31

De scope van service. Ervaart u bij Rescope • REPARATIE EN REVISIE STARRE EN FLEXIBELE ENDOSCOPEN • LEVERING ENDOSCOPIE TOEBEHOREN • DISTRIBUTEUR ULTRAZONIC ENDO • TRAINING EN ADVIES FLEXIBELE ENDOSCOPEN • TRAINING EN ADVIES (VOOR)REINIGING EN DESINFECTIE ENDOSCOPEN • REPARATIES ENDO-ECHOSCOPEN EN PROBES Zonnebloemveld 6A - 6641 TA Beuningen (Gld.) 024 - 366 22 42 - www.rescope.nl Duurzaam, veilig en (maatschappelijk) verantwoord slopen BCM Consultancy kiest voor optimale duurzaamheid. Dat betekent dat objecten voor afgaand aan de sloop zorgvuldig worden geïnventariseerd. Zo weten we vooraf precies welke stoffen direct hergebruikt of na bewerking gerecycled kunnen worden en welke materialen gestort of in het geval van asbest veilig afgevoerd dienen te worden. Deze duurzame wijze van slopen is veilig, efficiënt en milieuvriendelijk en zorgt tevens voor extra werkgelegenheid voor laaggeschoolde arbeidskrachten. BCM in bullets Voorbereiding: • Objectinventarisatie • Ontwerp Plan van aanpak/bestek, V&G plan en/of sloopveiligheidsplan ontwerpfase • Kostenraming/sloopcalculatie BCM Consultancy B.V. Toernooiveld 300d Postbus 31135 6503 CC Nijmegen • Vergunningaanvraag • Bemiddeling en voorlichting belanghebbenden • Selectie van uitvoerende partijen • Verzorging aanbestedingstraject Uitvoering: • Toezichthouden/directievoeren • Controle planning en uitvoering • Controle vrijgave en oplevering Telefoon 024 35 01 101 E-mail info@bcmconsultancy.nl Internet www.bcmconsultancy.nl advies

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication