24

Dankzij SDC hebben zorgprofessionals altijd alle informatie tot hun beschikking, zodat zij effi ciënter therapiebeslissingen kunnen nemen. sering van klinische processen. De gegevensoverdracht is dynamisch bi-directioneel; daarbij kan een SDC-geschikt apparaat tegelijkertijd zender en ontvanger zijn van informatie. Dankzij end-to-end encryptie biedt SDC een hoge mate van beveiliging bij het overdragen van gegevens. Gevalideerde data-uitwisseling Als protocol met een gestandaardiseerde nomenclatuur en voor zich sprekende gegevensstructuren, zal SDC in de toekomst grenzen overschrijden. Verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld en weergegeven op verschillende schermen. “Binnen SDC worden met leveranciers afspraken gemaakt over het doel waarvoor je specifi eke informatie mag gebruiken, de intended use. In de toekomst zullen patiëntmonitoren, anesthesiemachines en intensive care-ventilatoren informatie kunnen uitwisselen met andere apparaten dicht bij de patiënt”, stelt Casteleijn. “Hierdoor kunnen therapiebeslissingen effi ciënter worden ondersteund. SDC maakt bijvoorbeeld praktische toepassingen mogelijk, waarbij de infuuspomp kan worden gemoduleerd wanneer de fysiologische status van de patiënt verandert.” Voor het instellen van medische apparatuur op afstand of dynamische communicatie zijn cybersecurity en de kwaliteit van het netwerk van groot belang. Nieuwe dimensie De vraag is hoe snel de markt SDC adopteert. “Veel bedrijven hebben nu hun eigen netwerkprotocol. Met het opgeven van dit protocol zijn enorme investeringen gemoeid. Om adoptie te versnellen, dient de druk vooral uit de markt te komen”, zegt Casteleijn. “Want ook marktwerking krijgt met SDC een nieuwe dimensie. De innovatiekracht van de SDC-functionaliteit overvleugelt de mogelijkheden van vandaag en daarbij nemen ook de monopolistische posities rondom het gebruik van data af.” Interoperabiliteit roept ook vragen op. Wie is waar verantwoordelijk voor? “Ook daar zijn binnen de SDC afspraken over gemaakt. De gebruiker van het apparaat dat de data aanwendt, is verantwoordelijk. Iedere leverancier doet zelfstandig een risico-inventarisatie”, verklaart Casteleijn. In de komende jaren maakt Dräger alle medische apparatuur gereed om in dit leveranciersonafh ankelijk systeem te interacteren. De eerste klinische applicaties zijn in 2020 gereed. Het anders dan vandaag de dag ontsluiten van gegevens met SDC ziet Casteleijn als niets minder dan een revolutie. “Je kunt dit niet van de ene op de andere dag doorvoeren, daar gaat wel een decennium overheen. Deze standaard negeren is de grootste fout die je als fabrikant van medische apparatuur of bestuurder in de zorg kunt maken.”  Meer informatie www.draeger.com 24 FMT | April 2020

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication