aanbieden aan een aantal ingekwartierde militairen. TerwijI op de verdwenen 'boerderij Wilborts' onderdak geboden 8

werd aen een capitein met peert en op de Hertganghoeve ses soldaeten, moest Gijsbrecht Janssen van Dun op Tulder een vendrigh en ses soldaeten huisvesten. In augustus 1794 wisten de binnentrekkende Fransen Tulder opnieuw te vinden. Bij Adriaen van de Wijngaarde, de abdij van Averbode was geen eigenaar meer van de hoeve, nam men voor f 128-16-5 aan spullen mee, waaronder winkelwaaren en kalfs on schaapen huyden bereid als trommelsvellen! In het najaar van 1748 werd een rare sinjeur gevonden. lemand die op weg was naar Tulder, was bevangen door de kou of hij was door een hartfanght gestorven. Althans dat bevroedde chirurgijn Hanegraef, die het lichaam in de Beekse toren onderzocht, omdat er geene quetsuur bevonden werd. Zijn kleding was wel opvallend te noemen: een blauwe montuur met roode k1eine opslagen en witte tinnen knopen, een hoed met een grof silvere boort, met geweer en bonte neusdoek. Verder mogen we het vreemde gedrag van Martinus Zoeren niet vergeten. Op 5 juni 1838 verbleef hij, zeer gespannen, op de Tulderhoeve. Voor ons is het geen suspecte figuur meer: hij was de gevluchte moordenaar van de 15 jarige Italiaanse jongen Giovanni Cast ione aan de Oude Gr intweg in Oirschot . Een lovend moordlied en een kruis in het Kinderbos is al wat resteert. Tot slot struinen ook nu regelmatig Esbeekse figuren rond op Tul der : maar da t z i j n be t rouwbar e l eden van Werkg roep Heemkunde Esbeek die in 2004 extra aan de weg timmerden! -------------------------------------------------------------------------------------------------9

Van de penningmeester: Beste leden, Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van onze jaarlijkse inkomsten en uitgaven verzoek ik u vriendelijk de contributie voor het jaar 2020 NIET in 2019 al te voldoen maar begin 2020. Vergeet u hierbij aub niet uw lidnr te vermelden. Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst Robert van Dun secretaris/penningmeester ---------------------------------------------------------------------------------------Vragen/enquête lijst Het bestuur van de vereniging organiseert 1 maal per jaar een “familiedag” en probeert dan (binnen het daarvoor beschikbare budget) een zo’n aantrekkelijk mogelijk programma samen te stellen daarbij o.a. rekening houdend met de mobiliteit van de deelnemers, bereikbaarheid en geschiktheid (vergaderruimte/eetgelegenheid) van die locatie. Wij, als bestuur, constateren echter een teruglopende belangstelling voor deze dag en proberen hier, middels deze korte enquête, een mogelijke verklaring of oorzaak voor te vinden. Licht daar waar mogelijk Uw antwoord toe. 1. Maakt het voor uit of de familiedag op een doordeweekse dag of in een weekend wordt gehouden? Ja/nee 2. Speelt de rijafstand/reistijd tot die locatie voor U een rol? Ja/neen 3. Wat is voor U de maximale rijafstand/reistijd? .............km 4. Heeft U een of meerdere ideeën betreffende in “invulling” van de familiedag? Te denken valt aan bv. een workshop bonbons/kaarsen maken, bloemschikken o.i.d.? 5. Heeft U een of meerdere ideeën hoe we bij de “jonge generatie van Dun” interesse voor de vereniging kunnen wekken? Aanvullende op/aanmerking(en): 10

Autorijschool Frans van Dun, Breda Adres: Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-5140634 Mobiel: 06-51178971 Website: www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2018 A.M.B.T. bv PELLETKACHEL TILBURG. "Bedrijvenpark 130" Tilburg. Broekhovenseweg 130 m. 5021 LJ TILBURG Tel. 06.53.35.38.48. of 06.10.93.02.51. Techniek Hans 06.19.55.37.39 service en onderhoud. RABO bank rek. nr. NL41RABO 0122.7881.25. Web site; www.pelletkacheltilburg.nl - mail; info@pelletkacheltilburg.nl Levering en montage en onderhoud pelletkachels. showroom open; Donderdag, Vrijdag en zaterdag van 10 tot 16.00 uur. Andere dagen of tijden wat U het beste schikt op afspraak. LET OP; Nu nog tot 31-12-2019 subsidie op de pelletkachels. 11

AFZENDER: F.V. Stamboom van Dun Postelse Hoeflaan 109 5042 KD Tilburg Email: hvandun@gmail.com 12 © Familie Vereniging Stamboom Van DUN

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication