26

technologie | tekst • Wilma Schreiber " Endoscopie vaste plaats in armamentarium snijdend specialist" Aan het woord is Werner Draaisma, gastrotestinaal en oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC). Als overkoepelende vereniging herbergt de NVEC uiteenlopende specialismen, waarbij gastrotestinale, long- en kinderchirurgie, gynaecologie en urologie de grootste groep vormt. Voordelen van endoscopie voor de patiënt: sneller herstel en minder complicaties D aarnaast zijn ook disciplines als thoraxchirurgie, KNO, neurochirurgie en orthopedie in toenemende mate vertegenwoordigd, en verder OK-assistenten. “De NVEC wil een multidisciplinair platform zijn dat zorgt voor opleiding van haar leden, onder meer door een jaarlijks congres in de Beurs van Berlage. Daar komen honderden mensen uit de zorg en de industrie bij elkaar om endoscopische procedures te bespreken”, zegt Draaisma. “Gevestigde namen op productgebied, maar ook start-ups maken hun opwachting. 26 FMT | Juni 2020 Daarnaast zoeken we de samenwerking met technisch geneeskundigen, een nog relatief nieuwe discipline. Met elkaar proberen we tot nieuwe inzichten te komen.” Naast onderwijs behoort ook richtlijnbewaking tot het takenpakket van de NVEC. “Zo hebben we dit jaar een vervroegde richtlijn uitgebracht voor toepassing van laproscopie bij patiënten met COVID 19. Dat is wezenlijk anders dan bij gezonde patiënten.” Gevestigde aanpak Het vakgebied van chirurgische endoscopie is al dertig jaar in ontwikkeling. “Daarbij heeft endoscopie steeds meer een vaste plaats in het armamentarium van de snijdend specialist gekregen. Anno 2020 zijn laparoscopie en thoracoscopie in feite de standaard voor behandeling geworden. Heel veel ziekenhuizen kijken eerst of een aandoening ook endoscopisch kan worden behandeld en besluiten pas tot een open operatie indien dit niet mogelijk blijkt. Neem cardiochirurgie. Waar dit vroeger gebeurde via een grote incisie en een open

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication