3

| editorial corona CORONA EN MEER Het is een bizarre periode die we doormaken. Om die reden brengt FMT Gezondheidszorg een extra dik dubbelnummer uit met veel actuele thema's. Gelukkig begint het normale leven weer een beetje op gang te komen, hetgeen echter niet wil zeggen dat we als samenleving de problemen op de knieën hebben. Het blijft zaak om de huidige maatregelen zeer serieus te nemen en extra alert te zijn. In deze editie van FMT Gezondheidszorg kunt u een aantal artikelen lezen die specifi ek ingaan op de problematiek en uitdagingen waar corona ons voor stelt. Bijzonder is de innovatiekracht die we bij veel bedrijven zien. Met schijnbaar het grootste gemak werden de afgelopen periode innovaties geïntroduceerd en werden productielijnen omgezet om in extreem korte tijd de nieuwe producten aan de zorgsector beschikbaar te kunnen stellen. We laten in deze uitgave enkele voorbeelden hiervan de revue passeren. U kunt ook lezen welke bergen moesten worden verzet om in een zeer kort tijdsbestek Ahoy in Rotterdam om te toveren tot een tijdelijke zorglocatie voor zo’n 700 patiënten. In een interview met de voorzitter van de VHIG, Bijzonder is de innovatiekracht die we bij veel bedrijven zien Tineke Emans, gaan we nader in op het belang van infectiepreventie; een item dat meer dan ooit alle aandacht verdient. Hoewel het beeld in de zorgsector de laa maanden uiteraard w de coronacrisis, ander nieuws. artikel gaat redacteur Henk Postema in op de nieuwbouw voor het Radboudumc. onne Witter schrijft o eilig en fl exibel wonen in woonzorgcomplex Campanula. ertelt Eddy van de oorzitter van de branc ondernemers in de zorg, alsmaar toenemende belang v ICT in de sector; een belang da nog lang niet voldoende w onderkend. Ik hoop da FMT Gezondheidszorg u veel informatief leesplezier bezorgt. Ik w fi jne en mooie zomer uiteraard hoop ik da in de volgende editie v FMT Gezondheidszorg, die in september vhijnt, de coronacrisis achter ons heb kunnen laten. Cor van Litsenb Hoofdredacteur FMT Gezondheidszg 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication