10

interview | tegenzitten, processen kunnen veranderen, waardoor wijzigingen noodzakelijk zijn. Dat soort dingen gebeurt nu eenmaal in grote projecten.” Minder streng Kleinere projecten tot zo’n 400.000 euro worden onderhands gegund, aan vaste partijen in de bouw en installatie. “Die maken op basis van het beschreven werk een prijs en we spreken uur- en opslagtarieven af. Je kiest voor een partij omdat je weet dat ze kwaliteit leveren of omdat je er een langdurige samenwerking mee hebt. Zij weten wat we belangrijk vinden.” Onderhandse gunning is voor installateurs en aannemers interessanter, omdat de kans groter is dat ze het werk krijgen. “Bij een aanbesteding is die kans 20 procent, bij onderhandse gunning bijna 100 procent. Je bent ook wat minder streng tegenover elkaar: kleine wijzigingen zijn geen probleem, een iets hogere prijs ook niet. Maar we blijven kritisch op de prijs bij een open begroting. Als een partij komt met een veel te hoge vierkantemeterprijs voor vloerbedekking, kan hij vragen verwachten. Over geld heb je altijd een gesprek.” Matthijs de Vroed, hoofd bouwzaken en projecten Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Matthijs de Vroed, hoofd bouwzaken en projecten Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Ook Ikazia werkt voor grote projecten met een voorselectie bij aanbestedingen, partijen moeten ervaring hebben met het bouwen van ziekenhuizen. “Gekwalificeerde partijen, waarna prijs de bepalende factor is; je hebt nu eenmaal een bepaald budget. Nadeel is wel dat uitvoerende partijen ook prijsgedreven aan de slag gaan, met als risico dat ze werk kort door de bocht uitvoeren. Dat hoeft niet, want het bestek is leidend. Maar als je daarvan afwijkt, of het blijkt een manco te bevatten, dan is er niet veel ruimte voor uitvoerders om dat te compenseren. Dat betekent meerwerk, maar ziekenhuizen worden nu eenmaal beperkt door hun budget en de omzet, het bekostigingsmodel dat in samenspraak met verzekeraars is overeengekomen. We moeten elk dubbeltje omdraaien.” In de voorbereiding steekt Ikazia daarom veel tijd in de kwaliteit. “Het werk wordt zorgvuldig beschreven, tegen een realistisch budget. Onderweg kan het Meerwaarde creëren Deze pragmatische manier van werken bevalt het best, aldus De Vroed, die nog enkele andere selectiecriteria hanteert. “Projectleiders en voormannen moeten ervaring hebben in het ziekenhuis, zich aan bepaalde regels houden, normen en richtlijnen kennen en zich kunnen inleven. Bijvoorbeeld zelf bedenken om werk in de avonduren te doen als dat minder overlast met zich meebrengt, ook al is dat voor hemzelf wat duurder. Meedenken is voor ons heel belangrijk. Dat geldt ook voor materialen: alternatieven aandragen, ons laten meekijken en meedenken in het proces. Meerwaarde creëren en niet domweg het werk uitvoeren.” Het voordeel van langdurige relaties met bouwpartijen is dat je elkaar niets meer hoeft uit te leggen, stelt De Vroed. “Onze huisinstallateur heeft aan een half woord genoeg om een prijs te maken en die hoef je niet meer te vertellen om welk bouwdeel het gaat of welke verwachtingen er binnen een bepaald specialisme leven. Het is fantastisch als je zo met elkaar kunt lezen en schrijven, die meerwaarde is niet te kwantificeren in geld.”  ‘Partijen moeten meerwaarde creëren en niet domweg het werk uitvoeren’ 10 FMT | Februari 2020

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication