41

Aa-landen, een wijk in beweging Om onze wijkbewoners te informeren over ruimtelijke visies en plannen van de gemeente en anderen schrijf ik twee artikelen in deze en de vorige AAKWAA. Ter voorbereiding heb ik met veel betrokkenen gesproken. In de vorige AAKWAA ben ik ingegaan op de Omgevingsvisie en onderzoeken rond de verkeerssituatie. Nu gaat het over de Visie Zwartewaterallee en het winkelcentrum en omgeving. destijds op verzoek van de gemeente - door een van de eigenaren in het gebied getrokken. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gebied door de verschillende belangen in het gebied (onder andere commercieel, wonen, onderwijs, maatschappelijk, sport, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie) veel complexer is dan de andere vier deelgebieden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente heeft besloten om de regie op de gebiedsontwikkeling Centrum Aa-landen weer op zich te nemen. Visie Zwartewaterallee De Gebiedsvisie Zwartewaterallee bestaat uit vijf deelgebieden: Stadskade, Stadsknoop, Hoven aan de Zwartewaterallee, Dobbe aan het water en Centrum Aa-landen. De eerste vier liggen globaal tussen de Zwartewaterbrug en de Rijnlaan. De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met deze vier deelgebieden. Daar worden nu plannen voor uitgewerkt, die straks in uitvoering komen. Met het belangrijke deelgebied centrum Aa-landen heeft de gemeenteraad niet ingestemd. Dat laatste is bij sommige inwoners van Aa-landen niet overgekomen. De gemeenteraad heeft met betrekking tot Centrum Aa-landen besloten dat er, voordat er een gebiedsvisie kan worden vastgesteld, samen met de eigenaren en belanghebbenden binnen dit gebied moet worden verkend welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. Het proces met betrekking tot het opstellen van de gebiedsvisie voor het Centrum Aa-landen werd – 44 41 Winkelcentrum en omgeving Het centrum van Aa-landen vervult een belangrijke functie in de wijk. We hebben een fijn winkelcentrum dat een opwaardering in functie en uitstraling verdient, een betrokken en actief wijkcentrum (De Bolder) dat graag met andere maatschappelijk betrokken organisaties vanuit één gebouw zou willen samenwerken en een populaire school (Meander) die graag zou willen vernieuwen. Daarnaast is er grote behoefte aan woningen. Ook die zouden een plek moeten kunnen krijgen in het gebied. Dit alles biedt kansen om het centrum tot een toekomstbestendig en multifunctioneel hart van de wijk te transformeren. Hoe dat zou kunnen zal de komende periode onder regie van de gemeente, samen met belanghebbenden en betrokken eigenaren in het gebied verkend worden. Voor de verkenning van de verschillende mogelijkheden heeft de gemeente een projectmanager benoemd en een extern bureau (Getting to We) aangetrokken. Informatie- en gespreksavond De SWA organiseert op 20 april een informatie avond en heeft de gemeente uitgenodigd om u zowel een algemene toelichting te geven op haar visie op de mobiliteit en bereikbaarheid in de stad als de processtappen die in het algemeen worden gezet om tot de realisatie van een gebiedsontwikkeling te komen (waaronder ook Centrum Aa-landen). Verantwoordelijk wethouder Gerdien Rots zal hier ook bij aanwezig zijn en wat heel belangrijk is: u kunt vragen stellen en uw mening en ideeën delen. Zie voor nadere informatie over deze avond elders in deze AAKWAA. Aart Karssen

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication