10

huisvesting | Lat ligt hoog Bij de aanbesteding viel de keus uiteindelijk op De Meeuw. “Dat bedrijf paste het best bij ons en liet een kwalitatief hoge afwerking zien. Daarnaast denken ze mee over een goed gebouw en plattegronden. Daarmee zijn ze meer een partner dan een leverancier. En tot slot was ook de prijs gunstig”, verklaart Gubbens. De lat ligt hoog. “De huisvesting moet voldoen aan de laatste eisen van het Bouwbesluit permanente bouw. Daarnaast willen we zo veel mogelijk voldoen aan de BENG-criteria voor duurzaamheid. Dat lukt ook, met uitzondering van hernieuwbare energie. Met zonnepanelen en warmtepompen komen we uit op 25%; het dak is te klein om de vereiste 30% te halen. En aardwarmte is voor ons niet rendabel vanwege de lange terugverdientijd”, vertelt Gubbens. “Het binnenklimaat willen we boven de norm van het Bouwbesluit realiseren, een goed geventileerd gebouw is belangrijk voor onze cliënten en medewerkers. Verder werken we zo veel mogelijk met herbruikbare materialen en producten.” De accommodatie van ZorgSpectrum voldoet aan de laatste eisen van het Bouwbesluit en de BENG-criteria. Johan Gubbens, vastgoedcoördinator ZorgSpectrum ZorgSpectrum in Houten koos eerder dit jaar voor modulaire bouw bij de realisatie van een nieuw revalidatiecentrum. De nieuwe locatie wordt najaar 2020 in gebruik genomen en komt pal naast de bestaande locatie te staan. “Het huidige woon-zorgcomplex voor revalidatie en herstelzorg past niet bij onze doelgroep. Doordat mensen langer thuis wonen, komen ze pas hier als problematieken hoger opspelen of als ze meerdere beperkingen hebben. Dan zijn bijvoorbeeld de badkamers en behandelkamers te klein”, zegt vastgoedcoördinator Johan Gubbens. Inspelen op ontwikkelingen De nieuwe huisvesting is ook bedoeld om de doorstroming van ziekenhuis naar huis, revalidatie of intramurale zorg te bevorderen. “Dat vergt meer capaciteit. De nieuwe top-care-locatie is bedoeld om mensen te laten revalideren, in de bestaande locatie kunnen mensen verblijven tot er elders plek is. Zo helpen we de wachtlijsten verkorten”, aldus Gubbens. ZorgSpectrum wil met modulaire bouw snel kunnen inspelen op marktontwikkelingen. “Je weet niet hoe de wetgeving er over tien jaar uitziet, welke demografische ontwikkelingen zich voordoen of met welke plannen de gemeente komt. Met flexibele accomodatie kunnen we door snel bouwen acteren op de huidige situatie en op langere termijn kunnen we makkelijker op-, bij- of afschalen.” 10 FMT | April 2020 Minder bewegingen Ook de modulaire units zelf wil Gubbens te zijner tijd hergebruiken. “We hebben gekozen voor de nieuwere variant, die dertig tot vijftig jaar meegaat. Ze zijn in de lengte en breedte enkele centimeters kleiner, maar hebben daardoor een betere buitenschil. Ook de afwerking is hoogwaardig, je ziet geen stramienstukken of golfplaten.” De verkeersruimten zijn met drie meter ruim te noemen en de badkamers zijn betegeld. “Als mensen het niet weten, zien ze niet dat het een losse unit is.” Tot slot ziet Gubbens nog een voordeel. “De units worden vervaardigd in de fabriek, in een geconditioneerde ruimte. De enige bewegingen tijdens de bouw vinden plaats bij het leggen van de fundering en op het moment dat de unit per trailer op de plek worden gebracht. Je hebt geen afvalstromen en maar korte tijd een bouwplaats, dat is ook beter voor de omgeving”, zegt hij. “De stikstofuitstoot is daardoor een stuk minder.” De nieuwe top-care-locatie van ZorgSpectrum is bedoeld om mensen te laten revalideren.

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication