12

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)* in werking. De overheid wil hiermee meer zekerheid en perspectief op de arbeidsmarkt realiseren. De WAB verkleint de kosten en risico’s, en dus de verschillen tussen vast en flexibel werk. 1 2 3 Ketenbepaling De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Er zijn straks drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar mogelijk voordat er een vast contract moet volgen. De onderbreking van tenminste zes maanden in deze bepaling blijft van kracht, maar kan per cao worden verkort naar drie maanden voor bijvoorbeeld seizoenswerk. Doel: meer flexibiliteit voor werkgevers, waarbij werkgevers langer de tijd hebben om te beoordelen of medewerkers een vast dienstverband krijgen. Oproepkrachten Werkgevers moeten oproepkrachten straks minimaal vier dagen voor de opdracht oproepen (uitzondering bij cao naar 24 uur). Zo niet, dan mag de medewerker weigeren. Als de oproep in die vier dagen wordt ingetrokken, is er loon verschuldigd over de oproepperiode. Als de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang voor het oorspronkelijke aantal uren dat in de betreffende periode is gewerkt. Doel: door deze vroegtijdige oproepplicht krijgen oproepkrachten meer zekerheid en duidelijkheid. De positie van oproepkrachten zal worden versterkt. 4 DAGEN < OPDRACHT De Abianter VAST

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication