20

technologie | tekst • Wilma Schreiber Eind mei introduceert de Federatie van Technologiebranches (FHI) een nieuw keurmerk voor service- en onderhoudsorganisaties die zich richten op medische hulpmiddelen. Dit zogeheten keurmerk GOZ (Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector) moet leiden tot meer duidelijkheid bij zorginstellingen over de kennis en kunde van externe technici. Daarnaast beoogt de FHI met dit keurmerk de kwaliteit van service en onderhoud sectorbreed naar een hoger plan te tillen. A anleiding voor het ontwikkelen van het keurmerk GOZ waren signalen die FHI kreeg van fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen: partijen in de markt voerden service en onderhoud aan medische apparatuur niet uit conform de regels (zoals NEN-normen). “Het onderhoudsprotocol van de fabrikant, opgesteld op basis van kennis van het product en ervaring uit de markt, zou leidend moeten zijn. Maar vaak wordt dat terzijde geschoven en wordt onderhoud gepleegd op basis van een eigen risicoanalyse”, vertelt Luc Knaven, directeur Medische Technologie, een van de brancheverenigingen van de Federatie van Technologiebranches (FHI) in Leusden, die 135 medische lidbedrijven telt. “Terwijl het ene bedrijf zijn technici een paar keer per jaar op cursus stuurt voor een onderhoudstraining op een specifieke categorie van 20 FMT | April 2020 medische apparaten, pretendeert een ander bedrijf zonder enige training alles te kunnen onderhouden, van infuuspomp tot MRIscanner. Dan vraag je je af waar zo’n bedrijf de juiste kennis en kunde vandaan haalt.” Kwaliteitsniveau Het onderwerp onderhoud staat bij de FHI al langer op de agenda. Eerder werd in samenwerking met de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen) een standaard serviceovereenkomst opgezet, een modulaire aanpak voor service en onderhoud. “Dit document wordt inmiddels volop gebruikt door industrie en ziekenhuizen. Onderhoud aan medische technologie, daar kun je niet mee marchanderen. Het gaat uiteindelijk om medische apparaten die worden ingezet in een kritische omgeving ten behoeve van diagnostiek of ondersteuning dan wel behandeling van mensen”, stelt Knaven. Verder is er het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie (VTMT) gekomen. Vanuit dit convenant worden eisen gesteld aan externe technici van de industrie. Het kwaliteitsniveau van service- en onderhoudsbedrijven is echter niet goed inzichtelijk. Een keurmerk ontbreekt. “We zien in de praktijk gebeuren dat onderhoudsbedrijven het onderhoudsprotocol omwille van de kosten uitkleden. Dan wordt er bij wijze van spreken in plaats van na 1.000 vlieguren pas na 2.000 vlieguren onderhoud gepleegd en dan op 100 in plaats van op 200 onderhoudspunten. Door verkeerd onderhoud kunnen eenvoudige producten echter grote risico’s voor de patiënt meebrengen.” Uniform systeem Het keurmerk GOZ moet leiden tot een uniform, eenduidig systeem, waarbij voor zorginstellingen aan de poort inzichtelijk wordt over welke bevoegdheid en bekwaamheid een >>

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication