25

| technologie Karin Kerkhof (Projectmanager Saxenburgh): “De samenwerking met VAMED heeft mij vele slapeloze nachten bespaard. Al in een vroeg stadium dienden er keuzes gemaakt te worden in het ontwerp van de ruimtes met veel medische apparatuur, zoals voor de radiologie en de operatie-afdeling. Met VAMED als partner is het ons gelukt om efficiënt en in een vroeg stadium van het project, zonder nog maar één apparaat te hebben aangeschaft, de puzzel te leggen.” Edger Tiemens (Projectleider VAMED): “Ik ben het eerste aanspreekpunt voor het ziekenhuis ten aanzien van alle vragen rondom de medische apparatuur in het project. Met alle betrokkenen vanuit het ziekenhuis werk ik al vanaf het project begin samen als directe collega’s. Deze wijze van samenwerking is prettig, maar vooral ook een van de succesfactoren in het slagen van het project.” Ruud Rusken (Manager Vastgoed Saxenburgh): “Al voor het daadwerkelijke projectbegin, maar zeker ook gedurende het project tot nu toe heeft VAMED ons in veel vragen rondom medische techniek ondersteund. Het grote voordeel van een bedrijf als VAMED is dat, ongeacht om welke apparatuur het gaat, er altijd één aanspreekpunt is. Dit maakt de samenwerking erg prettig en efficiënt.” Zekerheid over het budget De intensieve samenwerking met zowel de eindgebruikers, technici en financieel verantwoordelijken leidde in een vroeg stadium tot het ontwerp van een compleet pakket van medische apparatuur. Met de vroege betrokkenheid in het project is niet alleen het maken van de juiste ontwerpkeuzes ondersteund, maar zijn voor Saxenburgh ook de kosten van het investeringsplan medische inventarissen vooraf inzichtelijk gemaakt. VAMED staat daar tevens garant voor. Hiermee kon al vroeg zowel de haalbaarheid als de budgetzekerheid van het project worden zekergesteld. Het scheppen van deze financiële duidelijkheid omtrent medische apparatuur had als voordeel voor het Saxenburgh Medisch Centrum dat met zekerheid een begroting kon worden opgemaakt. Het ziekenhuis heeft gekozen voor een combinatie van leasing en eigen financiering. Deze constructie is door VAMED, in gezamenlijkheid met het ziekenhuis, zo opgezet dat zowel Saxenburgh als de financieringspartner een efficiënte oplossing is geboden die past binnen het gestelde budget. Samen op met de bouw Na het vaststellen van het ontwerp, de lijst benodigde medische apparatuur, het vaststellen van de kernspecificaties en het scheppen van de financiële kaders is VAMED gestart met de detailspecificering van de apparatuur. In nauwe samenwerking met de eindgebruikers zijn meer dan 50 merkonafhankelijke programma’s van eisen (PvE) opgesteld. In de bouwstartfase heeft het bedrijf het verwervingstraject op basis van deze PvE’s ingezet. In eerste instantie betrof het de vaste medische inventaris, in een later stadium gevolgd door de losse medische inventaris. Gedurende het gehele project is VAMED steeds aangesloten bij ontwerp- en engineeringsoverleggen. Samen met de bouwplanning heeft het bedrijf een leverings- en implementatieplanning opgesteld voor de gebouwgebonden medische apparatuur. Geheel volgens planning, in samenwerking met onze partners voor de medische apparatuur, is in de zomer van 2019 gestart met de levering van onder meer apparatuurpendels en de patiëntenliftsystemen. In het laatste kwartaal van 2019 is vervolgens begonnen met de plafondconstructies voor de radiologieapparatuur, en eind 2019 is een grote mijlpaal bereikt met de plaatsing van de MRI. Na de levering van de MRI kon de bouw vervolgens zijn laatste stuk gevel realiseren. Voor VAMED betekende de levering van de MRI eveneens het startsein voor de leveringen van de grote apparatuur voor zowel de radiologie als de csa. Continuiteit ook na ingebruikname Het Saxenburgh Medisch Centrum wordt volgens planning in 2020 opgeleverd en zal na een validatietraject en een verhuis- en overgangstraject van een aantal maanden medio 2020 in gebruik genomen worden. VAMED en het Saxenburgh Medisch Centrum zullen ook daarna hun samenwerking continueren; in samenwerking met dochteronderneming Hermed Medrott zal VAMED het Full Service onderhoud van alle medische apparatuur blijven verzorgen.  25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication