4

Wim van Hattum: “Door de groei van Zwolle zijn er na de start van Aa-landen in de loop van 60 jaar nieuwe wijken bijgekomen. Meebewegend met die ontwikkelingen is ook Aa-landen een wijk in verandering met een meer gemêleerde bevolking en meerdere leefstijlen geworden. Dat vraagt permanent de vinger aan de pols houden, je moet signalen oppakken voor het fout gaat. Vanuit de gemeente Zwolle verbinden en overleggen binnen uitvoeringsteams, zoals de Sociale Wijkteams (in Noord uit circa 40 medewerkers bestaand), Politie, Travers, Scholen, Woningcorporaties en voor Aa-landen ook de wijkvereniging S.W.A. Er is niet alleen veel aandacht voor de openbare ruimte en het tegengaan van verloedering daarvan, maar zeker ook voor mensen in onze samenleving die het moeilijker hebben, op financieel en sociaal gebied, hulpverlening. Ik zie daar ook veel positieve veranderingen. Op een laagdrempelige manier diverse (groepen) wijkbewoners en instellingen ontmoeten, subsidies verstrekken voor activiteiten helpen allemaal mee voor een prettiger woon- en leefklimaat, zoveel mogelijk voor iedereen.” Aakwaa: Hoe staat het ermee wat de Aa-lander zelf voor zijn of haar wijk kan betekenen? Wim van Hattum: “Ik vind dat de kracht van de wijk Aa-landen en zijn bewoners. Qua vrijwilligers die in de wijk actief zijn steekt Aa-landen er wel bovenuit. Met een prettige samenwerking met de actieve wijkvereniging S.W.A. waar wij samen thema-avonden organiseerden en in de toekomst nog gaan regelen. De motivatie om samen iets te doen in de wijk, de buurt, de straat vertaalt zich in diverse, vele actieve bewonersgroepen. Allerlei tuintjes (straat-moes-boomspiegel) worden enthousiast met gesubsidieerde medewerking van gemeente en ROVA aangelegd. Ik vind Aa-landen nog steeds de groenste wijk van Zwolle, met zijn groene long waar je kunt wandelen en recreëren, van groot belang voor de gezondheid en leefbaarheid. Houd het groen en aantrekkelijk, want haal je het groen eruit, dan gaat Aa-landen onderuit! Burendag wordt in veel straten en buurten gezamenlijk gevierd. Ook in diverse 4 verenigingen en clubs zijn nog veel vrijwilligers actief. Het vrijwilligerswerk moeten wij ontzorgen voordat de vrijwilliger wegloopt. Het eerdere wijkplatform, een overleg tussen verschillende instanties en haar bewoners binnen de wijk, is inmiddels niet meer van toepassing. De wijkbewoners weten ons met hun vragen en ideeën op diverse andere manieren wel te bereiken, waarbij wij ze kunnen helpen of op het goede spoor naar anderen kunnen zetten. Om dat kenbaar te maken gebruiken wij graag de media, maar zeker de week- en de wijkbladen. Voor Aalanden is het wijkmagazine Aakwaa het beste medium, zeker als het huis-aan-huis in de bus wordt gestopt. Iedere bewoner of een (buurt) groep kan een beroep op ons doen of wij iets kunnen regelen of faciliteren. Maak gebruik van het wijkservicepunt (zie achterin de Aakwaa de colofon voor de gegevens- red.). Onze wens is een jeugd- en ontmoetingscentrum Noord, dus gezamenlijk met Holtenbroek, voor jongeren tussen 12 en 16 jaar, om ze van de straat af te halen. Daarbij hoort ook de gedachte dat sport voor iedereen haalbaar moet zijn.” Aakwaa: Moeten wij voor jou bang zijn voor het zwarte gat? Wim van Hattum: “Nee, zeker niet. Eigenlijk was mijn officiële pensioendatum 1 december jl. maar heb ik de laatste drie maanden besteed om mijn opvolger Charlotte van der Gun de paden die ik heb bewandeld en al die mensen en instanties, mijn netwerk, waar ik in al die jaren mee te maken heb gehad, kennis te laten maken. Op 1 maart a.s. doe ik werkelijk de deur achter mij dicht. Ik ben als vrijwilliger nog betrokken bij de kindervoorstellingen in schouwburg Odeon en heb in Zwolle-Zuid waar ik woon een groentetuin. Verder sport ik op mijn racefiets, tennis nog en heb onlangs weer mijn oude hobby basketball bij de Hammers opgepakt. Dus genoeg te doen om van mijn pensioen te genieten. Het ga u allen goed!” Interview Martin Bos en Ank Pot (foto), redactie Aakwaa

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication