27

De ok’s zijn gemaakt met het grootst haalbare plenum-oppervlak en plintafzuiging in de wand, waardoor het maximaal mogelijke schone gebied wordt gerealiseerd. het instrumentarium waarborgt. Bij deze crossfl ow plena komt de steriele lucht uit een ’wand’ waar de opdektafel voor staat. Er stroomt dus steriele lucht over de tafel en het instrumentarium dat daarop ligt. · · · · · Er wordt om hygiënische redenen gebruik gemaakt van randloze toiletten. Er zitten geen onzichtbare randen waar zich vuil en bacteriën kunnen ophopen en zo voor kruisbesmetting van de patiënt kunnen zorgen. Daarnaast is de toiletpot sneller en eenvoudiger te reinigen door de huishoudelijke dienst. Het nieuwe Amphia is het eerste legionellavrije ziekenhuis van Nederland. Het binnenkomende drinkwater (waarin zich legionella bevindt) wordt eerst door een dubbele ’poortwachter-installatie’ gevoerd, waar legionella met ultrafi ltratie en een UV-installatie respectievelijk uitgefi lterd en afgedood wordt. Gebouwbeheer en veiligheid Het Amphia heeft DRUPS-installaties toegepast als noodstroomvoorziening, waardoor het ziekenhuis en alle daarin gebruikte installaties (van ok tot bergkast en alle daarbij behorende installaties) altijd van ononderbroken stroom voorzien zullen zijn. FMT Gezondheidszorg heeft daar in 2019 aandacht aan besteed. Het gebouw is voorzien van een speciale ’keramische gevel’. Hier zijn ’tegels’ toegepast. Dit zijn keramische hardgebakken stroken die door een speciale extrusie- en bakwijze tot lengtes van 3,9 m op slechts twee plaatsen in Europa geproduceerd kunnen worden. Doordat gemetselde voegen ontbreken zijn deze gevels onderhoudsarm. Alle gebouwtechniek is op het dak geplaatst in stalen dakopbouwen. Afgezien van de nodige koppelleidingen en de buispost bevindt er zich geen technische infrastructuur onder maaiveldniveau. Daarnaast ligt het gebouw op een terp, dus ook terreinwater zal geen probleem opleveren. In de techniekruimtes zijn water detectiesystemen aangebracht en kan bij een lekkage geen water de schachten inlopen. Ook hier zijn railkokers toegepast om makkelijk de elektrische installatie geschikt te maken voor nieuwe/ andere gebruikers. · · · Door het toepassen van een zeven meter brede keldergang en liften met een extra achteruitgang kan de goederenlogistiek geheel separaat van het patiënten-, medewerkers- en bezoekerstransport plaatsvinden. De liften zijn voorzien van een speciale besturing en snelle liftmotoren, waardoor ze een grotere capaciteit hebben. Ze zijn allemaal geschikt om bedden met alle bijbehorende apparatuur te vervoeren. Met paslezers kunnen ze speciale ritten uitvoeren. Het gehele gebouw, tot en met de kleinste bergkast, is voorzien van een sprinkler, naast de ‘ Het nieuwe Amphia is het eerste legionellavrije ziekenhuis van Nederland.’ 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication