11

| huisvesting D at patiënten niet voor hun plezier in een ziekenhuis terechtkomen moge duidelijk zijn. Het onderzoek naar het binnenklimaat in verpleegkamers, uitgevoerd door Peutz, kan dat verblijf wél zo comfortabel mogelijk maken. Het binnenklimaat in een zorgomgeving is niet alleen afgestemd op de patiënt, ook personeel moet comfortabel kunnen werken. Deze twee groepen hebben over het algemeen andere behoeften. De patiënt ligt stil en is conditioneel meestal verzwakt. Een iets hogere ruimtetemperatuur wordt dan als prettig ervaren. Door het stilliggen worden luchtbewegingen al snel als tocht ervaren. Het personeel is in beweging en verricht soms zware arbeid, waardoor een iets koelere omgeving juist als prettig ervaren wordt. Het samenbrengen van deze twee vereist nogal wat ‘uitdokteren’. De klimaatkamers in het Peutz-Laboratorium voor Bouwfysica bieden daar uitstekende mogelijkheden voor. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende luchtinblaasroosters en de positie daarvan. Het is mogelijk om vrijwel exact te meten wat de consequenties zijn voor het comfort. Hetzelfde geldt voor verwarmen en koelen via bijvoorbeeld vloerverwarming, stralingspanelen of een koelplafond. Voor andere ruimtes in het ziekenhuis, zoals een operatiekamer of laboratorium, kunnen vergelijkbare onderzoeken plaatsvinden. Voeg daar op een verstandige manier een vleugje akoestiek en daglicht aan toe en het comfort is op orde. Meer informatie: www.peutz.nl V oor dit vraagstuk ontwikkelde ptg advies de 'samen ontwerpenweken'. In nauwe samenwerking met alle betrokken medewerkers en patiënten wordt binnen een week de plattegrond van een bouwdeel uitgewerkt tot een door iedereen gedragen concept. Startend vanuit een eerste concept plattegrond wordt gezamenlijk onderzocht waar mogelijkheden voor verbetering liggen en hoe deze in het ontwerp vertaald kunnen worden. Deze verbetervoorstellen worden binnen een dag op tekening verwerkt en waar nodig worden keuzes voorgelegd en gezamenlijk gemaakt. Het unieke aan deze aanpak is dat ontwerpsuggesties vanuit verschillende perspectieven worden ingebracht en gezamenlijk gewogen. Vanuit ieders expertise voegt het perspectief van verpleegkundigen, artsen, patiënten, hygiëne- en arbo-experts, logistiek en andere medewerkers, iets toe aan het uiteindelijke ontwerp. Dit zorgt er niet alleen voor dat alle relevante ontwerpaspecten worden benoemd, maar vooral dat het eindresultaat iets van alle betrokken partijen is. Aan het einde van de week zijn zij het dan ook die hun ontwerp toelichten aan de verantwoordelijk bestuurders. De 'samen ontwerpenweken' vormen tevens een stevige basis voor de ingebruikname van het nieuwe gebouw, waarbij veelal nieuwe werkprocessen geïntroduceerd worden. Door met elkaar over het ontwerp na te denken, worden de onderliggende werkprocessen verankerd in het collectieve geheugen. Inmiddels is deze werkwijze al bij de ontwikkeling van meerdere ziekenhuisprojecten toegepast, waaronder de uitwerking van het hoofdgebouw van het Radboudumc. Meer informatie: www.ptg-advies.nl 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication