17

Samen Taalkrachtig verbinden met de inzet van tekstloze prentenboeken op Vivente school CBS Het Stroomdal Basisschool CBS Het Stroomdal, Botlek 56 te Zwolle, doet samen met Hogeschool KPZ, twee andere basisscholen en Travers Welzijn mee met het Taalstimuleringsprogramma “ Tel mee met Taal”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekstloze prentenboeken. Vanaf oktober 2022 zijn wij dit gezamenlijke project gestart. In het project ontwikkelen wij samen een aanpak waarbij tekstloze prentenboeken in de schoolen thuisomgeving ingezet worden, om het educatief partnerschap met de ouders te versterken en bij te dragen aan de taalstimulering op school en thuis. Onderdelen van de aanpak zijn tutorlezen (samen verhalen maken) en herhaald lezen in meerdere talen. Wij doen hieraan mee, omdat er veel gezinnen zijn waar Nederlands niet de eerste taal is. Wij werken samen met Hogeschool KPZ. Zij heeft expertise op het gebied van tekstloze prentenboeken. Het gaat hierbij om boeken zonder tekst, maar wel met een verhaallijn. Deze boeken zijn heel geschikt om in te zetten in zowel de onderwijssituatie als de thuissituatie. Kinderen worden door deze boeken uitgelokt tot gesprek en dit is goed voor de mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. Vooral het leesplezier willen we voorop zetten. Daarnaast verhogen we het inlevingsvermogen en versterken we de leesmotivatie. Dit draagt ook bij aan het goed kunnen begrijpend lezen. De ambitie is de taal van alle ouders en kinderen te ontwikkelen door de verschillende leefwerelden van kinderen te verbinden (school - thuis) en de taal- en leesomgeving thuis te vergroten vanuit een positieve houding ten opzichte van meertaligheid. Deze meertaligheid benutten en zo de taalontwikkeling van alle betrokkenen te versterken. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de identiteit van kind en ouder, dit zijn belangrijke voorwaarden voor het leren van een nieuwe taal. Inmiddels hebben wij al 50 tekstloze prentenboeken binnen de school die ingezet worden in de groepen, maar ook thuis samen lezen stimuleren. Graag willen wij als school zo verbinden met thuis en vanuit meertaligheid de kinderen helpen in hun taalontwikkeling en taalbegrip. Zo hebben wij als spreuk: ‘door boeken gaat er een wereld voor je open‘. Tekst en foto: Taalcoördinator CBS Het Stroomdal Anita Mensinga 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication