30

(advertentie) 40 JAAR SIONSKERK 1983-2023 De eerste steen werd gelegd in februari 1983. Het is vreemd om te vieren dat je kerkgebouw 40 jaar bestaat terwijl we midden in de aardbevingsramp zitten, waarin duizenden gebouwen instorten in Turkije en Syrië. Toch willen we samen met u dankbaar zijn voor onze huizen in de Aa-landen en ook voor onze kerk. Samen bidden op 8 maart Van harte uitgenodigd om samen te bidden op “Biddag”, woensdag 8 maart van 19.30-20.15 uur. Thema is: Wat is van waarde? Jezus spreekt ons aan Door wie word jij aangesproken? Wie heeft invloed op je leven. Jezus spreekt ons erg aan. In de maand maart is dit het thema in de Sionskerk. Je bent welkom in de kerkdienst voor Jong & Oud op 12 maart, 10.00 uur. Aansluitend lunchen we samen. Open Deurdienst zondag 12 maart Ook op zondag 12 maart wordt in de Sionskerk weer een opendeurdienst gehouden. Het doel van deze dienst is om iedereen kennis te laten maken met de blijde boodschap. Een opendeurdienst is een laagdrempelige dienst, dus ook geschikt voor mensen die weinig of niet bekend zijn met de kerk. Veel muziek en zang en een korte overdenking, lezing en gedicht. De dienst is bedoeld als hartverwarmend en wordt duidelijk dat iedereen zich geliefd mag voelen. De overdenking deze avond zal in handen zijn van ds. Hélène Evers uit Zwolle. Zij zal een uiteenzetting geven van het gekozen thema. Het koor El Shaddai uit Wezep o.l.v. Wim Rouw zal voor muzikale medewerking zorgen. Zij zingen o.a. gospels, praise- en aanbiddingsliederen; zowel Engels als Nederlandstalig. Organist is Gert Hendriks. Vanaf 18.45 uur beginnen we alvast met zingen en om 19.00 uur vangt de dienst aan. WEES WELKOM en neem gerust iemand mee !! Passiedienst Op 19 maart 2023, 10.00 uur: Deze Passiedienst staat in het teken van muziek. Het koor Kavoca uit Kampen zal voor ons een aantal liederen zingen. 20- & 30-ers geloofsgesprekgroep Zou je wel eens willen kennismaken met het christelijk geloof? Of met leeftijdsgenoten spreken hoe het is om met Jezus te leven? Je bent van harte welkom op dinsdag 21 maart en 9 mei 19:45-21.15 in de Sionskerk. Kliederkerk 26 maart van 16.00 – 17.30 uur. Thema: Jezus verschijnt aan de Emmausgangers. Kliederkerk is een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag waar je samen van alles beleeft rondom een thema uit de Bijbel. Dus niet je kind naar de oppas en jij in de kerk, maar alles samendoen. Kijk eens op de website kliederkerk.nl. Doelgroep: ouders en kinderen van 0-10 jaar. Op zondagmiddag in de Sionskerk van 16.00-17.30 uur. 26 maart 2023: Jezus is Opgestaan uit de dood. Hij wandelt mee met de Emmaüsgangers. Knabbelen en babbelen Als het weer het toe laat hopen we met de knabbel en babbel wagens er weer te zijn op: woensdag 8 maart aan de Dollard, vrijdag 17 maart aan de Biesbosch vrijdag 24 maart aan de Dollard, woensdag 29 maart aan de Biesbosch en op woensdag 5 april aan de Dollard. U/jij bent van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur voor een hapje en een praatje. The Passion op het kerkplein op donderdag 6 april, 18.00 uur. Een kaarsje branden bij het kruis? Welkom om stil te staan bij het leed in de wereld of je eigen verdriet. Kinderdienst om 19.00 uur, thema: Wie, wat en waar? Op zoek naar Wie Jezus is. Zo gaan we op weg naar Pasen, het feest dat Jezus is opgestaan uit de dood. 30

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication