16

interview | tekst • Betty Rombout PROJECT NIGHTINGALE Uitkomstgerichte zorg - meten vanaf de voordeur Florence Nightingale introduceerde eind 19e eeuw statistiek en uitkomstmetingen in de zorg. Zes jaar geleden startte data scientist Daniel Kapitan samen met collega’s het project Nightingale in samenwerking met Bergman Clinics en Mediquest. Hoe kunnen we voor de operatie de uitkomst voor elke patiënt voorspellen? D 16 FMT | April 2020 aniel Kapitan werkt al meer dan 20 jaar in data science - het creëren van waarde uit data door programmeren en rekenen aan modellen - waarvan de afgelopen negen jaar in de gezondheidszorg. In deze periode werkte hij voor NL Healthcare Clinics (nu onderdeel van Bergman Clinics) en Mediquest. Nightingale Bergman Clinics levert op 50 locaties in Nederland tweedelijnszorg voor onder meer orthopedie, oogheelkunde en dermatologie. In 2012 is besloten om voor de grootste patiëntgroepen te sturen op uitkomsten en een methode te ontwikkelen voor transparante indicatiestelling. Hiertoe is continue meting van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) ingevoerd en het project Nightingale tot stand gekomen, onder leiding van Daniel Kapitan en in samenwerking met Mediquest. Kapitan licht toe: ¨Vanaf de start van het project zijn we uitgegaan van uitkomstgerichte zorg, dat sinds 2019 een beleidsthema is van het ministerie van VWS. Doel is de gezondheidszorg meer Een ‘datawoordenboek om de ‘waarde’ van bijvoorbeeld een behandeling van knieartrose te kunnen meten. evidence based te maken - vooraf inschatten wat de behandelingsuitkomst is voor elke specifieke patiënt -, alsook het meer betrekken van patiënten in de keuze voor wel of geen operatie of andere behandeling met name ook voor hen die een verhoogd risico lopen op een matige of slechte uitkomst. Om deze doelen te realiseren, gebruiken we een heleboel (bestaande) technieken en datadefinities. Een van de uitdagingen is, dat binnen de zorg verschillende ideeën leven hoe we ´kwaliteit´ kunnen objectiveren. Veelal denkt men dat een jaarlijkse steekproef afdoende is, oftewel achteraf meten wat de uitkomst is. Wij hebben steeds gezegd, dat het regulier verzamelen en registreren van data vanaf de voordeur moet gebeuren. En ook voor alle patiënten.” Niet-levensbedriegende zorg Het concept dat de afgelopen jaren is ontwikkeld is nu toe te passen op vele aandoeningen. Daniel Kapitan: “Omdat ik destijds voor de gespecialiseerde klinieken werkte, zijn we begonnen om dit concept toe te passen voor zogenaamde niet-levensbedreigende zorg. >>

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication