26

technologie | tekst • Eric van Vliet, coördinator infra/techniek nieuwbouw Amphia foto's • Eric van Vliet Amphia Ziekenhuis Dat de nieuwbouw van Amphia met bijna 80.000 m2 en onder andere 16 ok’s een fors ziekenhuis mag heten is duidelijk. De bijzondere bouw en de voordelen daarvan zijn reeds uitgebreid beschreven in FMT 3 en 5/6 van 2019. W · · 26 FMT | Februari 2020 at zeker voor de technisch onderlegde lezers interessant zal zijn is een aantal bijzondere installaties en de toepassing daarvan in de nieuwbouw. Het ziekenhuis heeft zich voorbereid op een toekomst waarin het gebouw fl exibel gelegenheid moet geven om tegemoet te komen aan nieuwe wensen, eisen, en functies. Met deze open blik, en de toepassing van bijzondere installaties, is de instelling toegerust om ruim baan te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Gesegmenteerd gebouw In de vier torens is per kwadrant een verticale voorzieningenschacht gemaakt waardoor aanpassingen/ uitbreidingen in de infra simpel uit te voeren zijn. In deze schachten zitten onder andere railkokers, cv en koelleidingen en de medische gassenvoorziening. Er is rekening mee gehouden dat elke verdieping per kwadrant ontkoppeld kan worden. Dit geldt · · · ook voor de medische gassen die per kwadrant, maar ook per ok afsluitbaar zijn en bewaakt worden. Elk kwadrant en verdiepingsvloer is een separaat brandcompartiment, waardoor bij een calamiteit slechts een beperkt deel van het gebouw onbruikbaar wordt. Infectiepreventie De ok’s zijn gemaakt met het grootst haalbare plenum-oppervlak, waardoor samen met een revolutionaire plintafzuiging, verwerkt in de okwand, het maximaal mogelijke schone gebied wordt gerealiseerd. De wanden zijn uitgevoerd in het Ropa cleanroom wandsysteem, vervaardigd uit een vochtwerende harde kern, aan beide zijden afgewerkt met HPL; het geheel geïsoleerd opgesteld van bouwaarde. Achter de ok’s ligt een steriele opdekruimte, waar de instrumenttafels gereedgemaakt worden voor elke operatie. Hier wordt een crossfl ow plenum toegepast, wat de hoogst haalbare steriliteit van

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication