44

NVTG | Alle komende NVTG-activiteiten afgelast of uitgesteld In Nederland gelden vanaf eind maart 2020 verder aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, waarbij alle bijeenkomsten in Nederland tot 1 juni 2020 zijn verboden. NVTG-congres en ALV uitgesteld De NVTG heeft moeten besluiten het NVTG congres van 9 april 2020 uit te stellen en ook de ALV van de NVTG die gepland was op 8 april gaat op die dag niet door. Als nieuwe data zijn woensdagavond 30 september en 1 oktober 2020 vastgesteld. De locatie blijft ongewijzigd Hart van Holland in Nijkerk. Ook het Belgische Zorg.Tech congres van 7 mei 2020 in Antwerpen is uitgesteld. In lijn met de maatregelen van de overheid gaan alle geplande NVTG regiobijeenkomsten tot 1 juni niet door en worden uitgesteld of afgelast. Alle bestuursvergaderingen, regio-vergaderingen of werkgroep vergaderingen gaan niet fysiek door maar in overleg slechts digitaal via Skype, MS Teams of conference calls. Dagvoorzitter Paul Iske Het thema van het NVTG congres van oktober is ‘Compliance van zorgvastgoed’. Paul Iske is dagvoorzitter en tevens keynote spreker. Paul Iske is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing verbonden aan de School of Business and Economic van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens oprichter en Chief Failure Offi cer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul heeft een advies- en spreekpraktijk, gespecialiseerd in innovatie, kennismanagement en creativiteit. Hij werkt samen met een aantal partijen op het gebied van ‘Next Generation Compliance’, waarbij compliance centraal staat in een toenemende dynamische en complexe wereld. Alle inschrijvingen van deelnemers en standhouders zullen we graag gestand houden tot oktober en we hopen elkaar dan weer gezond en wel te treff en. 44 FMT | April 2020 NVTG en COVID-19-infectiepreventie Desondanks kunnen we nog steeds onze krachten bundelen en digitaal onderling kennis delen. Geconfronteerd met een onbekend coronavirus is het delen van kennis en onderling samenwerken de beste remedie. NVTG faciliteert kennisdeling en verwijst graag door naar handboeken, richtlijnen en praktische handleidingen over de infectiepreventie van COVID-19 en hoe technische installaties daarbij veilig gebruikt en beheerd kunnen worden. De publicatie van deze artikelen is een van de beste manieren om de moed en wijsheid te onderstrepen die onze gezondheidswerkers de afgelopen maanden wereldwijd tonen en hebben getoond. Respect gaat uit naar die mensen die voor ons allen in de frontlinie staan om zieken te behandelen en/ of de gevolgen van het corona virus te bestrijden. Gaandeweg zal steeds meer kennis en best practices beschikbaar komen. In Nederland verwijzen we naar RIVM en de Rijksoverheid. Als aanvulling hebben we een aantal buitenlandse handleidingen, journals en richtlijnen verzameld, waarvan enkele NVTG leden ons hebben getipt dat ze er veel aan gehad hebben als leidraad voor hun dagelijkse handelen. Natuurlijk willen we die jullie niet onthouden; je vindt ze op de NVTG-site. Meer informatie: www.nvtg.nl Kalender NVTG congres 2020: 1 oktober

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication