22

“In een tweede golf moeten we weerbaarder zijn” Wie is Remko Noor? >> gereinigd door de vervuiling te verdunnen of te verdringen met luchttoevoer en het verwijderen van die vervuiling door luchtafvoer. In moderne of gemoderniseerde gebouwen wordt vaak de af te voeren lucht gebruikt om de aan te voeren lucht voor te verwarmen. Uit duurzaamheidsoogpunt is dat een goede zaak, want je reduceert de hoeveelheid warmte die je verliest bij ventilatie. Het warmtewiel uit dergelijke installaties, en het drukverschil tussen de aan- en afvoerlucht geven echter lekkage, zodat een deel van de afgevoerde lucht toch weer opnieuw in de ruimte gaat circuleren. Het is een klein, en goeddeels theoretisch risico, maar in het kader van infectiepreventie is het een ongewenste situatie. Om die reden is geadviseerd om op cohortafdelingen voor COVID-19-patiënten de warmtewisselaars van het warmtewiel uit te schakelen. Meetopstelling Er is niet alleen beschikbare kennis gedeeld en geadviseerd, het Expertpanel heeft ook een meetopstelling gemaakt om supersnel onderzoek te doen naar aerosolen. Remko Noor: “We hebben in een ziekenhuis dat medewerking kon verlenen een gecontroleerde situatie kunnen creëren om aerosolen los te laten. Vervolgens konden we onderzoeken wat er gebeurde bij verschillende luchtverversingsgraden, en vooral ook bij drukverschillen. Zo kwamen we bijvoorbeeld meer te weten over risico’s voor mensen die door de gangen van cohortafdelingen of ic’s liepen. Maar we konden ook onderbouwde aanbevelingen doen voor de meest geschikte plek om bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld om patiënten te intuberen. Bij voldoende lucht22 FMT | Juni 2020 verversing bleek het drukverschil minder van belang. Op ok’s is altijd enige overdruk om de lucht maximaal steriel te houden; dat is dan een goede plek voor intubatie.” Tweede golf Remko Noor: “Op dit moment, eind mei, keert de rust weer enigszins terug. Dat zie je aan de data over patiëntaantallen en mortaliteit; dat zien we ook aan het beroep dat gedaan wordt op het Expertpanel. Maar er is veel gebeurd, en dat heeft ook tijd nodig om te bezinken, al blijft er tijdsdruk bestaan. We moeten ons immers voorbereiden op een mogelijke tweede golf. Ik verwacht dat die zal optreden, op basis van historische gegevens en kennis van het gedrag van virussen. Het is belangrijk om een tweede golf ten minste ‘uit te stellen’ tot het einde van dit jaar, zodat het zorgsysteem even op adem kan komen, en we conclusies kunnen trekken uit goede evaluaties van wat ‘we’ gedaan hebben, hoe medische, technische en maatschappelijke strategieën werkten, wat het eff ect ervan was op de pandemie, en op de rest van de zorg. Als we dat goed in beeld brengen, kun je een tweede golf beter in bedwang houden dan deze eerste. En ondertussen is het natuurlijk zaak om te werken aan de ontwikkeling van een vaccin, maar het is niet waarschijnlijk dat dat er eerder is dan een tweede golf.” Leerpunt voor vakgebied Zal deze coronacrisis een verandering teweegbrengen in het vakgebied contamination control? Noor verwacht van wel. “Dit is niet de eerste uitbraak van een coronavirus, al kenden de eerdere SARS- en MERS-uitbraken niet de mondiale verspreiding van SARS-CoV-2. Als senior projectmanager bij D2 Ontwikkeling BV is Remko Noor betrokken bij de initiatie, ontwerp, realisatie en inhuizen van projecten in de gezondheidszorg. Daarnaast adviseert hij op het gebied van ontwikkeling van innovatieve concepten voor operatiekamercomplexen. Hij voltooide opleidingen technische natuurkunde (Hogeschool Enschede), HIT-W (Hogeschool Den Bosch), behaalde een master Integraal Ontwerpen (Hogeschool Utrecht) en voltooide de opleiding tot Internationaal Project Manager level D, (IPMA-NL). Noor was betrokken bij de bouw en renovatie van tal van zorginstellingen in binnenen buitenland. Hij is sinds 2013 bestuurslid van de VCCN. Binnen dat platform is hij tevens voorzitter commissie lezingen & conferenties, en lid van de werkgroepen CSA en VCCN Richtlijn 7. We zullen ons toch moeten buigen over de vraag hoe we rekening kunnen houden met dit soort virussen. Mijn verwachting is dat het vakgebied contamination control zijn focus evenwichtiger zal gaan verdelen over bacteriële en virusinfecties. Het is van belang dat onze kennis wordt samengebracht met die van virologen en microbiologen bijvoorbeeld. Zo kunnen we bijdragen aan het weerbaarder maken van onze samenleving.” Het Expertpanel Het Expertpanel bestaat uit: • Roberto Traversari PhD MBA BSc, sr. onderzoeker - TNO • Wim Maassen MSc PDEng TU/e Fellow - TU Eindhoven • Anne Brouwer MSc, sr. adviseur - Royal HaskoningDHV De FAQ's staan op de TNO-site: www.tno.nl

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication