34

huisvesting | tekst • Wilma Schreiber Afgelopen jaar startte het Antonius Ziekenhuis met de vernieuwing van de afdeling radiologie. Allereerst werden de mammografie- en echografieruimten verbouwd, later dit jaar gevolgd door vervanging van alle apparatuur. Tegelijkertijd werden de ruimten zelf aangepast aan de eisen van deze tijd, zodat ze weer tien jaar mee kunnen. De renovatie vindt plaats in het kader van de regiofunctie die het Antonius Ziekenhuis wil behouden: het leveren van uitstekende basiszorg en aanvullende specialistische zorg. a het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe apparatuur volgde in maart een bezoek aan het ECR (European Congress of Radiology) in Wenen. Ook werd gekeken naar de ruimten waar de apparatuur kwam te staan. “Patiëntpaden stonden daarbij centraal, daar hebben we heel goed naar gekeken. Patiënten is ook gevraagd om mee te denken over de inrichting van een kamer, omdat we er wat meer sfeer in wilden brengen”, verklaart Cristel Muitjens, unitleider van de afdeling radiologie bij het Antonius Ziekenhuis. Daarnaast kregen mammografie en echografie elk een eigen ruimte. 34 FMT | April 2020 “De patiënt komt nu niet meer in een kamer vol apparatuur en hoeft niet langer in een klein hokje te wachten, maar kan plaatsnemen in een aparte kleine wachtruimte tot de arts besluit of echografie nodig is.” Patiëntbeleving wordt steeds belangrijker en was leidend bij de integrale aanpak van de afdeling. Medewerkers van het ziekenhuis werd gevraagd mee te denken over de meest praktische indeling voor henzelf én de patiënt. In een aparte projectruimte werden ideeën geïnventariseerd, risico’s doorgesproken en gezamenlijk werden radiologieafdelingen elders bezocht. Uiteindelijk werd het aantal tekeningen teruggebracht van dertien naar één. “De wachtkamer en de verlichting zijn vriendelijker, de kamers netter met nieuwe vloerbedekking, en de look & feel van de apparatuur is wat minder technisch. Daarnaast hebben we de huisstijl geënt op de regio, met herkenbare, landelijke fotografie. Laagdrempelig en plezierig”, aldus Klaas Pieter Koopmans, nucleair geneeskundige bij het Antonius Ziekenhuis. Flexibiliteit De eerste uitdaging lag in de fasering, aangezien de renovatie volledig plaatsvond in patiëntgebied. “Dat vergde veel flexibiliteit van bouwers, de afdeling en patiënten, om te zorgen dat dat goed en veilig gebeurde en dat patiënten er zo weinig mogelijk last van had

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication