39

Uitnodiging Ontwikkeling Winkelcentrum en Omgeving Verkeer De gemeente Zwolle gaat starten met een gebiedsverkenning winkelcentrum en omgeving. In dat kader heeft de gemeente Zwolle met medewerking van een extern bureau gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren in dit gebied. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in de stad. Dit heeft ook betrekking op de verkeerssituatie Zwartewaterallee en Rijnlaan In dit verband heeft de gemeente ook onderzoek laten verrichten. Zie de artikelen “Aa-landen in beweging” in deze en de vorige AAKWAA van Aart Karssen. Om u in algemene zin te informeren over de stappen die de gemeente denkt te zetten in het ontwikkelproces en de visie van de gemeente op bereikbaarheid en mobiliteit organiseert de SWA in samenwerking met de gemeente Zwolle een Informatie en gespreksavond Wanneer: donderdag 20 april Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Locatie: De Bolder Adres: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle · Aanmelden: Naam en Email-adres graag voor 1 april (in verband met organisatie) Persoonlijk: infobalie SWA tijdens openingsuren Per telefoon: (038) 4539813 tijdens openingsuren infobalie Per E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Namens de gemeente zal onder andere wethouder Gerdien Rots aanwezig zijn. 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication