37

| advertorial Miele Professional: hygiëne is nergens zo belangrijk als in de zorg Het is een bijzondere tijd. De zorgsector presteert op de toppen van haar kunnen om de huidige gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Alle apparaten van Miele Professional leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van zowel medewerkers als patiënten. Het bedrijf neemt de verantwoordelijkheid die het daarmee draagt zeer serieus en zorgt ervoor dat de machines die voor de zorg ontwikkeld worden niet alleen voldoen aan de wettelijke hygiënevoorschriften, maar veel verder gaan dan dat. D it geldt voor wasmachines, maar zeker ook voor vaatwassers. De nieuwste verswaterspoelsystemen van Miele Professional zijn speciaal ontwikkeld voor de zorg en voldoen aan de allerhoogste eisen op het gebied van hygiëne. Waarom een verswaterspoelsysteem? Er zijn twee spoelsystemen: een tankspoelsysteem en een verswaterspoelsysteem. In een tankspoelsysteem wordt een tank met water constant op een soptemperatuur van 65°C gehouden. Dit water wordt bij iedere spoelbeurt voor een groot deel hergebruikt. Een spoelbeurt duurt hierdoor maar een paar minuten. Door het hergebruiken van water en de korte procestijden, voldoet deze manier van spoelen echter niet aan de hygiëne-eisen die in zorginstellingen gelden. In zorginstellingen worden machines met een verwaterspoelsysteem ingezet. Vaatwassers met een verswaterspoelsysteem vernieuwen na elke spoelfase het water. Afh ankelijk van het gekozen programma wordt bij iedere spoelfase voldoende tijd genomen om de gewenste reiniging, droging of desinfectie te bereiken (zie afb eelding). Deze werkwijze zorgt voor reinigingsresultaten met een zeer hoge hygiënische standaard, passend bij de eisen van zorginstellingen. Verloop desinfectie programma verswatermachine Miele Professional Geen concessies Verswatermachines van Miele Professional zijn niet alleen hygiënisch, maar ook zeer snel. Een compleet programma duurt tussen de 10 en 30 minuten. Er is dus geen reden meer om concessies te doen op de hygiëne of de snelheid. Miele Professional 0347-378884 professional@miele.nl miele.nl/professional 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication